EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1176

Komission asetus (EY) N:o 1176/2000, annettu 31 päivänä toukokuuta 2000, naudanliha-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa annetun asetuksen (EY) N:o 716/96 muuttamisesta

OJ L 131, 1.6.2000, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/04/2003; Implisiittinen kumoaja 32003R0667

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1176/oj

32000R1176

Komission asetus (EY) N:o 1176/2000, annettu 31 päivänä toukokuuta 2000, naudanliha-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa annetun asetuksen (EY) N:o 716/96 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 131 , 01/06/2000 s. 0037 - 0037


Komission asetus (EY) N:o 1176/2000,

annettu 31 päivänä toukokuuta 2000,

naudanliha-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa annetun asetuksen (EY) N:o 716/96 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999(1) ja erityisesti sen 39 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksen (EY) N:o 716/96(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1365/97(3), 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan hinta, jonka Yhdistynyt kuningaskunta maksaa tuottajille, jotka tarjoavat yli 30 kuukauden ikäisiä nautoja teurastettavaksi ja hävitettäväksi. Samassa säännöksessä säädetään myös, että maksuja ei suoriteta 560 kilogramman elopainon ylittävistä painoista. Erityisesti ostettujen eläinten painosta saatujen kokemusten perusteella on aiheellista sallia yli 560 kilogrammaa painavista naudoista suoritetut maksut lisäämättä mainitun asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa vahvistettua, komission ostoihin myöntämää osarahoitusta.

(2) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 716/96 2 artiklan 1 kohdan toinen alakohta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä kesäkuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä toukokuuta 2000.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21.

(2) EYVL L 99, 20.4.1996, s. 14.

(3) EYVL L 188, 17.7.1997, s. 6.

Top