EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0112(01)

AKT—EY-ministerineuvoston päätös N:o 3/2000, tehty 15 päivänä joulukuuta 2000, erityisistä rahoitustoimenpiteistä tiettyjen kahdeksannen Euroopan kehitysrahaston toimien jatkuvuuden turvaamiseksi ennen AKT—EY-kumppanuussopimuksen voimaantuloa

OJ L 8, 12.1.2001, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/30(1)/oj

22001D0112(01)

AKT—EY-ministerineuvoston päätös N:o 3/2000, tehty 15 päivänä joulukuuta 2000, erityisistä rahoitustoimenpiteistä tiettyjen kahdeksannen Euroopan kehitysrahaston toimien jatkuvuuden turvaamiseksi ennen AKT—EY-kumppanuussopimuksen voimaantuloa

Virallinen lehti nro L 008 , 12/01/2001 s. 0038 - 0039


AKT-EY-ministerineuvoston päätös N:o 3/2000,

tehty 15 päivänä joulukuuta 2000,

erityisistä rahoitustoimenpiteistä tiettyjen kahdeksannen Euroopan kehitysrahaston toimien jatkuvuuden turvaamiseksi ennen AKT-EY-kumppanuussopimuksen voimaantuloa

(2001/30/EY)

AKT-EY-MINISTERINEUVOSTO, joka

ottaa huomioon neljännen AKT-EY-yleissopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna Mauritiuksessa 4 päivänä marraskuuta 1995 allekirjoitetulla sopimuksella, ja erityisesti sen 282 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun AKT-EY-kumppanuussopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) AKT-EY-ministerineuvosto vahvisti 27 päivänä heinäkuuta 2000 tehdyllä päätöksellä N:o 1/2000 2 päivän elokuuta 2000 ja AKT-EY-kumppanuussopimuksen ratifioinnin välisenä aikana voimassa olevat siirtymäkauden toimenpiteet tarkoituksena soveltaa ennakoivasti kumppanuussopimuksen tiettyjä määräyksiä sekä jatkaa tiettyjen Lomén neljännen yleissopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna Mauritiuksessa 4 päivänä marraskuuta 1995 allekirjoitetulla sopimuksella, määräysten soveltamista. Päätöksen 2 artiklan mukaan Lomén yleissopimuksen määräyksiä, jotka koskevat AKT-EY-ministerineuvoston päätösvaltaa kuudennen, seitsemännen ja kahdeksannen Euroopan kehitysrahaston (EKR) jakamattomien varojen käytössä, sovelletaan edelleen.

(2) Lomén yleissopimuksen 282 artiklan mukaisesti toteutetun maa- ja alueohjelmien välivaiheen tarkastelun jälkeen on aiheellista jakaa lisävaroja sellaisten tiettyjen maiden ja alueiden ohjelmille, joissa määrärahojen käyttöaste on ollut korkea ja hankkeiden toteuttamisen laatu hyvä ja jotka ovat kokonaan tai lähes kokonaan sitoneet alkuperäiset määrärahansa.

(3) Tiettyjen, erityisesti yhteisiin AKT-EY-instituutioihin liittyvien toimien jatkuvuuden varmistamiseksi on aiheellista myöntää lisävaroja AKT-valtioiden keskinäiseen alueelliseen yhteistyöhön.

(4) Sen varmistamiseksi, että yhteisö jatkaa vaaranalaisessa asemassa olevien pakolaisten tukemista kehitysmaissa, on aiheellista myöntää lisävaroja pakolaisten avustustoimiin.

(5) Yritysten kehittämiskeskuksen (CDE) sekä maatalouden ja maaseudun teknisen yhteistyön keskuksen (CTA) toiminnan jatkumisen varmistamiseksi on aiheellista säätää tarvittavista varoista, jotta näiden laitosten rahoitustarpeet voidaan kattaa varainhoitovuonna 2001,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

CDE ja CTA

1. Siirretään ennakkona yhdeksänteen EKR:oon kahdeksannen EKR:n jakamattomia varoja enintään:

- 22 miljoonaa euroa CDE:n talousarvion rahoittamiseen vuonna 2001, ja

- 12 miljoonaa euroa CTA:n talousarvion rahoittamiseen vuonna 2001.

2. CDE:lle ja CTA:lle osoitettujen varojen varainhoitovuonna 2001 käyttämättä jäävät määrät siirretään ilman eri toimenpiteitä varainhoitovuodelle 2002.

2 artikla

Maa- ja alueohjelmille myönnettävät lisämäärärahat

Kahdeksannen EKR:n jakamattomista varoista siirretään 125,6 miljoonaa euroa lisättäviksi tiettyjen sellaisten hyvin edistyneiden maiden ja alueiden, jotka ovat kokonaan tai lähes kokonaan sitoneet alkuperäiset määrärahansa, kahdeksannen EKR:n maa- ja alueohjelmien alkuperäisiin määrärahoihin. Näiden varojen myöntämisperusteet ovat seuraavat:

1) määräraha on 100 prosenttia tarkistetun Lomén-yleissopimuksen 282 artiklan 3 kohdassa määrätystä toisesta erästä;

2) hankkeille on jo toteutettu toteutettavuustutkimus ja ne voidaan esittää nopeasti rahoitusta varten.

Komissio päättää näiden perusteiden pohjalta yksityiskohtaisesta varojen osoittamisesta eri maille ja alueille.

3 artikla

AKT-valtioiden keskinäinen alueellinen yhteistyö

Kahdeksannen EKR:n jakamattomista varoista siirretään 265 miljoonaa euroa käytettäviksi AKT-valtioiden keskinäiseen alueelliseen yhteistyöhön. Tästä määrästä 100 miljoonaa euroa varataan erityismäärärahaksi kaupan kehittämistä varten.

4 artikla

Pakolaisapu

Kahdeksannen EKR:n jakamattomista varoista siirretään 100 miljoonaa euroa pakolaisten avustustoimiin AKT-EY-kumppanuussopimuksen 72 artiklan 3 kohdan d alakohdan ja 4 kohdan mukaisesti.

5 artikla

Komissiota pyydetään toteuttamaan tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2000.

AKT-EY-ministerineuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. Gillot

Top