EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2596

Neuvoston asetus (EY) N:o 2596/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjan 149 artiklan 1 kohdassa määrätyn ajan pidentämisestä

OJ L 351, 23.12.1997, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 180 - 180
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 180 - 180
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 180 - 180
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 180 - 180
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 180 - 180
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 180 - 180
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 180 - 180
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 180 - 180
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 180 - 180
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 023 P. 113 - 113
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 023 P. 113 - 113

No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2009; Kumoaja 32009R0072 . Latest consolidated version: 01/01/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2596/oj

31997R2596

Neuvoston asetus (EY) N:o 2596/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjan 149 artiklan 1 kohdassa määrätyn ajan pidentämisestä

Virallinen lehti nro L 351 , 23/12/1997 s. 0012 - 0012


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2596/97,

annettu 18 päivänä joulukuuta 1997,

Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjan 149 artiklan 1 kohdassa määrätyn ajan pidentämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 149 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo, että

vuoden 1994 liittymisasiakirjan 149 artiklan 1 kohdassa määrätään ajasta, jona sovelletaan siirtymäkauden toimenpiteitä helpottamaan siirtymistä Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisen aikaan voimassa olevista järjestelmistä yhteisen markkinajärjestelyn soveltamisesta aiheutuviin järjestelmiin kyseisessä liittymisasiakirjassa määritellyin edellytyksin, ja erityisesti uusien järjestelmien soveltamisesta määrätystä päivästä alkaen johtuvien vaikeuksien ratkaisemiseksi; tämä määräaika päättyy 31 päivänä joulukuuta 1997,

tietyillä aloilla näitä vaikeuksia ei ole voitu ratkaista määrättyyn päivään mennessä; siksi on aiheellista käyttää liittymisasiakirjassa määrättyä mahdollisuutta pidentää kyseistä aikaa; tätä aikaa olisi pidennettävä vuodella, ja

maito- ja maitotuotealalla on kulutukseen tarkoitetun maidon rasvapitoisuutta koskevien vaatimusten osalta Suomessa ja Ruotsissa edelleen vaikeuksia; näitä vaikeuksia ei voida ratkaista 31 päivään joulukuuta 1998 mennessä; siten tässä erityistapauksessa olisi käytettävä vuoden 1994 liittymisasiakirjan mukaista mahdollisuutta pidentää kyseistä aikaa kahdella vuodella,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pidennetään vuoden 1994 liittymisasiakirjan 149 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua aikaa 31 päivään joulukuuta 1998.

Tätä aikaa pidennetään kuitenkin 31 päivään joulukuuta 1999 Suomessa ja Ruotsissa tuotetun kulutukseen tarkoitetun maidon rasvapitoisuutta koskevien vaatimusten osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1997.

Neuvoston puolesta

F. BODEN

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 352, 20.11.1997, s. 11

(2) Lausunto annettu 17 päivänä joulukuuta 1997 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

Top