EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0023

Komission direktiivi 2002/23/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 2002, neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasvikunnasta peräisin olevissa tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisen osalta

OJ L 64, 7.3.2002, p. 13–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 118 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 118 - 124

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Implisiittinen kumoaja 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/23/oj

32002L0023

Komission direktiivi 2002/23/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 2002, neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasvikunnasta peräisin olevissa tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisen osalta

Virallinen lehti nro L 064 , 07/03/2002 s. 0013 - 0019


Komission direktiivi 2002/23/EY,

annettu 26 päivänä helmikuuta 2002,

neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasvikunnasta peräisin olevissa tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/362/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2001/57/EY(2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/363/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2001/57/EY, ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2002/5/EY(5), ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY(6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2001/103/EY(7), ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Uudet tehoaineet flupyrsulfuronimetyyli, pymetrotsiini, atsoksistrobiini ja kresoksiimimetyyli, jäljempänä "asianomaiset tehoaineet", sisällytettiin direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I komission direktiiveillä 2001/49/EY(8), 2001/87/EY(9), 98/47/EY(10) ja 1999/1/EY(11) käytettäviksi rikkakasvien torjunta-aineena viljanviljelyn yhteydessä, hyönteisten torjunta-aineena viljan-, hedelmien-, vihannestenviljelyn, kuivattujen palkokasvien viljelyn, öljynsiementen viljelyn ja humalanviljelyn yhteydessä, sienitautien torjunta-aineena ilman täsmennettyä käyttötarkoitusta sekä viljojen, omenaisten hedelmien ja viiniköynnösten sienitautien torjunta-aineena.

(2) Asianomaisten tehoaineiden liitteeseen I sisällyttämiset perustuivat toimitettujen ehdotettuja käyttötarkoituksia koskevien tietojen arviointiin. Eräät jäsenvaltiot ovat toimittaneet näitä käyttötapoja koskevia tietoja direktiivin 91/414/EY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Käytettävissä olevat tiedot on käyty läpi, ja ne riittävät tiettyjen jäämien enimmäismäärien vahvistamiseen.

(3) Kun lopullista tai väliaikaista jäämien enimmäismäärää ei ole vahvistettu yhteisön tasolla, jäsenvaltioiden on vahvistettava väliaikainen kansallinen jäämien enimmäismäärä direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti ennen kyseisiä tehoaineita koskevien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista.

(4) Kun asianomaiset tehoaineet sisällytettiin direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, niitä koskevat tekniset ja tieteelliset arvioinnit oli saatettu loppuun komission tarkastelukertomuksina. Kresoksiimimetyyliä koskeva kertomus saatettiin loppuun 16 päivänä lokakuuta 1998, flupyrsulfuronimetyyliä koskeva kertomus 27 päivänä huhtikuuta 2001, atsoksistrobiinia koskeva kertomus 22 päivänä huhtikuuta 1998 ja pymetrotsiiniä koskeva kertomus 27 päivänä heinäkuuta 2001. Niissä kresoksiimimetyylin hyväksyttävä päiväsaanti (ADI-arvo) asetettiin 0,4 milligrammaan kilogrammassa painokiloa kohti päivässä, flupyrsulfuronimetyylin hyväksyttävä päiväsaanti asetettiin 0,035 milligrammaan kilogrammassa painokiloa kohti päivässä, atsoksistrobiinin hyväksyttävä päiväsaanti 0,1 milligrammaan kilogrammassa painokiloa kohti päivässä ja pymetrotsiinin hyväksyttävä päiväsaanti 0,03 milligrammaan kilogrammassa painokiloa kohti päivässä. Asianomaisilla tehoaineilla käsiteltyjen elintarvikkeiden kuluttajien elinikäistä altistumista on arvioitu ja mitattu yhteisön menettelyiden ja perusteiden mukaisesti ottaen huomioon Maailman terveysjärjestön julkaisemat ohjeet(12) ja kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto(13) näistä menetelmistä. Laskelmien mukaan ehdotetut jäämien enimmäismäärät eivät ylitä hyväksyttäviä päiväsaanteja.

(5) Akuutteja myrkytysvaikutuksia, jotka edellyttäisivät akuutin altistumisen viiteannoksen asettamista, ei havaittu flupyrsulfuronimetyylin, atsoksistrobiinin ja kresoksiimimetyylin sisällyttämistä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I edeltäneen arvioinnin ja käsittelyn yhteydessä. Pymetrotsiinin akuutin altistumisen viiteannokseksi asetettiin 0,1 milligrammaa kilogrammassa painokiloa kohti päivässä. Altistumista koskevan arvioinnin mukaan ehdotetut jäämien enimmäismäärät eivät johda liialliseen kuluttajien akuuttiin altistumiseen.

(6) On aiheellista asettaa jäämien väliaikaiseksi enimmäismääräksi analyysiherkkyyden alaraja direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY soveltamisalaan kuuluville tuotteille, joita ei ole sallittu, jotta taattaisiin kuluttajien riittävä suoja kyseisissä tuotteissa tai niiden pinnalla oleville jäämille altistumista vastaan. Tällainen yhteisön tasolla vahvistettava jäämien väliaikainen enimmäismäärä ei estä jäsenvaltioita vahvistamasta flupyrsulfuronimetyylille, pymetrotsiinille, atsoksistrobiinin ja kresoksiimimetyylille väliaikaista jäämien enimmäismäärää direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja liitteen VI mukaisesti. Neljää vuotta on pidettävä riittävänä ajanjaksona, jonka kuluessa asianomaisten tehoaineiden tulevat käyttötarkoitukset suurimmalta osaltaan vahvistetaan. Tämän ajanjakson jälkeen jäämien väliaikaisten enimmäismäärien pitäisi muuttua lopullisiksi.

(7) Yhteisö on antanut komission direktiiviluonnoksen tiedoksi WTO:lle, jonka huomautukset on otettu huomioon direktiivin viimeistelyssä. Komissio voi tutkia tiettyjen kolmansissa maissa käytettävien torjunta-aine/viljelykasvi-yhdistelmien jäämien enimmäismäärät sille toimitettujen hyväksyttävien tietojen pohjalta.

(8) Kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunnot ja erityisesti kuluttajien suojelua torjunta-aineilla käsiteltyjen elintarvikkeiden osalta koskevat neuvot ja suositukset on otettu huomioon.

(9) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 86/362/ETY liitteessä II olevaan A osaan seuraavat torjunta-aineiden jäämien enimmäismäärät:

>TAULUKON PAIKKA>

Flupyrsulfuronimetyylin ja pymetrotsiinin jäämien väliaikaiset enimmäismäärät lakkaavat olemasta väliaikaisia 1 päivänä joulukuuta 2005, ja niistä tulee lopullisia direktiivin 86/362/ETY 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä.

2 artikla

Lisätään direktiivin 86/363/ETY liitteessä II olevaan B osaan seuraavat torjunta-ainejäämät:

>TAULUKON PAIKKA>

Pymetrotsiinin jäämien väliaikaiset enimmäismäärät lakkaavat olemasta väliaikaisia 1 päivänä joulukuuta 2005, ja niistä tulee lopullisia direktiivin 86/363/ETY 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä.

3 artikla

Lisätään direktiivin 90/642/ETY liitteeseen II tämän direktiivin liitteessä olevat flupyrsulfuronimetyyliä ja pymetrotsiiniä koskevat jäämien enimmäismäärät. Korvataan direktiivin 90/642/ETY liitteessä II olevat atsoksistrobiinia koskevat jäämien enimmäismäärät tämän direktiivin liitteessä olevilla enimmäismäärillä.

4 artikla

Muutetaan direktiivin 90/642/ETY liitteessä II oleva kresoksiimimetyyliä koskeva jäämien väliaikainen enimmäismäärä 0,2 milligrammaan kilogrammassa (p) mansikoiden osalta. (p) = jäämien väliaikainen enimmäismäärä.

Kresoksiimimetyylin jäämien väliaikaisesta enimmäismäärästä tulee lopullinen 19 päivänä lokakuuta 2004.

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä elokuuta 2002. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä syyskuuta 2002.

3. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

6 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2002.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 221, 7.8.1986, s. 37.

(2) EYVL L 208, 1.8.2001, s. 36.

(3) EYVL L 221, 7.8.1986, s. 43.

(4) EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71.

(5) EYVL L 34, 5.2.2002, s. 7.

(6) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(7) EYVL L 304, 21.11.2001, s. 14.

(8) EYVL L 176, 29.6.2001, s. 61.

(9) EYVL L 276, 19.10.2001, s. 17.

(10) EYVL L 191, 7.7.1998, s. 50.

(11) EYVL L 21, 28.1.1999, s. 21.

(12) GEMS/Food Programme -ohjelman yhteistyössä elintarvikkeiden torjunta-ainejäämiä käsittelevän Codex-komitean kanssa laatimat ohjeet torjunta-ainejäämien ravinnon kautta tapahtuvan altistumisen arvioimiseksi. Maailman terveysjärjestön julkaisu, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(13) Kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamiseen liittyvistä kysymyksistä (kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto, 14.7.1998) (http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scp/out21_en.html).

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top