EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0392

98/392/EY: Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä maaliskuuta 1998, 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen ja sen XI osan soveltamiseen liittyvän 28 päivänä heinäkuuta 1994 tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

OJ L 179, 23.6.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 003 P. 260 - 261
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 003 P. 260 - 261
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 003 P. 260 - 261
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 003 P. 260 - 261
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 003 P. 260 - 261
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 003 P. 260 - 261
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 003 P. 260 - 261
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 003 P. 260 - 261
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 003 P. 260 - 261
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 004 P. 103 - 104
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 004 P. 103 - 104
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 86 - 87

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/392/oj

Related international agreement
Related international agreement

31998D0392

98/392/EY: Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä maaliskuuta 1998, 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen ja sen XI osan soveltamiseen liittyvän 28 päivänä heinäkuuta 1994 tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

Virallinen lehti nro L 179 , 23/06/1998 s. 0001 - 0002


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä maaliskuuta 1998,

10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen ja sen XI osan soveltamiseen liittyvän 28 päivänä heinäkuuta 1994 tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (98/392/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43, 113 ja 130 s artiklan 1 kohdan yhdessä 228 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan toisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon (2),

sekä katsoo, että

Euroopan yhteisö on allekirjoittanut Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen, jäljempänä `yleissopimus`, ja sen XI osan soveltamiseen liittyvän sopimuksen, jäljempänä `sopimus`,

edellä mainitut yleissopimus ja sopimus ovat tulleet voimaan, ja enemmistö Euroopan yhteisön jäsenvaltioista on niiden sopimuspuolia; ratifiointimenettely on käynnissä muissa jäsenvaltioissa,

yleissopimuksen liitteessä IX olevassa 3 artiklassa määrätyt ja sopimuksen 4 artiklan 4 kappaleessa viitatut edellytykset sille, että Euroopan yhteisö voi tallettaa virallista vahvistamista koskevan asiakirjansa, ovat täyttyneet,

Euroopan yhteisö on soveltanut väliaikaisesti sopimusta ja yleissopimuksen XI osaa 16 päivästä marraskuuta 1994 ja se on tällä hetkellä Kansainvälisen merenpohjajärjestön väliaikainen jäsen,

yleissopimus ja sopimus olisi hyväksyttävä, jotta Euroopan yhteisöstä voisi toimivaltansa rajoissa tulla niiden sopimuspuoli,

Euroopan yhteisön on virallista vahvistamista koskevan asiakirjan lisäksi talletettava ilmoitus, jossa eritellään yleissopimuksen ja sopimuksen alaan kuuluvat asiat, joiden osalta jäsenvaltiot ovat siirtäneet toimivaltansa yhteisölle, sekä yleissopimuksen 310 artiklan perusteella annettu ilmoitus,

Euroopan yhteisö ei valitse tässä vaiheessa mitään erityistä yleissopimuksen 287 artiklassa määrättyä riitojen ratkaisumenettelyä; tätä ratkaisua tarkastellaan kuitenkin uudelleen tietyn määräajan kuluessa, ja

Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot osallistuvat Kansainvälisen merenpohjajärjestön toimintaan, ja niiden on siksi sovitettava yhteen kantansa kyseisessä järjestössä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1. Hyväksytään Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimus ja sen XI osan soveltamiseen liittyvä sopimus Euroopan yhteisön puolesta.

2. Yleissopimuksen ja sopimuksen tekstit ovat liitteessä I.

3. Euroopan yhteisön virallista vahvistamista koskeva asiakirja, joka on liitteessä II, talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan. Siihen sisältyy yleissopimuksen 310 artiklan perusteella annettu ilmoitus ja toimivaltaa koskeva ilmoitus.

2 artikla

Yhteisö ja sen jäsenvaltiot sovittavat yhteen kantansa Kansainvälisen merenpohjajärjestön toimielimissä liitteessä III määrättyä menettelyä noudattaen.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtajalla on oikeus nimetä henkilö, jolla on valtuudet tallettaa virallista vahvistamista koskeva asiakirja yhteisöä sitovasti.

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 1998.

Neuvoston puolesta

M. MEACHER

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 155, 23.5.1997, s. 1.

(2) EYVL C 325, 27.10.1997, s. 14.

Top