EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1730

Komission asetus (EY) N:o 1730/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta

OJ L 234, 1.9.2001, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1730/oj

32001R1730

Komission asetus (EY) N:o 1730/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 234 , 01/09/2001 s. 0017 - 0018


Komission asetus (EY) N:o 1730/2001,

annettu 31 päivänä elokuuta 2001,

tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Azorien ja Madeiran hyväksi 15 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1600/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1449/2001(2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Viljatuotteiden toimittamista Azoreille ja Madeiraan koskevan tuen määrät vahvistetaan komission asetuksessa (ETY) N:o 1833/92(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1551/2001(4). Yhteisön eurooppalaisessa osassa ja maailmanmarkkinoilla tapahtuneiden noteerausten ja hintojen muutosten johdosta Azorien ja Madeiran hankintatuet olisi vahvistettava uudelleen liitteessä esitettyjen määrien mukaisiksi.

(2) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1833/92, sellaisena kuin se on muutettuna, liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä elokuuta 2001.

Komission puolesta

Viviane Reding

Komission jäsen

(1) EYVL L 173, 27.6.1992, s. 1.

(2) EYVL L 198, 21.7.2001, s. 5.

(3) EYVL L 185, 4.7.1992, s. 28.

(4) EYVL L 205, 31.7.2001, s. 12.

LIITE

tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 vahvistamisesta 31 päivänä elokuuta 2001 annettuun komission asetukseen

>TAULUKON PAIKKA>

Top