EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0870

1999/870/EY: Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 1999, Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin valtuuttamisesta toimimaan tiettyjen jäsenvaltioiden edustajana Schengen-ympäristön tietoliikenneinfrastruktuurin, SISNETin, perustamista ja toimintaa koskevien sopimusten tekemisessä sekä hallinnoimaan kyseisiä sopimuksia

OJ L 337, 30.12.1999, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 123 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 123 - 124
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 16 - 17

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/870/oj

31999D0870

1999/870/EY: Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 1999, Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin valtuuttamisesta toimimaan tiettyjen jäsenvaltioiden edustajana Schengen-ympäristön tietoliikenneinfrastruktuurin, SISNETin, perustamista ja toimintaa koskevien sopimusten tekemisessä sekä hallinnoimaan kyseisiä sopimuksia

Virallinen lehti nro L 337 , 30/12/1999 s. 0041 - 0042


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä joulukuuta 1999,

Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin valtuuttamisesta toimimaan tiettyjen jäsenvaltioiden edustajana Schengen-ympäristön tietoliikenneinfrastruktuurin, SISNETin, perustamista ja toimintaa koskevien sopimusten tekemisessä sekä hallinnoimaan kyseisiä sopimuksia

(1999/870/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

toimii Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan, jäljempänä "Schengen-pöytäkirja", 7 artiklan mukaisesti,

sekä katsoo seuraavaa:

1) Neuvoston pääsihteeri on valtuutettu hallinnoimaan asianomaisten jäsenvaltioiden puolesta SIRENE-verkon toisen vaiheen perustamista ja toimintaa koskevaa sopimusta(1).

2) Asianomaiset jäsenvaltiot ovat päättäneet olla jatkamatta SIRENE-verkon toista vaihetta koskevaa sopimusta, jonka voimassaoloaika päättyy näin ollen 23 päivänä elokuuta 2001.

3) Uudesta Schengen-ympäristön tietoliikenneinfrastruktuurista, jota on määrä kutsua nimellä SISNET, on tämän vuoksi saatava aikaan 23 päivään elokuuta 2001 mennessä, mikä edellyttää asiaankuuluvien sopimusvalmistelujen hoitamista, itse sopimusten tekemistä ja kyseisten sopimusten hallinnointia.

4) Asianomaiset jäsenvaltiot ovat pyytäneet neuvoston varapääsihteeriä toimimaan edustajanaan tarvittavien valmistelujen toteuttamisessa sekä kyseisten sopimusten tekemisessä ja hallinnoimisessa.

5) Kyseinen tehtävä, jossa neuvoston varapääsihteeri toimii joidenkin jäsenvaltioiden puolesta on varapääsihteerille Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaisesti kuuluvista tehtävistä erillinen tehtävä.

6) Tämän vuoksi on aiheellista osoittaa kyseinen tehtävä varapääsihteerille neuvoston nimenomaisella päätöksellä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1. Neuvosto valtuuttaa neuvoston varapääsihteerin toimimaan asianomaisten jäsenvaltioiden (Belgian, Tanskan, Saksan, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Italian, Luxemburgin, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Suomen ja Ruotsin) edustajana:

a) SISNETin toimittamista, perustamista ja hallinnointia koskevien tarjousten pyytämisessä sekä kaikkien muiden tässä asiassa tarpeellisissa valmistelutoimissa;

b) SISNETin toimittamista, perustamista ja hallinnointia sekä verkon käyttöön liittyvien palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten tekemisessä ja hallinnoinnissa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu valtuutus on voimassa niin kauan kuin edellä mainittujen sopimusten mukaisia maksuja ei oteta menoina Euroopan unionin yleiseen talousarvioon, vaan kyseiset jäsenvaltiot vastaavat niistä edelleen.

3. Varapääsihteeri valtuutetaan myös toimimaan Schengen-pöytäkirjan 4 artiklan määräysten mukaisesti Irlannin ja/tai Yhdistyneen kuningaskunnan edustajana edellä 1 kohdassa mainituissa asioissa jommankumman kyseisen jäsenvaltion osallistumisesta joihinkin tai kaikkiin Schengenin säännöstön määräyksiin mahdollisesti tehtävien neuvoston päätösten nojalla.

2 artikla

Neuvoston pääsihteeristö huolehtii asianomaisten jäsenvaltioiden puolesta tarjouspyyntöjen valmistelusta ja 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sopimusten hallinnointiin liittyvistä tehtävistä osana tavanomaisia hallinnollisia tehtäviään.

3 artikla

Neuvoston pääsihteeristön toimista tai laiminlyönneistä hallinnollisia tehtäviään suorittaessaan johtuviin sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta koskeviin kysymyksiin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 288 artiklan toista kohtaa. Vahingonkorvausta koskeviin riitoihin sovelletaan näin ollen kyseisen perustamissopimuksen 235 artiklaa.

4 artikla

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa mainittujen sopimusten tekemistä ja hallinnointia koskevan talousarvion osalta käytetään päätöksessä 1999/322/EY mainittujen sopimusten hallinnoimiseksi neuvoston pääsihteerin nimissä avattavaa eritystä pankkitiliä.

2. Varapääsihteeri valtuutetaan käyttämään 1 kohdassa tarkoitettua pankkitiliä tämän päätöksen mukaisten velvoitteidensa hoitamiseen.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

6 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1999.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. HEMILÄ

(1) Neuvoston päätös 1999/322/EY, 3.5.1999, (EYVL L 123, 13.5.1999, s. 49).

Top