EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021M10116

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia: M.10116 — ION/NN/bpfBOUW/IRP JV) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2021/C 36/11

PUB/2021/77

OJ C 36, 2.2.2021, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.2.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/20


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia: M.10116 — ION/NN/bpfBOUW/IRP JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 36/11)

1.   

Komissio vastaanotti 25. tammikuuta 2021 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

ION Real Estate Services NV (ION, Belgia), joka on yrityksen ION Holding BV (Belgia) määräysvallassa

REI Investment Belgium I BV (NN, Alankomaat), joka kuuluu yhtymään NN Group NV (Alankomaat)

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW, Alankomaat) ja

ION Residential Platform NV (IRP JV, Belgia).

ION, NN ja bpfBOUW hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yhteisyrityksessä (IRP JV).

Keskittymä toteutetaan ostamalla uuden yhteisyrityksen osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

ION: asuinkiinteistöjen (mm. huoneistojen, talojen, opiskelija-asuntoloiden ja vanhusten palvelutalojen) ja liikekiinteistöjen (mm. hybridikaupunkihankkeiden, toimistorakennusten ja vähittäismyyntitilojen) kehittäjä Belgiassa

NN: eläke- ja vakuutustuotteiden sekä varanhoito- ja pankkipalvelujen tarjoaminen

bfpBOUW: rakennusalan työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen perustama hollantilainen eläkerahasto

Yhteisyritys IRP: kiinteistösijoittamiseen erikoistunut rahasto, jolla on määrä rakentaa kestävä pitkäaikainen asuntokiinteistösalkku (”osta ja pidä -strategia”) valikoiduilla kaupunkialueilla Belgiassa.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.10116 — ION/NN/bpfBOUW/IRP JV

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

F. +32 22964301

Postiosoite:

Euroopan komissio

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIUM


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top