EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2831

Komission asetus (EY) N:o 2831/98, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä riisialan tuontitullien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1503/96 muuttamisesta

OJ L 351, 29.12.1998, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 248 - 249
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 248 - 249
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 248 - 249
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 248 - 249
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 248 - 249
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 248 - 249
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 248 - 249
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 248 - 249
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 248 - 249

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2831/oj

31998R2831

Komission asetus (EY) N:o 2831/98, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä riisialan tuontitullien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1503/96 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 351 , 29/12/1998 s. 0025 - 0026


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2831/98,

annettu 22 päivänä joulukuuta 1998,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä riisialan tuontitullien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1503/96 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2072/98 (2), ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (EY) N:o 703/97 (3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1470/98 (4), käyttöönotetun CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin täysimääräisinä suoritettavia tullimaksuja koskevan kumulatiivisen perintäjärjestelmän (jäljempänä "KPJ") kokeilukausi päättyy 31 päivänä joulukuuta 1998; asetuksen (EY) N:o 703/97 10 artiklan 4 mukaisesti tehdyn järjestelmän arvioinnin perusteella kokeilukautta ei ole syytä jatkaa mainitun päivämäärän jälkeen,

nykyisten taloudellisten edellytysten vallitessa on perusteltua korottaa komission asetuksen (EY) N:o 1503/96 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1403/97 (6) liitteessä olevia viitelaatujen todettuja hintoja esikuoritun Indica-riisin edustavan hinnan määrittämiseksi Amerikan yhdysvaltojen markkinoilla; komissio voi koska tahansa tarkastella korotusta varmistaakseen; asetus olisi tästä syystä muutettava, ja

viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1503/96 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 1998.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18

(2) EYVL L 265, 30.9.1998, s. 4

(3) EYVL L 104, 22.4.1997, s. 12

(4) EYVL L 194, 10.7.1998, s. 5

(5) EYVL L 189, 30.7.1996, s. 71

(6) EYVL L 194, 23.7.1997, s. 2

LIITE

"LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>

"

Top