EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1732

Komission asetus (EY) N:o 1732/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan

OJ L 234, 1.9.2001, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1732/oj

32001R1732

Komission asetus (EY) N:o 1732/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan

Virallinen lehti nro L 234 , 01/09/2001 s. 0021 - 0022


Komission asetus (EY) N:o 1732/2001,

annettu 31 päivänä elokuuta 2001,

tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Azorien ja Madeiran hyväksi 15 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1600/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1449/2001(2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (ETY) N:o 1600/92 10 artiklan mukaan Azorien ja Madeiran riisintarpeen täyttyminen määrien, hinnan ja laadun osalta taataan hankkimalla yhteisöstä peräisin olevaa riisiä sellaisin myyntiehdoin, jotka vastaavat tuontimaksusta vapautusta, mikä tarkoittaa tuen myöntämistä yhteisöstä peräisin oleville toimituksille. Tämän tuen vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti eri hankintalähteiden kustannukset ja erityisesti kolmansiin maihin suunnatussa viennissä käytetyt hinnat.

(2) Komission asetuksessa (ETY) N:o 1696/92(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2596/93(4), säädetään Azorien ja Madeiran tiettyjen maataloustuotteiden, riisi mukaan lukien, erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä. Edellä mainitun asetuksen säännöksiä täydentävät tai niistä poikkeavat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan Azorien ja Madeiran erityisen riisituotteiden hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistamisesta 16 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1983/92(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1683/94(6).

(3) Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta riisialan markkinoiden nykyiseen tilanteeseen ja erityisesti näiden tuotteiden noteerauksiin tai hintoihin yhteisön Euroopan puoleisessa osassa ja maailmanmarkkinoilla seuraa, että Azorien ja Madeiran hankintatuki vahvistetaan liitteessä esitettyjen määrien mukaiseksi.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1600/92 10 artiklan mukaan tukien määrät yhteisöstä peräisin olevan riisin toimittamiseksi Azorien ja Madeiran erityisen hankintajärjestelmän mukaisesti vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä elokuuta 2001.

Komission puolesta

Viviane Reding

Komission jäsen

(1) EYVL L 173, 27.6.1992, s. 1.

(2) EYVL L 198, 21.7.2001, s. 5.

(3) EYVL L 179, 1.7.1992, s. 6.

(4) EYVL L 238, 23.9.1993, s. 24.

(5) EYVL L 198, 17.7.1992, s. 37.

(6) EYVL L 178, 12.7.1994, s. 53.

LIITE

yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamista Azoreille ja Madeiraan koskevien tukien määristä 31 päivänä elokuuta 2001 annettuun komission asetukseen

>TAULUKON PAIKKA>

Top