EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0739

2001/739/EY: Komission päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 2001, yhteisön tuen kokonaismäärästä klassisen sikaruton hävittämiseksi Alankomaista vuonna 1998 (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3110)

OJ L 277, 20.10.2001, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/739/oj

32001D0739

2001/739/EY: Komission päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 2001, yhteisön tuen kokonaismäärästä klassisen sikaruton hävittämiseksi Alankomaista vuonna 1998 (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3110)

Virallinen lehti nro L 277 , 20/10/2001 s. 0028 - 0029


Komission päätös,

tehty 17 päivänä lokakuuta 2001,

yhteisön tuen kokonaismäärästä klassisen sikaruton hävittämiseksi Alankomaista vuonna 1998

(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3110)

(Ainoastaan hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2001/739/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2001/572/EY(2), ja erityisesti sen 3 artiklan 3 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Alankomaihin levisi vuosina 1997 ja 1998 klassinen sikarutto -epidemia. Tämän taudin ilmeneminen aiheuttaa vakavan vaaran yhteisön sikakarjalle. Yhteisö voi osallistua jäsenvaltiolle aiheutuvien menojen rahoitukseen edistääkseen taudin nopeaa hävittämistä.

(2) Vuonna 1997 esiintyneiden klassisen sikaruton taudinpurkausten vuoksi komissio teki päätöksen 2000/362/EY(3) yhteisön taloudellisen tuen kokonaismäärästä klassisen sikaruton hävittämiseksi Alankomaista vuonna 1997. Päätöksessä säädettiin yhteensä 109937795 euron maksamisesta.

(3) Alankomaat teki 10 päivänä syyskuuta 1999 korvaushakemuksen kaikista sen alueella vuonna 1998 klassisen sikaruton taudinpurkausten osalta aiheutuneista menoista. Komission pyynnöstä Alankomaat toimitti asiasta lisätietoja 6 päivänä joulukuuta 1999, 7 päivänä helmikuuta 2000 ja 21 päivänä huhtikuuta 2000.

(4) Komissio on varmistanut, että kaikkia eläinlääkintää koskevia yhteisön oikeudellisia säännöksiä on sovellettu sekä yhteisön taloudellisen tuen ehtoja on noudatettu.

(5) Näiden tarkastusten tuloksena kaikkia esitettyjä menoja ei voida hyväksyä tukikelpoisiksi, mikä vahvistetaan myös klassista sikaruttoa koskevassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa(4) sekä päätöksessä 2000/362/EY.

(6) Komission huomautukset Alankomaiden tekemästä hakemuksesta ilmoitettiin virallisesti Alankomaiden viranomaisille 11 päivänä joulukuuta 2000.

(7) Näin ollen on vahvistettava yhteisön tuen kokonaismäärä menoille, jotka liittyvät klassisen sikaruton taudinpurkauksiin Alankomaissa vuonna 1998.

(8) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999(5) 3 artiklan 2 kohdassa säädetään, että yhteisön sääntöjen mukaisesti toteutettavat eläinlääkintäalaa ja kasvien terveyttä koskevat toimenpiteet rahoitetaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta. Rahoitusvalvontaan sovelletaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 8 ja 9 artiklaa.

(9) Pysyvä eläinlääkintäkomitea ei ole antanut myönteistä lausuntoa. Tästä syystä komissio teki päätöksen 90/424/ETY 41 artiklan mukaisesti 19 päivänä kesäkuuta 2001 neuvostolle ehdotuksen näistä toimenpiteistä edellyttäen, että neuvosto ratkaisee asian kolmen kuukauden kuluessa.

(10) Neuvosto ei ole kuitenkaan ratkaissut asiaa kyseisen määräajan kuluessa. Komission olisi nyt vahvistettava kyseiset toimenpiteet,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Klassisen sikaruton hävittämiseksi Alankomaista vuonna 1998 toteutettuihin toimenpiteisiin myönnettävän yhteisön taloudellisen tuen kokonaismääräksi vahvistetaan 6277156 euroa.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu määrä maksetaan tämän päätöksen hyväksymisen jälkeen.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Alankomaiden kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 17 päivänä lokakuuta 2001.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2) EYVL L 203, 28.7.2001, s. 16.

(3) EYVL L 129, 30.5.2000, s. 33.

(4) EYVL C 85, 23.3.2000, s. 1.

(5) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

Top