EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0677

Komission asetus (EY) N:o 677/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (EY) N:o 1445/95 poikkeamisesta väliaikaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 2789/98 muuttamisesta

OJ L 83, 27.3.1999, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/677/oj

31999R0677

Komission asetus (EY) N:o 677/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (EY) N:o 1445/95 poikkeamisesta väliaikaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 2789/98 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 083 , 27/03/1999 s. 0042 - 0042


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 677/1999,

annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999,

naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (EY) N:o 1445/95 poikkeamisesta väliaikaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 2789/98 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1633/98 (2), ja erityisesti sen 9, 13 ja 25 artiklan,

sekä katsoo, että

komission asetuksella (EY) N:o 2789/98 (3) poikettiin väliaikaisesti naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta komission asetuksesta (EY) N:o 1445/95 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2648/98 (5),

syyt, jotka johtivat tuen ennakkovahvistuksen sisältävien vientitodistusten voimassaoloajan pidentämiseen ja 10 artiklan 5 kohdan poikkeuksen laajentamiseen CN-koodiin 0202 kuuluviin tuotteisiin, ovat edelleen olemassa; tämän vuoksi on tarpeen pidentää asetuksen (EY) N:o 2789/98 voimassaoloaikaa, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2789/98 2 artiklan toisessa kohdassa päivämäärä "31 päivään maaliskuuta 1999" päivämäärällä "30 päivään kesäkuuta 1999".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 148, 28.6.1968, s. 24

(2) EYVL L 210, 28.7.1998, s. 17

(3) EYVL L 347, 23.12.1998, s. 33

(4) EYVL L 143, 27.6.1995, s. 35

(5) EYVL L 335, 10.12.1998, s. 39

Top