EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0057

ETA:n sekakomitean päätös N:o 57/2001, tehty 18 päivänä toukokuuta 2001, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta

OJ L 165, 21.6.2001, p. 63–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 006 P. 208 - 208
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 006 P. 208 - 208
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 006 P. 208 - 208
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 006 P. 208 - 208
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 006 P. 208 - 208
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 006 P. 208 - 208
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 006 P. 208 - 208
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 006 P. 208 - 208
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 006 P. 208 - 208
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 060 P. 114 - 114
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 060 P. 114 - 114
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 094 P. 136 - 136

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/57(2)/oj

22001D0057

ETA:n sekakomitean päätös N:o 57/2001, tehty 18 päivänä toukokuuta 2001, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 165 , 21/06/2001 s. 0063 - 0063


ETA:n sekakomitean päätös

N:o 57/2001,

tehty 18 päivänä toukokuuta 2001,

ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä "sopimus", ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Sopimuksen liite XXI on muutettu 30 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 53/2001(1).

(2) Ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 530/1999 täytäntöönpanosta ansioiden rakennetta koskevien tietojen määrittelyn ja toimittamisen osalta 8 päivänä syyskuuta 2000 annettu komission asetus (EY) N:o 1916/2000(2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä XXI olevan 18da kohdan (komission asetus (EY) N:o 452/2000) jälkeen kohta seuraavasti: "18db. 32000 R 1916: Komission asetus (EY) N:o 1916/2000, annettu 8 päivänä syyskuuta 2000, ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 530/1999 täytäntöönpanosta ansioiden rakennetta koskevien tietojen määrittelyn ja toimittamisen osalta (EYVL L 229, 9.9.2000, s. 3).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

Norjan osalta:

a) Muuttuja '1.5 Kuuluuko pääosa tarkasteltavana olevan yksikön palkansaajista voimassa olevien palkkaa koskevien työehtosopimusten piiriin' on vapaaehtoinen.

b) Muuttuja '3.1.2 Vuorotyöstä maksetut erityiskorvaukset' sisältää vuorotyöstä maksetut korvaukset ja muut ajoittaiset palkkiot.

c) Muuttuja '3.5 Vuosittaiset poissaolopäivät' sisältää ainoastaan lomapäivien määrän eikä sairaudesta tai ammatillisesta koulutuksesta johtuvaa poissaoloa."

2 artikla

Komission asetuksen (EY) N:o 1916/2000 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2001, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle(3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2001.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

P. Westerlund

(1) EYVL L 158, 14.6.2001, s. 71.

(2) EYVL L 229, 9.9.2000, s. 3.

(3) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.

Top