EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1909

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/1909, annettu 6 päivänä lokakuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

ST/12823/2022/INIT

OJ L 259I, 6.10.2022, p. 122–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1909/oj

6.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 259/122


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/1909,

annettu 6 päivänä lokakuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2014 päätöksen 2014/512/YUTP (1).

(2)

Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

(3)

Venäjän federaation presidentti ilmoitti 24 päivänä helmikuuta 2022 sotilaallisesta operaatiosta Ukrainassa, ja Venäjän asevoimat aloittivat hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Kyseinen hyökkäys loukkaa räikeästi Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

(4)

Eurooppa-neuvosto tuomitsi 24 päivänä helmikuuta 2022 antamissaan päätelmissä ehdottoman jyrkästi Venäjän federaation ilman edeltävää provokaatiota toteuttaman ja perusteettoman sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Laittomilla sotilaallisilla toimillaan Venäjän federaatio rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta ja Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan, jäljempänä ’YK:n peruskirja’, periaatteita sekä heikentää turvallisuutta ja vakautta Euroopassa ja koko maailmassa. Eurooppa-neuvosto kehotti laatimaan ja hyväksymään kiireellisesti uuden yksilöllisten ja taloudellisten pakotteiden paketin.

(5)

Eurooppa-neuvosto totesi 23 ja 24 päivänä kesäkuuta 2022 antamissaan päätelmissä, että pakotteita koskevaa työtä jatketaan, myös täytäntöönpanon tehostamiseksi ja kiertämisen estämiseksi.

(6)

Vaikka kansainvälinen yhteisö on useaan otteeseen kehottanut Venäjää välittömästi lopettamaan sotilaallisen hyökkäyksensä Ukrainaa vastaan, Venäjän federaatio päätti 21 päivänä syyskuuta 2022 kärjistää hyökkäystään Ukrainaa vastaan tukemalla laittomien ”kansanäänestysten” järjestämistä tällä hetkellä Venäjän miehittämissä osissa Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueita. Venäjän federaatio myös kärjisti edelleen hyökkäystään Ukrainaa vastaan julistamalla liikekannallepanon Venäjän federaatiossa ja uhkaamalla uudelleen joukkotuhoaseiden käytöllä.

(7)

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä ’korkea edustaja’, antoi 28 päivänä syyskuuta 2022 unionin puolesta julkilausuman, jossa tuomitaan mitä jyrkimmin tällä hetkellä Venäjän osittain miehittämissä osissa Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueita Ukrainassa järjestetyt laittomat valekansanäänestykset. Korkea edustaja totesi myös, että unioni ei tunnusta nyt eikä tule koskaan tunnustamaan kyseisiä laittomia valekansanäänestyksiä eikä niiden vääristeltyjä tuloksia eikä myöskään kyseisiin tuloksiin perustuvia päätöksiä, ja kehotti kaikkia Yhdistyneiden kansakuntien jäseniä tekemään samoin. Venäjä pyrki järjestämillään kyseisillä laittomilla valekansanäänestyksillä muuttamaan voimakeinoin Ukrainan kansainvälisesti tunnustettuja rajoja; kyseessä on selvä ja vakava YK:n peruskirjan rikkominen. Korkea edustaja totesi myös, että kaikki kyseisten laittomien valekansanäänestysten järjestämiseen osallistuneet ja kansainvälisen oikeuden rikkomisiin Ukrainassa syyllistyneet saatetaan vastuuseen toimistaan ja että Venäjälle aiotaan määrätä tähän liittyviä uusia rajoittavia toimenpiteitä. Korkea edustaja muistutti, että unioni tukee edelleen horjumatta Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä ja vaatii Venäjää vetämään välittömästi, täysimääräisesti ja ehdoitta kaikki joukkonsa sekä sotilaskalustonsa koko Ukrainan alueelta. Korkea edustaja totesi lisäksi, että unioni ja sen jäsenvaltiot jatkavat tähän liittyvien Ukrainan toimien tukemista niin kauan kuin se on tarpeen.

(8)

Eurooppa-neuvoston jäsenet antoivat 30 päivänä syyskuuta 2022 julkilausuman, jossa he kieltäytyvät jyrkästi tunnustamasta Ukrainan Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueiden laitonta liittämistä Venäjään ja tuomitsevat sen yksiselitteisesti. Heikentämällä tarkoituksellisesti sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä ja rikkomalla räikeästi Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta koskevia perusoikeuksia, jotka ovat YK:n peruskirjassa ja kansainvälisessä oikeudessa vahvistettuja perusperiaatteita, Venäjä vaarantaa koko maailman turvallisuuden. Eurooppa-neuvoston jäsenet totesivat, että he eivät tunnusta eivätkä koskaan tule tunnustamaan laittomia ”kansanäänestyksiä”, joita Venäjä on järjestänyt tekosyynä tälle Ukrainan itsenäisyyden, suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden uudelle loukkaamiselle, eivätkä niiden väärennettyjä ja laittomia tuloksia. He ilmoittivat, että he eivät koskaan tule tunnustamaan kyseistä laitonta liittämistä, että kyseiset päätökset ovat mitättömiä eikä niillä voi olla minkäänlaisia oikeusvaikutuksia ja että Krim, Donetsk, Herson, Luhansk ja Zaporižžja kuuluvat Ukrainaan. He kehottivat kaikkia valtioita ja kansainvälisiä järjestöjä kieltäytymään yksiselitteisesti tunnustamasta kyseistä laitonta liittämistä ja muistuttivat, että Ukraina käyttää laillista oikeuttaan puolustautua Venäjän hyökkäystä vastaan saadakseen alueensa jälleen täysin hallintaansa, ja sillä on oikeus vapauttaa miehitetyt alueet kansainvälisesti tunnustettujen rajojensa sisällä. Eurooppa-neuvoston jäsenet totesivat, että unionin rajoittavia toimenpiteitä Venäjän laittomien toimien torjumiseksi lujitetaan ja Venäjän painostamista lopettamaan hyökkäyssotansa lisätään entisestään.

(9)

Tilanteen vakavuuden vuoksi on aiheellista ottaa käyttöön uusia rajoittavia toimenpiteitä.

(10)

On erityisesti aiheellista laajentaa kieltoa harjoittaa minkäänlaista liiketoimintaa tiettyjen venäläisten valtio-omisteisten tai valtion määräysvallassa olevien oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten kanssa ottamalla käyttöön unionin kansalaisille asetettu kielto toimia kyseisten oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten hallintoelimissä. On myös aiheellista, että Russian Maritime Register of Shipping, joka on venäläisten ja muiden kuin venäläisten laivojen ja alusten luokitus- ja tarkastustoimintaa muun muassa turva-alalla harjoittava, valtion 100-prosenttisesti omistama laitos, lisätään niiden venäläisten valtio-omisteisten tai valtion määräysvallassa olevien yhteisöjen luetteloon, joita kyseinen liiketoimintakielto koskee. Kyseisen lisäyksen myötä kaikenlaisen taloudellisen hyödyn antaminen Russian Maritime Register of Shipping -laitokselle on kielletty. Tältä osin on myös aiheellista edellyttää jäsenvaltioiden Russian Maritime Register of Shipping -laitokselle antamien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/65/EY (2), 2009/15/EY (3) tai (EU) 2016/1629 (4) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 725/2004 (5) mukaisten valtuutusten peruuttamista.

Jotta jäsenvaltiot voisivat toteuttaa tällaiset peruutukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 391/2009 (6) ja direktiivin (EU) 2016/1629 mukaisesti, on samoin aiheellista peruuttaa Russian Maritime Register of Shipping -laitokselle myönnetty unionin hyväksyntä. Lisäksi on aiheellista laajentaa satamiin ja sulkuihin pääsyä koskevaa kieltoa unionin alueella Russian Maritime Register of Shipping -laitoksen sertifioimiin aluksiin.

(11)

Lisäksi on aiheellista poistaa enimmäismäärä, jota sovelletaan voimassa olevassa kiellossa tarjota venäläisille henkilöille tai Venäjällä asuville kryptolompakoita, -tilejä tai kryptovarojen talletuspalveluja, jolloin tällaisten palvelujen tarjoamisesta tulee kiellettyä tällaisten kryptovarojen kokonaisarvosta riippumatta.

(12)

Lisäksi on aiheellista laajentaa tiettyjen palvelujen Venäjän federaatiolle tarjoamista koskevaa voimassa olevaa kieltoa niin, että arkkitehtipalvelujen ja teknisten palvelujen sekä tietoteknisen konsultoinnin palvelujen ja oikeudellisten neuvontapalvelujen tarjoamisesta tulee kiellettyä. Yhteisen tavaraluokituksen, sellaisena kuin Yhdistyneiden kansakuntien tilastokomissio on sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, No 77, CPC prov., 1991), mukaisesti ’arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut’ kattavat niin arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut kuin tekniset kokonaispalvelut, kaupunkisuunnittelu- ja maisema-arkkitehtuuripalvelut sekä tekniikkaan liittyvän tieteellisen ja teknisen konsultoinnin palvelut. ’Tekniset palvelut’ eivät kata Venäjälle vietyihin tavaroihin liittyvää teknistä apua, jos niiden myynti, toimitus, siirto tai vienti ei ole sallittua tällaisen teknisen avun antamisajankohtana. ’Tietoteknisen konsultoinnin palvelut’ kattavat laitteistojen asennukseen liittyvät konsulttipalvelut, mukaan lukien asiakastukipalvelut laitteistojen (eli fyysisten laitteiden) ja tietokoneverkkojen asennuksessa sekä ohjelmistojen asennuspalvelut, mukaan lukien kaikki palvelut, joihin liittyy ohjelmistojen kehittämistä ja asentamista koskevia konsultointipalveluja.

(13)

’Oikeudelliset neuvontapalvelut’ kattavat lakineuvonnan antamisen asiakkaille hakemusasioissa, joihin luetaan myös kaupalliset liiketoimet, kun asiaan liittyy lain soveltamista tai tulkintaa, osallistumisen kaupallisiin liiketoimiin, neuvotteluihin ja muuhun kanssakäymiseen kolmansien osapuolten kanssa asiakkaiden kanssa tai asiakkaiden puolesta, sekä oikeudellisten asiakirjojen laatimisen, antamisen ja todentamisen. ’Oikeudellisiin neuvontapalveluihin’ ei lueta minkäänlaista edustamista, neuvontaa, asiakirjojen laatimista tai asiakirjojen todentamista oikeudellisten edustuspalvelujen yhteydessä eli hallintovirastoissa, tuomioistuimissa tai muissa lainsäädännön mukaisesti perustetuissa virallisissa lautakunnissa käsiteltävinä olevissa asioissa tai käytävissä menettelyissä taikka välimies- tai sovittelumenettelyissä.

(14)

Lisäksi on aiheellista täsmentää, että aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden, sekä niiden varaosien tuonti, osto tai kuljetus Venäjän federaatiosta koskee sekä suoraa että välillistä tuontia.

(15)

On myös aiheellista laajentaa luetteloa rajoitusten kohteena olevista sellaisista tuotteista, jotka voisivat edistää Venäjän federaation sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai sen puolustus- ja turvallisuussektorin kehittämistä, lisäämällä kyseiseen luetteloon tietyt kemialliset aineet, hermomyrkyt ja tuotteet, joilla ei ole muuta käytännön käyttötarkoitusta kuin käyttö kuolemanrangaistukseen, kidutukseen tai muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai alentavaan kohteluun tai rangaistukseen, tai joita voitaisiin käyttää kyseisiin tarkoituksiin. Tavarat, joihin kyseinen kielto kohdistuu, kuuluvat myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/125 (7) soveltamisalaan. Tässä yhteydessä päätöstä 2014/512/YUTP on pidettävä erityissäännöksenä (lex specialis), ja se on näin ollen ristiriitatapauksissa etusijalla asetukseen (EU) 2019/125 nähden.

(16)

On myös aiheellista kieltää aseiden, niiden osien sekä olennaisten komponenttien ja ampumatarvikkeiden myynti, toimitus, siirto ja vienti Venäjän federaatiossa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille taikka Venäjän federaation käyttöön. Tavarat, joihin kyseinen kielto kohdistuu, kuuluvat myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 258/2012 (8) soveltamisalaan. Tässä yhteydessä päätöstä 2014/512/YUTP on pidettävä erityissäännöksenä (lex specialis), ja se on näin ollen ristiriitatapauksissa etusijalla asetukseen (EU) N:o 258/2012 nähden.

(17)

On myös aiheellista laajentaa tuontikielto koskemaan joko Venäjän federaatiosta peräisin olevia tai sieltä vietäviä terästuotteita, sekä asettaa tuontirajoituksia uusille tuotteille, joista Venäjän federaatio saa merkittäviä tuloja. Kyseistä kieltoa sovelletaan Venäjän federaatiosta peräisin oleviin tai sieltä vietäviin tavaroihin, joihin kuuluvat muun muassa puumassa ja -paperi, tietyt koruteollisuudessa käytettävät tuotteet, kuten kivet ja jalometallit, tietyt koneet ja kemialliset tuotteet, savukkeet, muovit ja kosmetiikan kaltaiset valmiit kemialliset tuotteet. On myös aiheellista laajentaa vientikieltoa lisäämällä uusia tuotteita luetteloon tavaroista, jotka voisivat edistää Venäjän teollisten valmiuksien kehittämistä, sekä asettaa rajoituksia uusien ilmailualalla käytettävien tavaroiden myynnille, toimitukselle, siirrolle tai viennille.

(18)

Unioni on sitoutunut välttämään ydinturvallisuuteen ja -turvajärjestelyihin kohdistuvia uhkia. Näin ollen millään tämän päätöksen toimenpiteillä ei pyritä heikentämään siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinvoimavarojen turvallisuutta eikä ydinalan siviiliyhteistyötä, erityisesti tutkimuksen ja kehittämisen alalla, eikä heikentämään uusien ydinvoimalahankkeiden suunnittelua, rakentamista, teknisiä palveluja, käyttöönottoa, huoltoa tai polttoaineen toimittamista.

(19)

Niiden voimassa olevien kieltojen lisäksi, jotka koskevat palvelujen tarjoamista raakaöljyn ja tiettyjen öljytuotteiden merikuljetuksille kolmansiin maihin, on aiheellista kieltää tällaisten tavaroiden merikuljetus kolmansiin maihin. Kyseisen kiellon edellytyksenä olisi oltava, että neuvosto ottaa käyttöön hintakattokoalition sopiman ennakolta asetetun hintakaton.

(20)

On myös aiheellista ottaa käyttöön poikkeus merikuljetuksen tarjoamiskieltoon sekä kieltoon tarjota teknistä apua, välityspalveluja, rahoitusta tai rahoitusapua Venäjältä peräisin olevan tai Venäjältä vietävän raakaöljyn taikka sieltä peräisin olevien tai sieltä vietävien öljytuotteiden merikuljetukseen kolmansiin maihin, kun raakaöljy tai öljytuotteet on ostettu hintakaton mukaisella tai sitä alhaisemmalla hinnalla. Kyseisen poikkeuksen olisi lievennettävä kolmansien maiden energiatoimituksiin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia ja vähennettävä poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden aiheuttamia hinnannousuja niin, että samalla rajoitetaan Venäjän öljytuloja. Kyseisen poikkeuksen olisi sen asianmukaisuuden säilymisen varmistamiseksi oltava määräaikainen, ja se voidaan kyseisen kolmannen maan energiaturvallisuuteen liittyvien tarpeiden perusteella uusia. Kyseisen poikkeuksen soveltaminen hintakattomekanismiin perustuisi todistusten antamisprosessiin, jonka avulla meritse tuotavan venäläisen öljyn toimitusketjun toimijat voisivat osoittaa, että öljy on ostettu hintakaton mukaisella tai sitä alhaisemmalla hinnalla. Komissio antaisi tiiviisti neuvostoa kuullen ohjeita hintakaton soveltamisen käytännön näkökohdista helpottaakseen yhdenmukaista soveltamista ja mahdollistaakseen tasapuoliset toimintaedellytykset unionissa ja maailmanlaajuisesti.

(21)

Päättäessään hintakaton käyttöönotosta neuvosto ottaa huomioon toimenpiteen tehokkuuden, jota se arvioi toimenpiteen odotettujen tulosten, hintakattomekanismin kansainvälisen noudattamisen ja siihen epävirallisen mukautumisen sekä toimenpiteen unioniin ja sen jäsenvaltioihin kohdistuvan mahdollisen vaikutuksen näkökulmasta. Komission olisi tuettava neuvostoa täysin hintakaton käyttöönottoa koskevan arvioinnin tekemisessä, muun muassa kutsumalla koolle koordinointikokouksia jäsenvaltioiden ja asianomaisten teollisuudenalojen edustajien kanssa. Sen jälkeen, kun ensimmäinen neuvoston päätös hintakaton soveltamisen aloittamisesta on tullut voimaan, komissio kutsuu edelleen koolle tällaisia kokouksia, jotta voidaan arvioida muun muassa hintakaton mahdollisia kiertämiskäytäntöjä, kuten alusten ulosliputusta, ja kyseisten käytäntöjen vaikutusta hintakattomekanismin tehokkuuteen, ja ehdottaa asianmukaisia ratkaisuja.

(22)

Jotta varmistetaan hintakaton yhdenmukainen soveltaminen, neuvoston olisi päivitettävä viipymättä kumppanimaiden kanssa hintakattokoalitiossa koordinoidusti sovittua hintaa. Hintakatto ei vaikuttaisi millään tavoin poikkeuksiin, joiden perusteella tietyt jäsenvaltiot saavat jatkaa raakaöljyn ja öljytuotteiden tuontia Venäjältä niiden erityisolosuhteiden takia tai tuoda raakaöljyä meriteitse Venäjältä, jos raakaöljyn tuonti putkia pitkin Venäjältä häiriintyy syistä, joihin ne eivät itse voi vaikuttaa. Tiettyjen kolmansien maiden energiaturvallisuuden kannalta olennaiset erityiset hankkeet voidaan vapauttaa hintakatosta.

(23)

Jos kolmannen maan lipun alla purjehtiva alus on kuljettanut hintakaton ylittävällä hinnalla ostettua venäläistä raakaöljyä tai öljytuotteita, kyseisen aluksen jatkossa suorittamiin raakaöljyn tai öljytuotteiden kuljetuksiin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen, rahoituksen tai rahoitusavun, mukaan luettuna vakuutukset, tarjoaminen olisi kiellettävä.

(24)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(25)

Päätös 2014/512/YUTP olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2014/512/YUTP seuraavasti:

1)

muutetaan 1 aa artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”1.   Toimiminen minkä tahansa 1 kohdassa tarkoitetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen hallintoelimissä kielletään 22 päivästä lokakuuta 2022 alkaen:”;

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta liitteessä X olevassa A osassa tarkoitetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen kanssa ennen 16 päivää maaliskuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 15 päivään toukokuuta 2022 saakka.”;

c)

korvataan 2 a kohta seuraavasti:

”2   a. Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta sellaisten maksujen vastaanottamiseen, jotka liitteessä X olevassa A osassa tarkoitettujen oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten on maksettava ennen 15 päivää toukokuuta 2022 toteutettujen sopimusten perusteella.”;

d)

lisätään kohdat seuraavasti:

”2 b.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta liitteessä X olevassa B osassa tarkoitetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen kanssa ennen 7 päivää lokakuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 8 päivään tammikuuta 2023 saakka.

2 c.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta sellaisten maksujen vastaanottamiseen, jotka liitteessä X olevassa B osassa tarkoitettujen oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten on maksettava ennen 8 päivää tammikuuta 2023 toteutettujen sopimusten perusteella.”;

2)

lisätään artikla seuraavasti:

”1 ab artikla

1.   Jäsenvaltioiden, jotka ovat antaneet Russian Maritime Register of Shipping -laitokselle luvan suorittaa lakisääteisiin todistuskirjoihin liittyviä tarkastuksia ja katsastuksia kokonaan tai osittain ja tarvittaessa myöntää tai uusia niihin liittyviä todistuskirjoja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/15/EY (*) 3 artiklan 2 kohdan ja 5 artiklan mukaisesti, on peruutettava kyseiset luvat mainitun direktiivin 8 artiklan mukaisesti ennen 5 päivää tammikuuta 2023.

Ennen tällaisten lupien peruuttamista jäsenvaltiot eivät saa sallia tai valtuuttaa, että Russian Maritime Register of Shipping -laitos suorittaa tehtäviä, jotka on unionin meriturvallisuussääntöjen mukaisesti varattu unionin tunnustamille organisaatioille, mukaan lukien lakisääteisiin todistuskirjoihin liittyvien tarkastusten ja katsastusten suorittaminen sekä niihin liittyvien todistusten myöntäminen, vahvistaminen tai uusiminen.

2.   Kaikki lakisääteiset todistuskirjat, jotka Russian Maritime Register of Shipping -laitos on myöntänyt jäsenvaltion puolesta ennen 7 päivää lokakuuta 2022, perutaan ja lakkautetaan lippuvaltiona toimivan asiaankuuluvan jäsenvaltion toimesta ennen 8 päivää huhtikuuta 2023.

3.   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 391/2009 (**) 7 artiklan 3 kohdassa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/1629 (***) 21 artiklan 3 kohdassa säädetystä menettelystä poiketen peruutetaan Russian Maritime Register of Shipping -laitokselle myönnetty asetuksen (EY) N:o 391/2009 ja direktiivin (EU) 2016/1629 mukainen unionin hyväksyntä.

4.   Jäsenvaltioiden, jotka ovat siirtäneet Russian Maritime Register of Shipping -laitokselle direktiivin (EU) 2016/1629 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin tarkastuksiin liittyviä tehtäviä, erityisesti teknisten tarkastusten suorittamista sen tarkistamiseksi, täyttääkö alus direktiivissä (EU) 2016/1629 ja etenkin sen liitteissä II ja V tarkoitetut tekniset vaatimukset, on peruttava kyseiset valtuutukset ennen 6 päivää marraskuuta 2022.

5.   Jäsenvaltioiden, jotka ovat siirtäneet Russian Maritime Register of Shipping -laitokselle turvatoimiin liittyviä tehtäviä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 725/2004 (****) liitteessä II olevan 4.3 kohdan tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/65/EY (*****) 11 artiklan mukaisesti, liittyen etenkin aluksen kansainvälisen turvatodistuksen myöntämiseen ja uusimiseen tai asiaan liittyviin tarkastuksiin asetuksen (EY) N:o 725/2004 liitteessä II olevan 19.1.2 ja 19.2.2 kohdan mukaisesti, on peruttava kyseiset valtuutukset ennen 5 päivää tammikuuta 2023.

6.   Kaikki aluksen kansainväliset turvatodistukset, jotka Russian Maritime Register of Shipping -laitos on myöntänyt jäsenvaltion puolesta ennen 7 päivää lokakuuta 2022, perutaan ja lakkautetaan hallinnollisena sopijapuolena toimivan asiaankuuluvan jäsenvaltion toimesta ennen 8 päivää huhtikuuta 2023.

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/15/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 47)."

(**)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 391/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 11)."

(***)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1629, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, sisävesialusten teknisistä vaatimuksista, direktiivin 2009/100/EY muuttamisesta ja direktiivin 2006/87/EY kumoamisesta (EUVL L 252, 16.9.2016, s. 118)."

(****)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 725/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta (EUVL L 129, 29.4.2004, s. 6)."

(*****)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/65/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, satamien turvallisuuden parantamisesta (EUVL L 310, 25.11.2005, s. 28).”;"

3)

korvataan 1 b artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kielletään kryptolompakon, -tilin tai kryptovarojen talletuspalvelujen tarjoaminen Venäjän kansalaisille tai Venäjällä asuville luonnollisille henkilöille taikka Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.”;

4)

korvataan 1 j artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, jos trustin perustaja tai edunsaaja on jonkin jäsenvaltion, Euroopan talousalueen jäsenmaan tai Sveitsin kansalainen tai luonnollinen henkilö, jolla on tilapäinen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalueen jäsenmaassa tai Sveitsissä.”;

5)

korvataan 1 k artikla seuraavasti:

”1 k artikla

1.   Kielletään laskentatoimen, tilintarkastuspalvelujen, mukaan lukien lakisääteinen tilintarkastus, kirjanpito- tai veroneuvontapalvelujen tai yritys- ja liikkeenjohdon konsultointi- tai suhdetoimintapalvelujen suora tai välillinen tarjoaminen

a)

Venäjän hallitukselle; tai

b)

Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.

2.   Kielletään arkkitehtipalvelujen ja teknisten palvelujen, oikeudellisten neuvontapalvelujen sekä tietoteknisen konsultoinnin palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti

a)

Venäjän hallitukselle; tai

b)

Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä sellaisten ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen, tämän artiklan kanssa yhteensopimattomien sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten irtisanomiseksi viimeistään 5 heinäkuuta 2022.

4.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä sellaisten ennen 7 päivää lokakuuta 2022 tehtyjen, tämän artiklan kanssa yhteensopimattomien sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten irtisanomiseksi viimeistään 8 päivänä tammikuuta 2023.

5.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä puolustautumisoikeuden käyttämiseksi oikeudenkäynneissä sekä tehokasta oikeussuojaa koskevan oikeuden käyttämiseksi.

6.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiossa voidaan käyttää oikeudellisia tai hallinnollisia menettelyjä tai välimiesmenettelyjä, tai jäsenvaltiossa annetun tuomion tai välitystuomion tunnustamiseksi tai panemiseksi täytäntöön, edellyttäen että tällainen palvelujen tarjoaminen on tämän päätöksen ja päätöksen 2014/145/YUTP tavoitteiden mukaista.

7.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka on tarkoitettu sellaisten Venäjälle sijoittautuneiden oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten yksinomaiseen käyttöön, jotka ovat jonkin jäsenvaltion, Euroopan talousalueen jäsenmaan, Sveitsin tai jonkin liitteessä VII luetellun kumppanimaan oikeuden mukaisesti perustetun tai muodostetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen omistuksessa tai tällaisen oikeushenkilön, yhteisön tai elimen yksinomaisessa tai yhteisessä määräysvallassa.

8.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka ovat tarpeen kansanterveysuhkien vuoksi tai sellaisen tapahtuman kiireelliseksi estämiseksi tai lieventämiseksi, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön, taikka luonnonkatastrofeihin reagoimiseksi.

9.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka ovat tarpeen 3 artiklan 3 kohdan d alakohdassa ja 3 a artiklan 3 kohdan d alakohdassa sallittuja ohjelmistopäivityksiä varten ei-sotilaalliseen käyttöön tai ei-sotilaalliselle loppukäyttäjälle.

10.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin antaa luvan mainituissa kohdissa tarkoitettuihin palveluihin todettuaan, että se on tarpeen

a)

humanitaarisia tarkoituksia varten, kuten avun toimittamiseksi tai sen toimittamisen helpottamiseksi, mukaan lukien lääkintätarvikkeet ja elintarvikkeet sekä humanitaaristen työntekijöiden siirtäminen ja siihen liittyvä apu, tai evakuoimista varten;

b)

sellaisia kansalaisyhteiskunnan toimia varten, joilla suoraan edistetään demokratiaa, ihmisoikeuksia tai oikeusvaltioperiaatetta Venäjällä; tai

c)

kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivien unionin ja jäsenvaltioiden tai kumppanimaiden diplomaatti- ja konsuliedustustojen, mukaan lukien suurlähetystöt ja muut edustustot, toimintaan Venäjällä tai kansainvälisten järjestöjen toimintaan Venäjällä.

11.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin antaa luvan mainitussa kohdassa tarkoitettuihin palveluihin todettuaan, että se on tarpeen

a)

kriittisten energiantoimitusten varmistamiseksi unionissa ja titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin ostamiseksi, tuomiseksi tai siirtämiseksi unioniin;

b)

ihmisten terveyden ja turvallisuuden kannalta kriittisen infrastruktuurin, laitteiston ja ohjelmiston toiminnan jatkuvuuden tai ympäristön turvallisuuden varmistamiseksi;

c)

siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinvoimavarojen perustamiseen, toimintaan, huoltoon, polttoaineen toimittamiseen ja uudelleenkäsittelyyn ja turvallisuuteen sekä siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinlaitosten valmistumiseen tarvittavan suunnittelun, rakentamisen ja käyttöönoton jatkamiseen sekä lääketieteellisten radioisotooppien ja muiden vastaavien lääketieteellisten sovellusten tuotannossa tarvittavien lähtöaineiden toimittamiseen tai ympäristön säteilyvalvonnassa tarvittavaan kriittiseen teknologiaan sekä ydinalan siviiliyhteistyöhön erityisesti tutkimuksen ja kehittämisen alalla; tai

d)

sellaisten unionin televiestintäoperaattoreiden sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamiseen, joita tarvitaan sähköisten viestintäpalvelujen toimintaan, ylläpitoon ja turvallisuuteen, mukaan lukien kyberturvallisuus, Venäjällä, Ukrainassa, unionissa, Venäjän ja unionin välillä sekä Ukrainan ja unionin välillä, sekä datakeskuspalveluihin unionissa.

12.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 10 ja 11 kohdan mukaisesti annetusta luvasta kahden viikon kuluessa sen antamisesta.”;

6)

korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Kielletään aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden ja puolisotilaallisten tarvikkeiden sekä niiden varaosien suora tai välillinen tuonti, hankinta tai kuljetus Venäjältä jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta taikka jäsenvaltioiden lippua käyttäviä aluksia tai ilma-aluksia käyttäen.”;

7)

lisätään artikla seuraavasti:

”3 aa artikla

1.   Kielletään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 258/2012 (*) liitteessä I lueteltujen, unionista tai sen ulkopuolelta peräisin olevien aseiden, niiden osien sekä olennaisten komponenttien ja ampumatarvikkeiden suora tai välillinen myynti, toimitus, siirto ja vienti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

2.   Kielletään

a)

1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin sekä kyseisten tavaroiden toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä;

b)

1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen kyseisten tavaroiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin taikka niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoamiseen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 258/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta täydentävän, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koskevan lisäpöytäkirjan (YK:n ampuma-asepöytäkirja) 10 artiklan täytäntöönpanosta ja ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiluvasta ja tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyistä (EUVL L 94, 30.3.2012, s. 1).”;"

8)

muutetaan 4 d artikla seuraavasti:

a)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Edellä 1 ja 4 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta neuvoston asetuksen (EU) N:o 833/2014 (*) liitteessä XI olevassa A osassa lueteltujen tavaroiden osalta ennen 26 päivää helmikuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 28 päivään maaliskuuta 2022 saakka.

(*)  Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 1).”;"

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”5 a.   Edellä 1 ja 4 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XI olevassa B osassa lueteltujen tavaroiden osalta ennen 7 päivää lokakuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 6 päivään marraskuuta 2022 saakka.”;

c)

lisätään kohta seuraavasti:

”6 a.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 4 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin antaa luvan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XI olevassa B osassa lueteltujen tavaroiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin taikka näihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen, rahoituksen tai rahoitusavun tarjoamiseen todettuaan, että se on tarpeen sellaisten lentoteollisuudelle välttämättömien titaanituotteiden tuotannossa, joille ei ole vaihtoehtoista toimittajaa.”;

9)

muutetaan 4 ha artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa sovelletaan myös 8 päivän huhtikuuta 2023 jälkeen kaikkiin Russian Maritime Register of Shipping -laitoksen sertifioimiin aluksiin.”;

b)

korvataan 3 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”3.   Tätä artiklaa, lukuun ottamatta sen 1 a kohtaa, sovellettaessa ’aluksella’ tarkoitetaan:”;

c)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Edellä 1 ja 1 a kohtaa ei sovelleta apua tarvitsevaan alukseen, joka hakee turvapaikkaa, käyntisatamaa hätätilanteessa meriturvallisuuteen liittyvistä syistä tai ihmishenkien pelastamiseksi merellä.”;

d)

korvataan 5 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”5.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 1 a kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää alukselle pääsyn satamaan tai sulkuun tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin todettuaan, että pääsy on tarpeen”;

e)

lisätään kohta seuraavasti:

”5 b.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää satamaan tai sulkuun pääsyn alukselle, edellyttäen että se

a)

on purjehtinut Venäjän federaation lipun alla siten, että se on rekisteröity ilman miehistöä vuokrattavaksi ensimmäisen kerran ennen 24 päivää helmikuuta 2022;

b)

on saanut oikeuden purjehtia jäsenvaltion rekisterin lipun alla ennen 31 päivää tammikuuta 2023; ja

c)

ei ole Venäjän kansalaisen tai Venäjän federaation lainsäädännön mukaan perustetun tai muodostetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen omistama tai vuokraama tai muulla tavoin sen määräysvallassa”;

10)

muutetaan 4 i artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XVII lueteltujen rauta- ja terästuotteiden tuonti tai ostaminen 30 päivästä syyskuuta 2023 alkaen suoraan tai välillisesti, kun ne on jalostettu kolmannessa maassa asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XVII lueteltuja Venäjältä peräisin olevia rauta- ja terästuotteita käyttäen; Venäjältä peräisin olevia terästuotteita, joiden CN-koodi on 7207 11 tai 7207 12 10, sisältävien kolmannessa maassa jalostettujen, asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XVII lueteltujen tuotteiden osalta tätä kieltoa sovelletaan CN-koodin 7207 11 osalta 1 päivästä huhtikuuta 2024 ja CN-koodin 7207 12 10 osalta 1 päivästä lokakuuta 2024;”

b)

lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”e)

a, b, c ja d alakohdassa säädettyihin kieltoihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen, rahoituksen tai rahoitusavun, mukaan lukien johdannaiset, sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten antaminen suoraan tai välillisesti.”;

c)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XVII olevassa A osassa lueteltujen tavaroiden osalta ennen 16 päivää maaliskuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 17 päivään kesäkuuta 2022 saakka, riippumatta siitä, luetellaanko tavarat kyseisessä liitteessä olevassa B osassa.”;

d)

lisätään kohdat seuraavasti:

”3.   Rajoittamatta 4 kohdan soveltamista, 1 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta sellaisten asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XVII olevassa B osassa lueteltujen tavaroiden osalta, joita ei luetella kyseisessä liitteessä olevassa A osassa, ennen 7 päivää lokakuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 8 päivään tammikuuta 2023 saakka. Tämä säännös ei koske tavaroita, joiden CN-koodi on 7207 11 tai 7207 12 10, koska niihin sovelletaan 4 ja 5 kohtaa.

4.   Edellä 1 kohdan a, b, c ja e alakohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta määrältään seuraavien tavaroiden, joiden CN-koodi on 7207 12 10, tuontiin, ostamiseen tai kuljettamiseen taikka niihin liittyvään tekniseen tai rahoitusapuun:

a)

3 747 905 tonnia 7 päivästä lokakuuta 202230 päivään syyskuuta 2023;

b)

3 747 905 tonnia 1 päivästä lokakuuta 202330 päivään syyskuuta 2024.

5.   Edellä 1 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta määrältään seuraavien tavaroiden, joiden CN-koodi on 7207 11, tuontiin, ostamiseen tai kuljettamiseen taikka niihin liittyvään tekniseen tai rahoitusapuun:

a)

487 202 tonnia 7 päivästä lokakuuta 202230 päivään syyskuuta 2023;

b)

85 260 tonnia 1 päivästä lokakuuta 202331 päivään joulukuuta 2023;

c)

48 720 tonnia 1 päivästä tammikuuta 202431 päivään maaliskuuta 2024.

6.   Komissio ja jäsenvaltiot hallinnoivat 4 ja 5 kohdassa vahvistettuja määrällisiä tuontikiintiöitä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (*) 49–54 artiklassa säädetyn tariffikiintiöiden hallinnointijärjestelmän mukaisesti.

7.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XVII lueteltujen tavaroiden ostoon, tuontiin tai siirtoon tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että tämä on tarpeen siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinvoimavarojen perustamiseen, toimintaan, huoltoon, polttoaineen toimittamiseen ja uudelleenkäsittelyyn ja turvallisuuteen sekä siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinlaitosten valmistumiseen tarvittavan suunnittelun, rakentamisen ja käyttöönoton jatkamiseen sekä lääketieteellisten radioisotooppien ja muiden vastaavien lääketieteellisten sovellusten tuotannossa tarvittavien lähtöaineiden toimittamiseen tai ympäristön säteilyvalvonnassa tarvittavaan kriittiseen teknologiaan sekä ydinalan siviiliyhteistyöhön erityisesti tutkimuksen ja kehittämisen alalla.

8.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 7 kohdan mukaisesta luvasta kahden viikon kuluessa sen antamisesta.

(*)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).”;"

11)

muutetaan 4 k artikla seuraavasti:

a)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XXI olevassa A osassa lueteltujen tavaroiden osalta ennen 9 päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 10 päivään heinäkuuta 2022 saakka.”;

b)

lisätään kohdat seuraavasti:

”3 a.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta sellaisiin ostoihin Venäjällä, jotka ovat tarpeen unionin ja jäsenvaltioiden diplomaatti- tai konsuliedustustojen, mukaan lukien suurlähetystöt ja muut edustustot, toimintaa varten tai jäsenvaltioiden kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä henkilökohtaista käyttöä varten.

3 b.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XXI olevassa B osassa lueteltujen tavaroiden osalta ennen 7 päivää lokakuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 8 päivään tammikuuta 2023 saakka.

3 c.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XXI lueteltujen tavaroiden ostoon, tuontiin tai siirtoon tai niihin liittyvän teknisen tai taloudellisen avun tarjoamiseen tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että tämä on tarpeen siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinvoimavarojen perustamiseen, toimintaan, huoltoon, polttoaineen toimittamiseen ja uudelleenkäsittelyyn ja turvallisuuteen sekä siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinlaitosten valmistumiseen tarvittavan suunnittelun, rakentamisen ja käyttöönoton jatkamiseen sekä lääketieteellisten radioisotooppien ja muiden vastaavien lääketieteellisten sovellusten tuotannossa tarvittavien lähtöaineiden toimittamiseen tai ympäristön säteilyvalvonnassa tarvittavaan kriittiseen teknologiaan sekä ydinalan siviiliyhteistyöhön erityisesti tutkimuksen ja kehittämisen alalla.”;

c)

lisätään kohta seuraavasti:

”5a.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 3 c kohdan mukaisesti annetusta luvasta kahden viikon kuluessa sen antamisesta.”;

12)

korvataan 4 l artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kielletään hiilen ja muiden tuotteiden suora tai välillinen osto, tuonti tai siirto unioniin, jos ne ovat peräisin Venäjältä tai jos niitä viedään Venäjältä.”;

13)

muutetaan 4 m artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”3 a.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XXIII lueteltujen, CN-koodeihin 2701, 2702, 2703, 2704 kuuluvien tavaroiden osalta ennen 7 päivää lokakuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 8 päivään tammikuuta 2023 saakka.”;

b)

lisätään 5 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinvoimavarojen perustamiseen, toimintaan, huoltoon, polttoaineen toimittamiseen ja uudelleenkäsittelyyn ja turvallisuuteen sekä siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinlaitosten valmistumiseen tarvittavan suunnittelun, rakentamisen ja käyttöönoton jatkamiseen sekä lääketieteellisten radioisotooppien ja muiden vastaavien lääketieteellisten sovellusten tuotannossa tarvittavien lähtöaineiden toimittamiseen tai ympäristön säteilyvalvonnassa tarvittavaan kriittiseen teknologiaan sekä ydinalan siviiliyhteistyöhön erityisesti tutkimuksen ja kehittämisen alalla.”;

14)

muutetaan 4 p artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon seuraaviin päivämääriin saakka:

a)

5 päivä joulukuuta 2022 CN-koodiin 2709 00 kuuluvan raakaöljyn osalta;

b)

5 päivä helmikuuta 2023 CN-koodiin 2710 kuuluvien öljytuotteiden osalta.”;

b)

lisätään kohdat seuraavasti:

”3.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyihin vakuutussopimuksiin perustuvaan vakuutussaatavien maksuun 5 päivän joulukuuta 2022 jälkeen, kun kyseessä on CN-koodiin 2709 00 kuuluva raakaöljy, eikä 5 päivän helmikuuta 2023 jälkeen, kun kyseessä ovat CN-koodiin 2710 kuuluvat öljytuotteet, sillä edellytyksellä, että vakuutus ei ole enää voimassa asiaankuuluvana päivämääränä.

4.   Kielletään kuljetus kolmansiin maihin, aluksesta alukseen siirto mukaan luettuna, asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XXV lueteltujen, Venäjältä peräisin olevan tai Venäjältä vietävän CN-koodiin 2709 00 kuuluvan raakaöljyn osalta 5 päivästä joulukuuta 2022 ja Venäjältä peräisin olevien tai Venäjältä vietävien CN-koodiin 2710 kuuluvien öljytuotteiden osalta 5 päivästä helmikuuta 2023.

5.   Edellä 4 kohdassa säädettyä kieltoa sovelletaan siitä päivästä alkaen, jona liitettä XI tämän artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti muuttava ensimmäinen neuvoston päätös tulee voimaan.

Jokaisen tämän päätöksen liitteen XI muuttamista koskevan neuvoston päätöksen voimaantulopäivästä alkaen 4 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta 90 päivän ajan sellaisten asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XXV lueteltujen tuotteiden kuljetuksiin, jotka ovat peräisin Venäjältä tai jotka on viety Venäjältä, edellyttäen että

a)

kuljetus perustuu ennen kyseistä voimaantulopäivää tehtyyn sopimukseen; ja

b)

ostohinta barrelilta ei ylittänyt tämän päätöksen liitteessä XXVIII vahvistettua hintaa kyseisen sopimuksen tekopäivänä.

6.   Edellä 1 ja 4 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta

a)

5 päivästä joulukuuta 2022 alkaen Venäjältä peräisin olevan tai Venäjältä vietävän CN-koodiin 2709 00 kuuluvan raakaöljyn osalta eikä 5 päivästä helmikuuta 2023 alkaen Venäjältä peräisin olevien tai Venäjältä vietävien CN-koodiin 2710 kuuluvien öljytuotteiden osalta sillä edellytyksellä, ettei tällaisten tuotteiden ostohinta barrelilta ylitä liitteessä XI vahvistettuja hintoja;

b)

asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XXV lueteltujen raakaöljyn tai öljytuotteiden osalta, kun kyseiset tavarat ovat peräisin kolmannesta maasta ja ne ainoastaan lastataan Venäjällä taikka ne lähtevät Venäjältä tai ne kuljetetaan Venäjän kautta, sillä edellytyksellä, että kyseiset tavarat eivät ole peräisin Venäjältä eikä niiden omistaja ole venäläinen;

c)

tämän päätöksen liitteessä XII mainittujen tuotteiden kyseisessä liitteessä mainittuihin kolmansiin maihin tapahtuvan kuljetuksen tai tällaiseen kuljetukseen liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen, rahoituksen tai rahoitusavun osalta kyseisessä liitteessä määritetyn ajan.

7.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta meriturvallisuuteen liittyvistä syistä tarjottaviin luotsipalveluihin.

8.   Jos alus on liitteen XI muuttamista koskevan neuvoston päätöksen voimaantulon jälkeen kuljettanut 4 kohdassa tarkoitettua raakaöljyä tai öljytuotteita, joiden ostohinta barrelilta ylitti liitteessä XI vahvistetun hinnan tällaista ostoa koskevan sopimuksen tekopäivänä, kielletään sen jälkeen 1 kohdassa tarkoitettujen, kyseisen aluksen suorittamaan raakaöljyn tai öljytuotteiden kuljetukseen liittyvien palvelujen tarjoaminen.

9.   Neuvosto muuttaa korkean edustajan ehdotuksen perusteella ja komission tukemana yksimielisesti

a)

liitettä XI hintakattokoalition sopiman hinnan perusteella;

b)

liitettä XII hintakattokoalition sopimien objektiivisten kelpoisuusperusteiden perusteella tiettyjen kolmansien maiden energiaturvallisuuden kannalta olennaisten erityisten energiahankkeiden vapauttamiseksi hintakatosta.”;

15)

muutetaan liitteet tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 6 päivänä lokakuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BEK


(1)  Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 13).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/65/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, satamien turvallisuuden parantamisesta (EUVL L 310, 25.11.2005, s. 28).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/15/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 47).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1629, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, sisävesialusten teknisistä vaatimuksista, direktiivin 2009/100/EY muuttamisesta ja direktiivin 2006/87/EY kumoamisesta (EUVL L 252, 16.9.2016, s. 118).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 725/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta (EUVL L 129, 29.4.2004, s. 6).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 391/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 11).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/125, annettu 16 päivänä tammikuuta 2019, tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen (EUVL L 30, 31.1.2019, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 258/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta täydentävän, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koskevan lisäpöytäkirjan (YK:n ampuma-asepöytäkirja) 10 artiklan täytäntöönpanosta ja ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiluvasta ja tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyistä (EUVL L 94, 30.3.2012, s. 1).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2014/512/YUTP liitteet seuraavasti:

1)

korvataan liitteen VII otsikko seuraavasti:

”Luettelo 1 k artiklan 7 kohdassa, 3 artiklan 9 kohdassa, 4 j artiklan 3 kohdassa ja 4 m artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista kumppanimaista”;

2)

korvataan liite X seuraavasti:

”LIITE X

LUETTELO 1 aa ARTIKLASSA TARKOITETUISTA OIKEUSHENKILÖISTÄ, YHTEISÖISTÄ JA ELIMISTÄ

A OSA

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

B OSA

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (RMRS)

”;

3)

lisätään liitteet seuraavasti:

”LIITE XI

Edellä 4 p artiklan 9 kohdan a alakohdassa tarkoitetut hinnat

[taulukko tavaroiden CN-koodeista ja hintakattokoalition sopimista vastaavista hinnoista]

LIITE XII

Luettelo 4 p artiklan 9 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista hankkeista

Vapautuksen kohde

Soveltamispäivä

Päättymispäivä

Kuljetus aluksella Japaniin, tekninen tuki, välityspalvelut, rahoitus tai rahoitusapu liittyen tällaisiin kuljetuksiin, kun on kyse CN-koodiin 2709 00 kuuluvasta raakaöljystä kondensaatteihin sekoitettuna, joka on peräisin Sakhalin-2 (Сахалин-2) -hankkeesta Venäjällä

5. joulukuuta 2022

5. kesäkuuta 2023


Top