EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0070

95/70/EY: Komission päätös, tehty 8 päivänä maaliskuuta 1995, Ruotsin Aujetzkyn taudin hävittämisohjelman hyväksymisestä (Ainoastaan ruotsinkielinen teksti on todistusvoimainen)

OJ L 59, 17.3.1995, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/70(1)/oj

31995D0070

95/70/EY: Komission päätös, tehty 8 päivänä maaliskuuta 1995, Ruotsin Aujetzkyn taudin hävittämisohjelman hyväksymisestä (Ainoastaan ruotsinkielinen teksti on todistusvoimainen)

Virallinen lehti nro L 059 , 17/03/1995 s. 0032 - 0032


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä maaliskuuta 1995,

Ruotsin Aujetzkyn taudin hävittämisohjelman hyväksymisestä (Ainoastaan ruotsinkielinen teksti on todistusvoimainen) (95/70/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo, että

Ruotsissa on aloitettu Aujetzkyn taudin hävittämisohjelma vuonna 1991,

komissio on tarkastellut ohjelmaa direktiivin 64/432/ETY 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti; se täyttää mainitun direktiivin 9 artiklan 1 kohdassa säädetyt vaatimukset ja se voidaan siten hyväksyä,

Ruotsi on 12 päivänä tammikuuta 1995 päivätyllä kirjeellä antanut tiedoksi Aujetzkyn taudin hävittämisohjelmasta,

ohjelman mukaan Aujetzkyn tauti pitäisi pystyä hävittämään Ruotsista tulevaisuudessa; tätä tautia koskevaa tilannetta Ruotsissa tarkastellaan uudestaan viimeistään kahden vuoden kuluttua, ja

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Ohjelma Aujetzkyn taudin hävittämiseksi Ruotsista hyväksytään täten kahdeksi vuodeksi.

2 artikla

Ruotsi saattaa voimaan 1 päivään maaliskuuta 1995 mennessä 1 artiklassa tarkoitetun ohjelman edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset säädökset.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ruotsin kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 1995.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 1977/64

Top