EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0865

97/865/EY: Komission päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 1997, yksityiskohtaista tutkimusta varten annettujen asiakirjojen täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä CGA 245 704:n flatsasulfuronin, Spodoptera exigua -monisärmiöviruksen, imatsosulfuronin, pymetrotsiinin ja sulfosulfuronin mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 351, 23.12.1997, p. 67–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 190 - 191
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 190 - 191
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 190 - 191
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 190 - 191
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 190 - 191
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 190 - 191
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 190 - 191
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 190 - 191
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 190 - 191
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 023 P. 117 - 118
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 023 P. 117 - 118
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 105 - 106

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/865/oj

31997D0865

97/865/EY: Komission päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 1997, yksityiskohtaista tutkimusta varten annettujen asiakirjojen täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä CGA 245 704:n flatsasulfuronin, Spodoptera exigua -monisärmiöviruksen, imatsosulfuronin, pymetrotsiinin ja sulfosulfuronin mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 351 , 23/12/1997 s. 0067 - 0068


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä joulukuuta 1997,

yksityiskohtaista tutkimusta varten annettujen asiakirjojen täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä CGA 245 704:n flatsasulfuronin, Spodoptera exigua -monisärmiöviruksen, imatsosulfuronin, pymetrotsiinin ja sulfosulfuronin mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (97/865/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 97/57/EY (2), ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

direktiivissä 91/414/ETY, jäljempänä `direktiivi`, säädetään yhteisössä sallittujen, kasvinsuojeluaineisiin sisällytettävien tehoaineiden luettelon kehityksestä,

hakijat ovat toimittaneet kuutta tehoainetta koskevat asiakirjat jäsenvaltioiden viranomaisille tehoaineiden sisällyttämiseksi direktiivin liitteeseen I,

Novartis Crop Protection AG toimitti tehoaine CGA 245 704:ää koskevan asiakirjan Ranskan viranomaisille 15 päivänä lokakuuta 1996,

I.S.K. Biosciences toimitti tehoaine flatsasulfuronia koskevan asiakirjan Espanjan viranomaisille 16 päivänä joulukuuta 1996,

Biosys toimitti Spodoptera exigua -monisärmiövirusta koskevan asiakirjan Alankomaiden viranomaisille 12 päivänä heinäkuuta 1996,

Urania Agrochem GmbH toimitti tehoaine imatsosulfuronia koskevan asiakirjan Saksan viranomaisille 27 päivänä kesäkuuta 1996,

Novartis Crop Protection AG toimitti tehoaine pymetrotsiiniä koskevan asiakirjan Saksan viranomaisille 4 päivänä syyskuuta 1996,

Monsanto toimitti tehoaine sulfosulfuronia koskevan asiakirjan Irlannin viranomaisille 24 päivänä huhtikuuta 1997,

kyseiset viranomaiset ovat toimittaneet komissiolle tulokset asiakirjojen täydellisyyden ensimmäisestä tarkastelusta ottaen huomioon liitteessä II ja ainakin yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta direktiivin liitteessä III määrätyt tietovaatimukset; tämän jälkeen hakijat toimittivat asiakirjat 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissiolle ja muille jäsenvaltioille,

flatsasulfuronia, Spodoptera exigua -monisärmiövirusta ja pymetrotsiiniä koskevat asiakirjat toimitettiin pysyvälle kasvinsuojelukomitealle 29 päivänä toukokuuta 1997,

CGA 245 704:ää koskevat asiakirjat toimitettiin pysyvälle kasvinsuojelukomitealle 19 päivänä kesäkuuta 1997,

imatsosulfuronia ja sulfosulfuronia koskevat asiakirjat toimitettiin pysyvälle kasvinsuojelukomitealle 11 päivänä heinäkuuta 1997,

direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa vaaditaan, että asiakirja on vahvistettava yhteisön tasolla, jotta sitä voidaan pitää periaatteessa hyväksyttävänä direktiivin liitteessä II ja ainakin yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta liitteessä III määrättyjen tietovaatimusten mukaisesti,

tällainen vahvistaminen on tarpeen, jotta asiakirjan yksityiskohtaista tarkastelua voidaan jatkaa ja jäsenvaltioille voidaan antaa mahdollisuus myöntää tätä tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden käyttämiseen tilapäisiä lupia mainitun direktiivin 8 artiklan 1 kohdan edellytysten mukaisesti ja erityisesti sen edellytyksen mukaisesti, joka koskee tehoaineen ja kasvinsuojeluaineen yksityiskohtaisen arvioinnin tekemistä direktiivin vaatimukset huomioon ottaen,

tämä päätös ei vaikuta siihen, etteikö hakijalta voida pyytää lisätietoja, jos yksityiskohtaisissa tutkimuksissa ilmenee, että tällaisia tietoja tarvitaan päätöksentekoon,

jäsenvaltioiden ja komission välillä on sovittu, että Ranska jatkaa CGA 245 704:ää koskevien asiakirjojen yksityiskohtaista tutkimista, Espanja jatkaa flatsasulfuronia koskevien asiakirjojen yksityiskohtaista tutkimista, Alankomaat jatkaa Spodoptera exigua -monisärmiövirusta koskevien asiakirjojen yksityiskohtaista tutkimista, Saksa jatkaa imatsosulfuronia ja pymetrotsiiniä koskevien asiakirjojen yksityiskohtaista tutkimista ja Irlanti jatkaa sulfosulfuronia koskevien asiakirjojen yksityiskohtaista tutkimista,

Ranska, Espanja, Alankomaat, Saksa ja Irlanti antavat komissiolle mahdollisimman pian ja viimeistään yhden vuoden kuluessa kertomuksen tutkimuksen lopputuloksista siten, että mukana on suositus tehoaineiden sisällyttämisestä tai sisällyttämättä jättämisestä luetteloon ja kaikista siihen liittyvistä edellytyksistä; tämän kertomuksen saamisen jälkeen yksityiskohtaisia tutkimuksia jatketaan kaikkien jäsenvaltioiden asiantuntemuksella pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa, ja

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Seuraavien asiakirjojen katsotaan periaatteessa täyttävän liitteessä II ja kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta direktiivin liitteessä III määrätyt tietovaatimukset, kun otetaan huomioon sen käyttöä koskevat ehdotukset:

1. I.S.K. Biosciencesin komissiolle ja jäsenvaltioille toimittama, flatsasulfuronin sisällyttämiseksi tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I tarvittava asiakirja, joka jätettiin pysyvän kasvinsuojelukomitean käsiteltäväksi 29 päivänä toukokuuta 1997.

2. Biosysin komissiolle ja jäsenvaltioille toimittama Spodoptera exigua -monisärmiöviruksen sisällyttämiseksi tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I tarvittava asiakirja, joka jätettiin pysyvän kasvinsuojelukomitean käsiteltäväksi 29 päivänä toukokuuta 1997.

3. Novartis Crop Protection AG:n komissiolle ja jäsenvaltioille toimittama CGA 245 704:n sisällyttämiseksi tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I tarvittava asiakirja, joka jätettiin pysyvän kasvinsuojelukomitean käsiteltäväksi 19 päivänä kesäkuuta 1997.

4. Urania Agrochem GmbH:n komissiolle ja jäsenvaltioille toimittama imatsosulfuronin sisällyttämiseksi tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I tarvittava asiakirja, joka jätettiin pysyvän kasvinsuojelukomitean käsiteltäväksi 11 päivänä heinäkuuta 1997.

5. Novartis Crop Protection AG:n komissiolle ja jäsenvaltioille toimittama pymetrotsiinin sisällyttämiseksi tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I tarvittava asiakirja, joka jätettiin pysyvän kasvinsuojelukomitean käsiteltäväksi 29 päivänä toukokuuta 1997.

6. Monsanton komissiolle ja jäsenvaltioille toimittama sulfosulfuronin sisällyttämiseksi tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I tarvittava asiakirja, joka jätettiin pysyvän kasvinsuojelukomitean käsiteltäväksi 11 päivänä heinäkuuta 1997.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 1997.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1

(2) EYVL L 265, 27.9.1997, s. 87

Top