EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2254

Komission asetus (EY) N:o 2254/2001, annettu 20 päivänä marraskuuta 2001, A2-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta

OJ L 304, 21.11.2001, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2254/oj

32001R2254

Komission asetus (EY) N:o 2254/2001, annettu 20 päivänä marraskuuta 2001, A2-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta

Virallinen lehti nro L 304 , 21/11/2001 s. 0011 - 0012


Komission asetus (EY) N:o 2254/2001,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2001,

A2-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan vientitukien osalta 8 päivänä lokakuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1961/2001(1) ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2102/2001(2) vahvistetaan ohjeelliset vientituen määrät sekä ohjeelliset määrät, joille voidaan antaa A2-menettelyn mukaisesti muita kuin elintarvikeavun yhteydessä haettuja vientitodistuksia.

(2) Taloudellinen tilanne huomioon ottaen ja toimijoilta A2-menettelyn mukaisista todistushakemuksista saatujen tietojen perusteella lopulliset vientituet tomaattien, appelsiinien ja syötäväksi tarkoitettujen viinirypäleiden osalta olisi syytä vahvistaa muuksi kuin ohjeelliset vientituet, samoin kuin haettujen määrien myöntämisprosentit. Lopulliset määrät voivat olla enintään 50 prosenttia ohjeellisia määriä suuremmat.

(3) Αsetuksen (EY) N:o 1961/2001 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti hakemukset, jotka koskevat vastaavaa lopullista määrää suurempaa määrää, on mitätöitävä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. A2-menettelyn mukaisten vientitodistusten, joita koskeva hakemus on jätetty asetuksen (EY) N:o 2102/2001 1 artiklan mukaisesti, asetuksen (EY) N:o 1961/2001 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuksi tosiasialliseksi hakupäiväksi vahvistetaan 21 päivä marraskuuta 2001.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen annettujen todistusten vientituen määrä on lopullinen, ja ne annetaan tämän asetuksen liitteessä ilmoitettuihin haettujen määrien myöntämistä koskeviin prosenttiosuuksiin asti.

3. Asetuksen (EY) N:o 1961/2001 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti hakemukset, jotka koskevat liitteessä ilmoitettua vastaavaa lopullista määrää suurempaa määrää, on mitätöitävä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä marraskuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 268, 9.10.2001, s. 8.

(2) EYVL L 283, 27.10.2001, s. 3.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top