EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2022P0005

EFTAN Tuomioistuin Fürstliches Obergerichtin 28. huhtikuuta 2022 esittämä pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Christian Maitz v. AHV-IV-FAK (Asia E-5/22) 2022/C 333/08

PUB/2022/581

EUVL C 333, 1.9.2022, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.9.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/8


EFTAN TUOMIOISTUIN

Fürstliches Obergerichtin 28. huhtikuuta 2022 esittämä pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Christian Maitz v. AHV-IV-FAK

(Asia E-5/22)

(2022/C 333/08)

Fürstliches Obergericht (Liechtensteinin ruhtinaskunnan muutoksenhakutuomioistuin) on esittänyt 28. huhtikuuta 2022 päivätyn pyynnön saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Christian Maitz v. AHV-IV-FAK. Pyyntö saapui tuomioistuimen kirjaamoon 3. toukokuuta 2022 ja koskee seuraavia kysymyksiä:

1.

Onko 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1), joka on otettu osaksi ETA-sopimusta 1. heinäkuuta 2011 annetulla ETA:n sekakomitean päätöksellä (LGBl. 2012 nro 202), henkilöllisen soveltamisalan edellytyksenä, että jäsenvaltion kansalainen, joka on kyseisen asetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhden tai useamman jäsenvaltion lainsäädännön alainen, asuu jossakin jäsenvaltiossa?

Jos vastaus kysymykseen on kieltävä:

Voiko EU:n tai ETA:n jäsenvaltion kolmannen maan kanssa tekemä sopimus, jolla mainitun asetuksen soveltamisalaa laajennetaan kyseiseen kolmanteen maahan, muuttaa vastausta tähän kysymykseen?

2.

Onko sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16. syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 (EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1), joka on otettu osaksi ETA-sopimusta 1. heinäkuuta 2011 annetulla sekakomitean päätöksellä (LGBl. 2012 nro 202), 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus välttämättä annettava sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan vahvistamalla lomakkeella (A1) kyseisen asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen oikeusvaikutusten aikaansaamiseksi?


Top