EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0804(02)

Neuvoston päätös, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2023, Euroopan keskuspankin ulkopuolisen tilintarkastajan hyväksymisestä tehdyn päätöksen 98/481/EY muuttamisesta 2023/C 275/08

ST/10502/2023/INIT

OJ C 275, 4.8.2023, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/08/2023

4.8.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 275/19


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2023,

Euroopan keskuspankin ulkopuolisen tilintarkastajan hyväksymisestä tehdyn päätöksen 98/481/EY muuttamisesta

(2023/C 275/08)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan ja erityisesti sen 27.1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin neuvostolle Euroopan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista 6 päivänä kesäkuuta 2023 annetun Euroopan keskuspankin suosituksen EKP/2023/15 (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston suosittelemat ja Euroopan unionin neuvoston hyväksymät riippumattomat ulkopuoliset tilintarkastajat tarkastavat EKP:n ja niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien tilit, joiden rahayksikkö on euro.

(2)

EKP valitsi vuonna 2017 ulkopuoliseksi tilintarkastajakseen Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaftin tilikausiksi 2018–2022 siten, että toimikausi on uusittavissa tilikausiksi 2023 ja 2024 (2).

(3)

Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaftin toimikausi päättyi tilikauden 2022 tilintarkastuksen jälkeen. Tämän vuoksi on tarpeen nimittää ulkopuolinen tilintarkastaja tilikaudesta 2023 alkaen.

(4)

EKP aikoo uusia Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaftin toimikauden tilikausiksi 2023 ja 2024. Uusiminen on mahdollinen EKP:n ja Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaftin välisten sopimusjärjestelyjen mukaisesti.

(5)

EKP:n neuvosto on suositellut, että Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nimitetään EKP:n ulkopuoliseksi tilintarkastajaksi tilikausiksi 2023 ja 2024.

(6)

On aiheellista noudattaa EKP:n neuvoston suositusta ja muuttaa neuvoston päätös 98/481/EY (3) sen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 98/481/EY 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hyväksytään EKP:n ulkopuoliseksi tilintarkastajaksi tilikausiksi 2023 ja 2024.”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu EKP:lle.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2023.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. PLANAS PUCHADES


(1)  EUVL C 208, 15.6.2023, s. 1.

(2)  Euroopan keskuspankin suositus EKP/2017/42, annettu 15 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan unionin neuvostolle Euroopan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EUVL C 444, 23.12.2017, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 98/481/EY, tehty 20 päivänä heinäkuuta 1998, Euroopan keskuspankin ulkopuolisen tilintarkastajan hyväksymisestä (EYVL L 216, 4.8.1998, s. 7).


Top