EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0429

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/429, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

ST/7123/2022/INIT

OJ L 87I , 15.3.2022, p. 44–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/429/oj

15.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 87/44


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/429,

annettu 15 päivänä maaliskuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP (1).

(2)

Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

(3)

Venäjän federaation presidentti ilmoitti 24 päivänä helmikuuta 2022 sotilaallisesta operaatiosta Ukrainassa, ja Venäjän asevoimat aloittivat hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Kyseinen hyökkäys loukkaa räikeästi Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

(4)

Eurooppa-neuvosto tuomitsi päätelmissään 24 päivänä helmikuuta 2022 ehdottoman jyrkästi Venäjän federaation ilman edeltävää provokaatiota toteuttaman ja perusteettoman sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Näillä laittomilla sotilaallisilla toimillaan Venäjä rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta ja Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteita sekä heikentää turvallisuutta ja vakautta Euroopassa ja koko maailmassa. Eurooppa-neuvosto sopi uusista rajoittavista toimenpiteistä, joilla vastataan Venäjän toimiin aiheuttamalla sille massiivisia ja vakavia seurauksia tiiviissä yhteistyössä unionin kumppaneiden ja liittolaisten kanssa.

(5)

Neuvosto hyväksyi 25 päivänä helmikuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/329 (2), jolla muutettiin nimeämisperusteita siten, että niihin lisätään henkilöt ja yhteisöt, jotka tukevat Venäjän federaation hallitusta ja hyötyvät siitä, henkilöt ja yhteisöt, jotka muodostavat Venäjän federaation hallitukselle merkittävän tulonlähteen, sekä luetteloon merkittyihin henkilöihin tai yhteisöihin yhteydessä olevat luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt.

(6)

Tilanteen vakavuus huomion ottaen neuvosto katsoo, että 15 henkilöä ja yhdeksän yhteisöä olisi lisättävä päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(7)

Päätös 2014/145/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2014/145/YUTP liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 15 päivänä maaliskuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Neuvoston päätös 2014/145/YUTP, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2022/329, annettu 25 päivänä helmikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta (EUVL L 50, 25.2.2022, s. 1).


LIITE

Lisätään seuraavat henkilöt ja yhteisöt päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä:

Henkilöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perustelut:

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”879.

Roman Arkadyevich ABRAMOVICH (venäjäksi: Роман Аркадьевич Абрамович)

Vladimir Putinia lähellä oleva oligarkki. Evrazin suuri osakkeenomistaja. Entinen Tšukotkan kuvernööri.

Syntymäaika: 24.10.1966

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat henkilöt: Vladimir Putin

Lähellä olevat yhteisöt: Chelsea F.C., Evraz Group SA, LLC Evraz Holding, Millhouse Capital.

Roman Abramovich on venäläinen oligarkki, jolla on pitkäaikaiset ja läheiset yhteydet Vladimir Putiniin. Hänellä on ollut etuoikeutettu pääsy presidentin luo ja heidän välinen suhteensa on pysynyt erittäin hyvänä. Tämä yhteys Venäjän johtajaan on auttanut häntä ylläpitämään merkittävää omaisuuttaan. Hän on suuri osakkeenomistaja Evraz-teräskonsernissa, joka on yksi Venäjän suurimmista veronmaksajista.

Hän on näin ollen hyötynyt niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä tai Ukrainan vakauden horjuttamisesta. Hän on myös yksi johtavista venäläisistä liike-elämän edustajista, jotka toimivat sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

15.3.2022

880.

German Borisovich KHAN (venäjäksi: Герман Борисович Хан)

Vladimir Putinia lähellä oleva oligarkki. Yksi Alfa Groupin suurimpia osakkeenomistajia.

Syntymäaika: 24.10.1961

Syntymäpaikka: Kiova, Ukraina

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat henkilöt: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, Alexey Kuzmichev

Lähellä olevat yhteisöt: Alfa Group, Alfa Bank

German Khan on suuri osakkeenomistaja muun muassa Alfa Bankin omistavassa Alfa Group konglomeraatissa, joka on Venäjän suurimpia veronmaksajia. Hänen uskotaan olevan yksi Venäjän vaikutusvaltaisimmista henkilöistä. Kuten muillakin Alfa Bankin omistajilla (Mikhail Fridman ja Petr Aven) hänellä on läheinen suhde Vladimir Putiniin ja Putin ja Khan saavat jatkuvasti vastavuoroista hyötyä tästä suhteesta. Alfa Groupin omistajille on tästä suhteesta liiketoiminnallista ja oikeudellista hyötyä. Vladimir Putinin vanhin tytär Maria johti Alfa-Endo-hyväntekeväisyyshanketta, jonka rahoittaja oli Alfa Bank. Vladimir Putin palkitsi Alfa Groupin Venäjän viranomaisille osoittaman uskollisuuden antamalla poliittista apua Alfa Groupin ulkomaisia investointeja koskeville suunnitelmille.

Näin ollen hän on antanut aktiivisesti aineellista tai taloudellista tukea niille venäläisille päättäjille ja hyötynyt niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä tai Ukrainan vakauden horjuttamisesta. Hän on myös yksi johtavista venäläisistä liike-elämän edustajista, jotka toimivat sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

15.3.2022

881.

Viktor Filippovich RASHNIKOV (venäjäksi: Виктор Филиппович Рашников)

Oligarkki. Magnitogorskin rauta- ja terästehtaan (MMK) omistaja, hallituksen puheenjohtaja ja strategisen suunnittelukomitean puheenjohtaja.

Syntymäaika: 3.10.1948

Syntymäpaikka: Magnitogorsk, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Magnitogorskin rauta- ja terästehdas (MMK)

Viktor Rashnikov on johtava venäläinen oligarkki, joka on Magnitogorskin rauta- ja terästehtaan (MMK) omistaja ja hallituksen puheenjohtaja. MMK on yksi Venäjän suurimmista veronmaksajista. Yrityksen verorasitus kasvoi äskettäin, minkä johdosta Venäjän valtionbudjettiin saatiin merkittävästi suuremmat verotulot.

Hän on näin ollen johtava venäläinen liike-elämän edustaja, joka toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

15.3.2022

882.

Alexey Viktorovich KUZMICHEV (venäjäksi: Алексей Викторович Кузьмичёв)

Vladimir Putinia lähellä oleva oligarkki. Yksi Alfa Groupin suurimpia osakkeenomistajia.

Syntymäaika: 15.10.1962

Syntymäpaikka: Kirov, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat henkilöt: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, German Khan

Lähellä olevat yhteisöt: Alfa Group, Alfa Bank

Alexey Kuzmichev on suuri osakkeenomistaja muun muassa Alfa Bankin omistavassa Alfa Group konglomeraatissa, joka on yksi Venäjän suurimpia veronmaksajia. Hänen uskotaan olevan yksi Venäjän vaikutusvaltaisimmista henkilöistä. Hänellä on vakiintuneet suhteet Venäjän presidenttiin. Vladimir Putinin vanhin tytär Maria johti Alfa-Endo-hyväntekeväisyyshanketta, jonka rahoittaja oli Alfa Bank. Vladimir Putin palkitsi Alfa Groupin Venäjän viranomaisille osoittaman uskollisuuden antamalla poliittista apua Alfa Groupin ulkomaisia investointeja koskeville suunnitelmille.

Näin ollen hän on antanut aktiivisesti aineellista tai taloudellista tukea niille venäläisille päättäjille ja hyötynyt niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä tai Ukrainan vakauden horjuttamisesta. Hän on myös johtava venäläinen liike-elämän edustaja, joka toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

15.3.2022

883.

Alexander Alexandrovich MIKHEEV (venäjäksi: Александр Александрович Михеев)

JSC Rosoboronexportin toimitusjohtaja

Syntymäaika: 18.11.1961

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat henkilöt: Sergey Chemezov

Lähellä olevat yhteisöt: Rosoboronexport, Rostec, Venäjän federaation sotilaallis-teknisen yhteistyön virasto.

Alexander Mikheev on toimitusjohtaja Rosoboronexportissa, jonka on Venäjän valtion ainoa virallinen välittäjä sotilas- ja kaksikäyttötuotteiden, -teknologioiden ja -palvelujen vientiä ja tuontia varten. Rosoboronexport on valtion omistaman Rostecin tytäryhtiö, joka valvoo sotilasteknologian tutkimusta ja kehittämistä ja omistaa useita tuotantolaitoksia, joilla on keskeinen rooli kyseisten teknologioiden käyttöönotossa taistelukentillä. Asekauppa on tärkeä tulonlähde Venäjän hallitukselle. Asekauppaa käytetään myös edistämään Venäjän taloudellisia ja strategisia tavoitteita. Vuosien 2000 ja 2020 välillä Rosoboronexport myi 180 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta aseita ulkomaalaisille asiakkaille.

Hän on näin ollen johtava liike-elämän edustaja, joka toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

15.3.2022

884.

Alexander Nikolayevich SHOKHIN (venäjäksi: Александр Николаевич ШОХИН)

Venäjän teollisuus- ja yrittäjäliiton (RSPP) puheenjohtaja

Mechel PAO:n hallituksen varapuheenjohtaja

Yhtenäinen Venäjä -puolueen ylimmän neuvoston puheenjohtajiston jäsen

Syntymäaika: 25.12.1951

Syntymäpaikka: Savinskoje, Kirillovin piiri, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Alexander Nikolayevich Shokhin on Venäjän teollisuus- ja yrittäjäliiton puheenjohtaja; kyseinen liitto on edunvalvontaryhmä, joka edistää yritysten etuja Venäjällä. Hän on myös Mechel PAO:n hallituksen varapuheenjohtaja; se on yksi Venäjän johtavista kaivos- ja metallialan yrityksistä, joka toimii tulonlähteenä Venäjän federaation hallitukselle.

Venäjän liitettyä Krimin itseensä Shokhin esitti julkisuudessa, että Krimille tulee ohjata enemmän Venäjän investointeja lännen mahdollisen taloussaarron vaikutusten ohittamiseksi. Shokhin osallistui 24. helmikuuta 2022 Kremlissä pidettyyn Vladimir Putinin ja oligarkkien kokoukseen keskustellakseen lännen asettamien pakotteiden jälkeen omaksuttavan toimintatavan vaikutuksista. Se, että hänet kutsuttiin kyseiseen tapaamiseen osoittaa, että hän kuuluu Vladimir Putinia lähellä olevien oligarkkien sisäpiiriin ja että hän tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

15.3.2022

 

 

 

Se osoittaa myös, että hän on yksi johtavista liike-elämän edustajista, jotka toimivat sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

 

885.

Andrey Valerievich RYUMIN (venäjäksi: Андрей Валерьевич Рюмин)

Rosseti PJSC:n (tunnettiin elokuuhun 2014 saakka nimellä Russian Grids) pääjohtaja, hallituksen puheenjohtaja

Syntymäaika: 12.6.1980

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Andrey Ryumin on pääjohtaja Venäjän valtion määräysvallassa olevassa Rosseti PJSC:ssä, joka on energiaverkkojen operaattori, joka tarjoaa teknologisia yhteyspalveluja sekä sähkön siirto- ja jakelupalveluja Venäjällä.

Rosseti PJSC rakensi The Port -sähköaseman, joka vastaa Krimin sillan rautatien sähkövoimasta ja välittää sähköä Tamanin merisataman kuivalastiosalle; lisäksi Rosseti PJSC on rakentanut valtateitä ja erityisesti Novorossijskin ja Kertšinsalmen välisen M25-valtatien.

15.3.2022

 

 

 

Ryumin osallistui 24. helmikuuta 2022 Kremlissä pidettyyn Vladimir Putinin ja oligarkkien kokoukseen keskustellakseen lännen asettamien pakotteiden jälkeen omaksuttavan toimintatavan vaikutuksista. Se, että hänet kutsuttiin tähän tapaamiseen osoittaa, että hän kuuluu Vladimir Putinia lähellä olevien oligarkkien sisäpiiriin ja että hän tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

 

Se osoittaa myös, että hän on yksi johtavista liike-elämän edustajista, jotka toimivat sellaisella talouden alalla, joka muodostaa merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

886.

Armen Sumbatovich GASPARYAN (venäjäksi: Армен Сумбатович ГAСПАРЯН)

Tiedottaja, propagandisti, Russia Todayn hallituksen jäsen

Syntymäaika: 4.7.1975

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Armen Gasparyanilla on oma ohjelma ”Nabljudenije” venäläisen mediayhtiö Sputnikin kanavilla ja radio-ohjelma ”Vesti FM” -asemalla. Lisäksi hän julkaisee kirjoja ja äänikirjoja sekä toimii asiantuntijana toisen propagandistin Vladimir Solovyovin radio-ohjelmassa ”Polnyi kontakt”.

Gasparian on johdonmukaisesti levittänyt Kremlin propagandan mukaista narratiivia. Hän on esittänyt epäloogisia väitteitä selittäessään kansainvälisiä tapahtumia, kieltänyt Ukrainan suvereniteetin Krimin suhteen ja puolustanut Venäjän toimia Kertšinsalmessa, kun se kaappasi ukrainalaisen laivan.

15.3.2022

 

 

Sukupuoli: mies

Hän julkaisee edelleen venäjämielistä propagandaa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja kieltää aktiivisesti Ukrainan suvereniteetin.

Sen vuoksi hän tukee aktiivisesti toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

 

887.

Artyom/ Artem Grigoryevich SHEYNIN (venäjäksi: Артём Григорьевич ШЕЙНИН)

Venäläinen propagandisti ja ”Vremja Pokažet”-keskusteluohjelman juontaja valtion määräysvallassa olevalla TV:n ykköskanavalla (venäjäksi: Первый канал).

Syntymäaika: 26.1.1966

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: venäläinen

Artyom Sheynin on venäläinen propagandisti ja ”Vremja Pokažet”-keskusteluohjelman juontaja valtion määräysvallassa olevalla TV:n ykköskanavalla. Hän esitti puheenvuoroja, joissa kannatettiin Krimin laitonta liittämistä ja niin kutsuttujen Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen itsenäisyyden tunnustamista. Sheynin levittää suorissa lähetyksissään etnistä vihaa ukrainalaisten ja venäläisten välillä, kieltää Ukrainan suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden sekä mustamaalaa Putinin vastustajia Venäjällä.

Puhuessaan helmikuun 24. päivästä 2022, jolloin Venäjän täysimittainen perusteeton sotilaallinen hyökkäys Ukrainaa vastaan alkoi, Sheynin totesi, että Venäjän operaatio Ukrainassa oli välttämätön ja että sen tarkoituksena oli pakottaa Ukrainan viranomaiset ylläpitämään rauhaa.

Sen vuoksi hän tukee aktiivisesti toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

15.3.2022

888.

Dmitry Yevgenevich KULIKOV (venäjäksi: Дмитрий Евгеньевич КУЛИКОВ)

Venäjän valtionduuman IVY-asioita ja yhteyksiä maanmiehiin käsittelevän valiokunnan asiantuntija.

Elokuvatuottaja, TV- ja radiojuontaja.

Venäjän federaation puolustusministeriön alaisen julkisen neuvoston jäsen.

Syntymäaika: 18.11.1967

Syntymäpaikka: Šahtjorsk, Donbassin alue, Ukraina

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Dmitry Kulikov on Kremlin-myönteinen propagandisti. Hän on esittänyt valtio-omisteisilla TV-kanavilla Kremlin narratiivin mukaisia julkisia kommentteja Donbassin alueen tilanteesta. Hän on myös oikeuttanut Venäjän viranomaisten toimia, jotka uhkaavat Ukrainan koskemattomuutta ja alueellista suvereniteettia, kuten Minskin sopimusten täytäntöönpanon keskeyttämistä tai päätöstä tunnustaa ”Donbassin ja Luhanskin itsenäiset tasavallat”.

Sen vuoksi hän tukee aktiivisesti toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

15.3.2022

889.

Konstantin Lvovich ERNST (venäjäksi: Константин Львович ЭРНСТ)

Venäjän TV:n ykköskanavan (venäjäksi: Первый канал) toimitusjohtaja

Syntymäaika: 6.2.1961

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Konstantin Ernst on Venäjän TV:n ykköskanavan toimitusjohtaja; kyseessä on yksi Venäjän suurimmista mediayrityksistä, jota Venäjän viranomaiset ovat hyödyntäneet propagandatarkoituksiin useiden vuosien ajan. Tässä asemassa hän on vastuussa Venäjän viranomaisten Ukrainan-vastaisen propagandan järjestämisestä ja levittämisestä.

Hän on myös saanut korkeimpia valtion kunnianosoituksia, muun muassa kunniamerkin palveluksista isänmaalle, ystävyyden kunniamerkin, kunniakirjoja ja palkintoja hallitukselta ja Venäjän federaation presidentiltä sekä mitalin ”sotilaallisiin toimiin Syyriassa osallistuneille”.

Sen vuoksi hän tukee toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta. Hän on myös yksi johtavista liike-elämän edustajista, jotka toimivat sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

15.3.2022

890.

Marina Vladimirovna SECHINA (venäjäksi: Марина Владимировна СЕЧИНА)

LLS Stankoflotin omistaja

Syntymäaika: 1962

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Marina Sechina Rosneftin toimitusjohtaja Igor Sechinin entinen vaimo. Hän on käyttänyt henkilökohtaiseksi hyödykseen yhteyksiään useisiin toimijoihin Venäjän hallituksessa ja Venäjän yritystoiminnan rakenteissa, mukaan lukien hänen entinen aviomiehensä.

Sechinan omistamat yritykset osallistuivat Sotšin vuoden 2014 talviolympialaisten valmisteluihin. Hän omistaa LLC Stankoflot -yrityksen, joka saa toimeksiantoja ilman tarjouspyyntöä kehittyneen tekniikan teollisuustuotteiden kehitystä, tuotantoa ja vientiä edistävältä valtionyritykseltä (Rostec). Lisäksi hän on FTSSR CJSC:n päällikkö ja omistaa osakkuuden RK-Telekomista.

Sen vuoksi hän hyötyy venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä tai Ukrainan vakauden horjuttamisesta, sekä Venäjän federaation hallituksesta, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

15.3.2022

891.

Suleyman Abusaidovich KERIMOV (venäjäksi: Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ)

Nafta Moscow -rahoitus- ja teollisuuskonsernin omistaja

Dagestanin tasavallan edustaja federaation liittoneuvostossa

Syntymäaika: 12.3.1966

Syntymäpaikka: Derbent, Dagestan, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Suleyman Karimov on Nafta Moscow -rahoitus- ja teollisuuskonsernin omistaja. Kerimovin ja hänen perheensä nettovarallisuus on arviolta 9,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Hän on saanut suuria rahasummia Sergei Rolduginilta, joka huolehtii Vladimir Putinin omaisuudesta.

Hän on näin ollen johtava liike-elämän edustaja ja toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

Kerimov osallistui 24. helmikuuta 2022 Kremlissä pidettyyn Vladimir Putinin ja oligarkkien kokoukseen keskustellakseen lännen asettamien pakotteiden jälkeen omaksuttavan toimintatavan vaikutuksista. Se, että hänet kutsuttiin tähän tapaamiseen osoittaa, että hän kuuluu Vladimir Putinia lähellä olevien oligarkkien sisäpiiriin ja että hän tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

15.3.2022

 

 

 

Hän on myös yksi johtavista liike-elämän edustajista, jotka toimivat sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

 

892.

Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN (venäjäksi: Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Yandex NV -yhtiön pääjohtaja ja varatoimitusjohtaja

Syntymäaika: 28.12.1981

Syntymäpaikka: Jerevan, Armenia

Kansalaisuus: armenialainen

Sukupuoli: mies

Tigran Khudaverdyan on Yandexin pääjohtaja; kyseessä on yksi Venäjän johtavista teknologiayrityksistä, jonka erikoisala on koneoppimiseen perustuvat älytuotteet ja -palvelut. Yandexin entinen uutispäällikkö syytti yritystä siitä, että se oli olennainen tekijä Ukrainan sotaa koskevien tietojen salaamisessa venäläisiltä. Lisäksi yritys on varoittanut hakukoneensa Ukrainaa koskevia uutisia venäläisiltä käyttäjiltä epäluotettavista tiedoista internetissä sen jälkeen, kun Venäjän hallitus uhkasi venäläisiä tiedotusvälineitä julkaisemastaan tiedosta.

15.3.2022

 

 

 

Khudaverdyan osallistui 24. helmikuuta 2022 Kremlissä pidettyyn Vladimir Putinin ja oligarkkien kokoukseen keskustellakseen lännen asettamien pakotteiden jälkeen omaksuttavan toimintatavan vaikutuksista. Se, että hänet kutsuttiin tähän tapaamiseen osoittaa, että hän kuuluu Vladimir Putinia lähellä olevien oligarkkien sisäpiiriin ja että hän tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta. Lisäksi hän on yksi johtavista liike-elämän edustajista, jotka toimivat talouden aloilla ja tarjoavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä Venäjään ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

 

893.

Vladimir Valerievich RASHEVSKY / Vladimir Valeryevich RASHEVSKIY

(venäjäksi: Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ)

EuroChem Group AG -konsernin toimitusjohtaja ja johtaja

Syntymäaika: 29.9.1973

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Vladimir Rashevsky on EuroChem Group AG -konsernin, joka on yksi maailman suurimmista kivennäislannoitteiden tuottajista, toimitusjohtaja ja johtaja. Aikaisemmin (vuosien 2004 ja 2020 välillä) hän oli kivihiiliyhtiö JSC SUEK:n toimitusjohtaja. Nämä ovat merkittäviä venäläisiä yrityksiä, joiden omistajiin kuuluu venäläinen miljardööri Andrei Melnichenko ja jotka tuottavat ja antavat huomattavia tuloja Venäjän hallitukselle. Ne myös tekevät yhteistyötä Venäjän viranomaisten, myös Vladimir Putinin, kanssa. EuroChem Group -konsernin yritykset toimittivat ammoniumnitraattia Donbassin miehitetylle alueelle. SUEK allekirjoitti sopimuksia työntekijöiden terveysohjelmista Krimin kylpylöiden kanssa.

Sen vuoksi hän antaa aineellista tai taloudellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, tai hyötyy siitä.

Rashevsky osallistui 24. helmikuuta 2022 Kremlissä pidettyyn Vladimir Putinin ja oligarkkien kokoukseen keskustellakseen lännen asettamien pakotteiden jälkeen omaksuttavan toimintatavan vaikutuksista. Se, että hänet kutsuttiin tähän tapaamiseen osoittaa, että hän kuuluu Vladimir Putinia lähellä olevien oligarkkien sisäpiiriin ja että hän tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

15.3.2022”

Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”57.

ROSNEFT AERO (RN AERO) (venäjäksi: Роснефть-Аэро / РН-Аэро)

Osoite: 15, Malaya Kaluzhskaya Str., Moscow, 119071, Russian Federation

Puh. +7 (499) 517-76-56; +7 (499) 517-76-55 (faksi)

Verkkosivusto: https://www.rosneft-aero.ru/en/

Sähköposti: info@rn-aero.rosneft.ru

Rosneft Aero toimittaa lentopetrolia Simferopolin lentoasemalle, joka tarjoaa lentoyhteyksiä laittomasti liitettyjen Krimin ja Sevastopolin sekä Venäjän välillä. Näin se tukee Krimin niemimaan integrointia Venäjän federaatioon.

Rosneft Aero tukee näin ollen aineellisesti tai taloudellisesti toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

15.3.2022

58.

JSC ROSOBORONEXPORT (venäjäksi: AO Рособоронэкспорт)

Osoite: 27 Stromynka Str., Moscow, 107076, Russian Federation

Puh. +7 (495) 739 60 17 / +7 (495) 534 61 40

Verkkosivusto: http://roe.ru/eng/

Sähköposti: roe@roe.ru

Rosoboronexport on Venäjän valtion ainoa virallinen välittäjä sotilas- ja kaksikäyttötuotteiden, -teknologioiden ja -palvelujen vientiä ja tuontia varten. Rosoboronexport on valtion omistaman Rostecin tytäryhtiö, joka valvoo sotilasteknologian tutkimusta ja kehittämistä ja omistaa useita tuotantolaitoksia, joilla on keskeinen rooli kyseisten teknologioiden käyttöönotossa taistelukentillä. Asekauppa on tärkeä kovan valuutan lähde Venäjän hallitukselle. Asekauppaa käytetään myös edistämään Venäjän taloudellisia ja strategisia tavoitteita. Vuosien 2000 ja 2020 välillä Rosoboronexport myi 180 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta aseita ulkomaalaisille asiakkaille.

Rosoboronexport toimii näin ollen sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

15.3.2022

59.

JSC NPO High Precision Systems (venäjäksi: АО НПО Высокоточные комплексы)

Osoite: 7 Kievskaya Str., Moscow, 121059, Russian Federation

Puh.+7 (495) 981-92-77 Faksi: +7 (495) 981-92-78

Sähköposti: npovk@npovk.ru

Verkkosivusto: https://www.npovk.ru

High Precision Systems on venäläinen asekehittäjä- ja valmistaja. Sillä on johtoasema taktisten ballististen ohjusjärjestelmien valmistamisessa ja tuotannossa Venäjällä. High Precision Systems on Rostecin tytäryhtiö.

Venäjän asevoimat käyttivät High Precision Systemsin valmistamia aseita laittomassa hyökkäyksessä Ukrainaan vuonna 2022. High Precision Systems on näin ollen tukenut aineellisesti tai taloudellisesti toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

15.3.2022

60.

JSC Kurganmashzavod (venäjäksi: ПАО Курганмашзавод)

Osoite:17 1J Mashinostroitely Ave., 640021, Kurgan, Russian Federation

Puh. +7 (3522) 23-20-83,+7 (3522) 47-19-99; Faksi: +7 (3522) 23-20-71, +7 (3522) 23-20-82

Sähköposti: kmz@kmz.ru

Verkkosivusto: https://www.kurganmash.ru

Kurganmashzavod on merkittävä venäläinen sotateollisuuskompleksiyritys. Venäjä käytti Kurganmashzavodin Venäjän asevoimille toimittamia jalkaväen BMP-3-taisteluajoneuvoja laittomassa hyökkäyksessä Ukrainaan vuonna 2022.

Kurganmashzavod on näin ollen tukenut aineellisesti tai taloudellisesti toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

15.3.2022

61.

JSC Russian Helicopters (venäjäksi: AO Вертолеты России)

Osoite: 1 Bolshaya Pionerskaya Str., 115054, Moscow, Russian Federation

Puh. +7 (495) 981-63-67

Verkkosivusto:http://www.russianhelicopters.aero

Sähköposti: info@rhc.aero

Russian Helicopters on merkittävä venäläinen helikoptereita valmistava yritys. Venäjä käytti Russian Helicopters -yrityksen valmistamia Ka-52 ”Alligator” -sotilashelikoptereita laittomassa hyökkäyksessä Ukrainaan vuonna 2022.

Russian Helicopters on näin ollen tukenut aineellisesti tai taloudellisesti toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

15.3.2022

62.

PJSC United Aircraft Corporation (venäjäksi: ПАО Объединённая авиастроительная корпорация)

Osoite: 1 Bolshaya. Pionerskaya Str., 115054, Moscow, Russian Federation

Puh. +7 (495) 926-1420

Verkkosivusto: https://www.uacrussia.ru/

Sähköposti: office@uacrussia.ru

United Aircraft Corporation on venäläinen siviili- ja sotilaslentokoneiden valmistaja. Yhdessä sidosyritystensä kanssa se hallinnoi Venäjän sotilaslentokoneiden tuotantoa sataprosenttisesti.

Venäjä käytti United Aircraft Corporationin valmistamia taistelukoneita laittomassa hyökkäyksessä Ukrainaan vuonna 2022.

United Aircraft Corporation on näin ollen tukenut aineellisesti tai taloudellisesti toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

15.3.2022

63.

JSC United Shipbuilding Corporation (venäjäksi: АО Объединённая Судостроительная Корпорация)

Osoite: 11 Bolshaya Tatarskaya Str., Moscow 115184, Russian Federation

Puh. +7 495 617 33 00

Verkkosivusto: https://www.aoosk.ru

Sähköposti: info@aoosk.ru

United Shipbuilding Corporation on venäläinen valtio-omisteinen laivanrakennuskonglomeraatti, joka on Venäjän laivaston sotalaivojen tärkein tuottaja. Se omistaa useita telakoita ja suunnittelutoimistoja.

United Shipbuilding Corporationin rakentama luokan ”projekti 11711” suuri maihinnousualus ”Pjotr Morgunov” osallistui Venäjän laittomaan hyökkäykseen Ukrainaan vuonna 2022. United Shipbuilding Corporationin suunnittelema Mustanmeren laivaston luokan ”projekti 22160” partioalus ”Vasili Bykov” osallistui myös Venäjän laittomaan hyökkäykseen Ukrainaan vuonna 2022.

Lisäksi United Shipbuilding Corporationin omistama suunnittelutoimisto ”Almaz” suunnitteli luokan ”projekti 22800” korvetit, joista osa rakennettiin laittomasti liitetyillä Krimin ja Sevastopolin alueilla sijaitsevilla telakoilla, mikä edisti Krimin niemimaan militarisointia.

JSC United Shipbuilding Corporation on näin ollen tukenut aineellisesti tai taloudellisesti toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

15.3.2022

64.

JSC Research and Production Corporation URALVAGONZAVOD (venäjäksi: ОАО ”Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод”)

Osoite: 28 Vostochnoe shosse., 622007, Nizhny Tagil, Sverdlovsk region, Russian Federation

Puh. +7 3435 34 5000; +7 3435 33 47 12

Sähköposti: web@uvz.ru

Verkkosivusto: http://uralvagonzavod.ru

Uralvagonzavod on suuri venäläinen konerakennusyritys. Se on ainoa panssarivaunujen valmistaja Venäjällä.

Venäjä käytti Uralvagonzavodin Venäjän asevoimille toimittamia T-72B3-panssarivaunuja laittomassa hyökkäyksessä Ukrainaan vuonna 2022. Uralvagonzavod on näin ollen tukenut aineellisesti tai taloudellisesti toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

15.3.2022

65.

JSC Zelenodolsk Shipyard [A.M. Gorky Zelenodolsk Plant] (venäjäksi: АО ”Зеленодольский завод имени А. М. Горького”)

Osoite: 5, Zavodskaya Str., 422546 Zelenodolsk, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Puh.+7 (84371) 5-76-10, Faksi: +7 (84371) 5-78-00

Verkkosivusto: https://www.zdship.ru

Sähköposti: nfo@zdship.ru

Zelenodolsk Shipyard on yksi suurimmista laivanrakennusyrityksistä Venäjällä. Yritys rakensi Mustanmeren laivaston ”Vasili Bykov” -partioaluksen, joka osallistui Venäjän laittomaan hyökkäykseen Ukrainaan vuonna 2022. ”Vasili Bykov” hyökkäsi 24. helmikuuta 2022 Käärmesaarta puolustaneita Ukrainan sotilaita vastaan.

Zelenodolsk Shipyard on näin ollen tukenut aineellisesti tai taloudellisesti toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

15.3.2022”


Top