EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0262

96/262/EY: Komission päätös, tehty 27 päivänä maaliskuuta 1996, Argentiinasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista tehdyn päätöksen 93/437/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EYVL L 89, 10.4.1996, p. 36–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Implisiittinen kumoaja 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/262/oj

31996D0262

96/262/EY: Komission päätös, tehty 27 päivänä maaliskuuta 1996, Argentiinasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista tehdyn päätöksen 93/437/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 089 , 10/04/1996 s. 0036 - 0041


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä maaliskuuta 1996,

Argentiinasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista tehdyn päätöksen 93/437/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (96/262/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/493/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 11 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo, että

luettelo Argentiinan hyväksymistä laitoksista ja uivista jalostamoista, jotka saavat tuoda kalastustuotteita yhteisöön, on vahvistettu komission päätöksellä 93/437/ETY (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 96/31/EY (3); kyseistä listaa voidaan muuttaa, jos Argentiinan toimivaltainen viranomainen toimittaa uuden luettelon,

Argentiinan toimivaltainen viranomainen on toimittanut uuden luettelon, johon on lisätty 12 laitosta ja 23 uivaa jalostamoa ja josta on poistettu 6 laitosta ja 19 uivaa jalostamoa,

tämän vuoksi on tarpeen muuttaa hyväksyttyjen laitosten ja uivien jalostamojen luetteloa, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet on vahvistettu komission päätöksessä 90/13/ETY (4) perustetun menettelyn mukaisesti,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 93/437/ETY liite B tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 15

(2) EYVL N:o L 202, 12.8.1993, s. 42

(3) EYVL N:o L 9, 12.1.1996, s. 6

(4) EYVL N:o L 8, 11.1.1990, s. 70

LIITE

"LIITE B

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Top