EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1215

Komission asetus (EY) N:o 1215/2001, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001, kesäkuussa 2001 jätettyjen tiettyjä siipikarjanlihasta peräisin olevia tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti

OJ L 165, 21.6.2001, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1215/oj

32001R1215

Komission asetus (EY) N:o 1215/2001, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001, kesäkuussa 2001 jätettyjen tiettyjä siipikarjanlihasta peräisin olevia tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti

Virallinen lehti nro L 165 , 21/06/2001 s. 0027 - 0028


Komission asetus (EY) N:o 1215/2001,

annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001,

kesäkuussa 2001 jätettyjen tiettyjä siipikarjanlihasta peräisin olevia tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanliha-alalla 22 päivänä kesäkuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1431/94(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1043/2001(2), ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Jaksoksi 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta 2001 jätetyt tuontitodistushakemukset ovat suurempia kuin käytettävissä olevat määrät, ja niitä on tämän vuoksi alennettava kiinteämääräisellä prosentilla tasapuolisen jakamisen varmistamiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Hyväksytään tämän asetuksen liitteen mukaisesti jaksoksi 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta 2001 asetuksen (EY) N:o 1431/94 mukaisesti jätetyt tuontitodistushakemukset.

2. Tuontitodistushakemuksia voidaan jättää asetuksen (EY) N:o 1431/94 säännösten mukaisesti tämän asetuksen liitteessä tarkoitetusta kokonaismäärästä 1 päivästä lokakuuta 30 päivään joulukuuta 2001.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 156, 23.6.1994, s. 9.

(2) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 24.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top