EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0310

98/310/EY: Neuvoston päätös, tehty 1 päivänä toukokuuta 1998, Ranskan liiallisen alijäämän olemassaolosta tehdyn päätöksen kumoamisesta

OJ L 139, 11.5.1998, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/310/oj

31998D0310

98/310/EY: Neuvoston päätös, tehty 1 päivänä toukokuuta 1998, Ranskan liiallisen alijäämän olemassaolosta tehdyn päätöksen kumoamisesta

Virallinen lehti nro L 139 , 11/05/1998 s. 0014 - 0014


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 1 päivänä toukokuuta 1998,

Ranskan liiallisen alijäämän olemassaolosta tehdyn päätöksen kumoamisesta (98/310/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 104 c artiklan 12 kohdan,

ottaa huomioon komission suosituksen,

sekä katsoo, että

talous- ja rahaliiton toinen vaihe alkoi 1 päivänä tammikuuta 1994; perustamissopimuksen 109 e artiklan 4 kohdassa määrätään, että toisen vaiheen aikana jäsenvaltiot pyrkivät välttämään liiallisia julkistalouden alijäämiä,

liiallista alijäämää koskevalla menettelyllä päätetään, onko olemassa liiallinen alijäämä, ja kun liiallinen alijäämä on oikaistu, kumotaan kyseinen päätös; liiallisia alijäämiä koskeva menettely määräytyy toisen vaiheen aikana perustamissopimuksen 104 c artiklan mukaan, lukuun ottamatta 1, 9 ja 11 kohtaa; perustamissopimukseen liitetyssä liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyssä pöytäkirjassa on lisämääräyksiä liiallista alijäämää koskevan menettelyn soveltamisesta; neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3605/93 (1) vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt ja määritelmät kyseisen pöytäkirjan soveltamiseksi,

neuvosto päätti 26 päivänä syyskuuta 1994 perustamissopimuksen 104 c artiklan 6 kohdan mukaisesti komission suosituksesta, että Ranskassa on liiallinen alijäämä; 104 c artiklan 7 kohdan mukaisesti neuvosto antoi Ranskalle suosituksia liiallisen alijäämän tilanteen lopettamiseksi (2),

neuvoston päätös liiallisen alijäämän olemassaolosta kumotaan perustamissopimuksen 104 c artiklan 12 kohdan määräysten mukaisesti, kun liiallinen alijäämä jäsenvaltiossa, jota asia koskee, on neuvoston käsityksen mukaan oikaistu,

kun neuvosto kumoaa päätöksen, se toimii komission suosituksesta; Ranskan annettua ennen maaliskuun 1 päivää 1998 asetuksen (EY) N:o 3605/93 mukaisesti kertomuksensa ovat seuraavassa esitetyt komission toimittamiin tietoihin perustuvat päätelmät aiheellisia;

Julkisyhteisöjen alijäämä Ranskassa on pienentynyt vuodesta 1994 alkaen, ja vuonna 1997 se laski 3,0 prosenttiin bruttokansantuotteesta, mikä vastaa perustamissopimuksessa määriteltyä viitearvoa; vuonna 1998 alijäämän ennustetaan edelleen hiukan pienentyvän 2,9 prosenttiin bruttokansantuotteesta ja hallitus aikoo pienentää alijäämää vuonna 1999 edelleen 2,3 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Julkisyhteisöjen velkasuhde on kasvanut ja oli 58 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 1997, mutta se ei ole koskaan ylittänyt perustamissopimuksessa määriteltyä 60 prosentin viitearvoa.

Vuonna 1997 alijäämä vastasi perustamissopimuksessa perustamissopimuksessa määriteltyä viitearvoa, ja vuonna 1998 sen oletetaan laskevan tämän alle; julkisyhteisöjen velkasuhde on perustamissopimuksessa määritellyn viitearvon alapuolella,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kokonaistilanteen arviointi osoittaa, että Ranskan liiallisen alijäämän tilanne on oikaistu.

2 artikla

Kumotaan Ranskan liiallisen alijäämän olemassaolosta 26 päivänä syyskuuta 1994 tehty neuvoston päätös.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 1 päivänä toukokuuta 1998.

Neuvoston puolesta

G. BROWN

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7

(2) Neuvoston suositukset, annettu 7 päivänä marraskuuta 1994, 24 päivänä heinäkuuta 1995, 16 päivänä syyskuuta 1996 ja 15 päivänä syyskuuta 1997.

Top