EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2599

Neuvoston asetus (EY) N:o 2599/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, oliiviöljyalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2262/84 muuttamisesta

OJ L 351, 23.12.1997, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 184 - 184
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 184 - 184
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 184 - 184
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 184 - 184
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 184 - 184
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 184 - 184
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 184 - 184
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 184 - 184
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 184 - 184

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2599/oj

31997R2599

Neuvoston asetus (EY) N:o 2599/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, oliiviöljyalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2262/84 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 351 , 23/12/1997 s. 0017 - 0017


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2599/97,

annettu 18 päivänä joulukuuta 1997,

oliiviöljyalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2262/84 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 2262/84 (3) 1 artiklan 5 kohdan mukaan neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ennen 1 päivää tammikuuta 1998 toimielinten tosiasiallisten menojen rahoitusmenetelmän markkinointivuodesta 1998/1999, ja

toimielinten on suoritettava niille tavanomaisesti kuuluvat tehtävät markkinointivuoden 1998/1999 aikana; tämän vuoksi olisi säädettävä yhteisön osallistumisesta toimielinten menoihin kyseisen jakson osalta, jotta voidaan varmistaa toimielinten tehokas ja säännöllinen toiminta asetuksessa (ETY) N:o 2262/84 säädetyn taloudellisen riippumattomuuden mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2262/84 1 artiklan 5 kohdan kaksi viimeistä alakohtaa seuraavasti:

"Toimielinten tosiasialliset menot katetaan markkinointivuonna 1998/1999 Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta 50-prosenttisesti.

Komissio selvittää ennen 1 päivää lokakuuta 1998, onko yhteisön osallistumista toimielinten menoihin tarpeen ylläpitää, ja esittää tarvittaessa ehdotuksen neuvostolle. Neuvosto päättää perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen ennen 1 päivää tammikuuta 1999 kyseisten menojen mahdollisesta rahoituksesta."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1997.

Neuvoston puolesta

F. BODEN

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 343, 13.11.1997, s. 16

(2) Lausunto annettu 17. joulukuuta 1997 (sitä ei vielä ole julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL N:o L 208, 3.8.1984, s. 11, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 533/97 (EYVL N:o L 83, 25.3.1997, s. 1).

Top