EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021M10465

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10465 – Adecco/AKKA) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2021/C 472/11

PUB/2021/926

OJ C 472, 23.11.2021, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 472/14


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.10465 – Adecco/AKKA)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 472/11)

1.   

Komissio vastaanotti 16. marraskuuta 2021 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Adecco Group AG (Adecco, Sveitsi)

AKKA Technologies SE (AKKA, Belgia).

Adecco hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan yrityksessä AKKA. Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Adecco: inhimilliseen pääomaan liittyvien ratkaisujen tarjoaminen, mukaan lukien joustavat ja vakituiset työpaikat, uranvaihto, henkilöstöhallinnon ulkoistaminen, konsultointi, koulutus ja muut henkilöstöpalvelut maailmanlaajuisesti. Adecco tarjoaa lisäksi tytäryhtiönsä Modisin kautta tieto- ja digitaalitekniikan palveluja.

AKKA: teknisen suunnittelun sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelujen tarjoaminen. AKKA harjoittaa toimintaansa pääasiassa ETA:n alueella, mutta se on laajentanut toimintaansa myös ETA:n ulkopuolelle etenkin Pohjois-Amerikkaan.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.10465 – Adecco/AKKA

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

F. +32 22964301

Postiosoite:

Euroopan komissio

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIUM


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top