EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC0805(01)

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

OJ C 255, 5.8.2017, p. 19–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 255/19


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

(2017/C 255/14)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) 51 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

SUOJATUN ALKUPERÄNIMITYKSEN TAI SUOJATUN MAANTIETEELLISEN MERKINNÄN ERITELMÄN MUUN KUIN VÄHÄISEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVA HAKEMUS

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukainen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus

”ARANCIA DEL GARGANO”

EU-nro: PGI-IT-02283 – 24.1.2017

SAN ( ) SMM ( X )

1.   Hakijaryhmä ja oikeutettu etu

Consorzio di tutela dell’Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP

Via Varano, 11

71012 Rodi Garganico (FG)

ITALIA

Sähköpostiosoite: garganoagrumi@pec.it

Consorzio di tutela dell’Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP on 14.10.2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (decreto) nro 12511 13 §:n 1 momentin nojalla oikeutettu muutoshakemuksen esittämiseen.

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Italia

3.   Eritelmän kohta, jota / kohdat, joita muutos koskee

Tuotteen nimi

Tuotteen kuvaus

Maantieteellinen alue

Alkuperätodisteet

Tuotantomenetelmä

Yhteys maantieteelliseen alkuperään

Merkinnät

Muu [tekninen mukauttaminen, valvonta, tunnus]

4.   Muutoksen/muutosten tyyppi

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n tuote-eritelmän muutos, jota ei voida pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n, jonka yhtenäistä asiakirjaa (tai vastaavaa) ei ole julkaistu, tuote-eritelmän muutos, jota ei voida pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.

5.   Muutos/muutokset

Tuotteen kuvaus

—   Tuote-eritelmän 2 artikla

1.

Suojatun maantieteellisen merkinnän ”Arancia del Gargano” (Biondo Comune del Gargano -lajikkeen) kuvausta koskevaa kohtaa täydennetään seuraavasti:

Yksinomaan jalostukseen tarkoitettujen appelsiinien halkaisijan on oltava vähintään 50 mm.

Vaatimusta, jonka mukaan halkaisijan on oltava vähintään 60 mm, ehdotetaan kevennettäväksi siten, että jalostukseen tarkoitettujen hedelmien halkaisijan on oltava vähintään 50 mm. Muutoksen ansiosta tuottajat voivat sisällyttää SMM-tuotteen varmennusjärjestelmään kaikki Biondo Comune -lajikkeen morfologiset variaatiot. Muutos ei vaikuta loppukuluttajalle tarkoitetun tuotteen ominaisuuksiin.

Tuotantomenetelmä

—   Tuote-eritelmän 5 artikla

2.

”Perusrunkoa” koskevaa virkettä 5.2 kohdassa:

”Perusrunkona käytetään maatalousperinteen mukaisesti melangolo-lajin (Citrus mearda) pomeranssipuuta, joka varmennetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.”

muutetaan seuraavasti:

”Perusrunkona käytetään maatalousperinteen mukaisesti melangolo-lajin (Citrus x aurantium L.) pomeranssipuuta, joka voidaan mahdollisesti korvata muulla voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti varmennetulla perusrungolla.”

Ehdotetun muutoksen tarkoituksena on ennen kaikkea oikaista vanhassa tuote-eritelmässä käytetty yleiskielisen nimityksen ”pomeranssipuu” kasvitieteellinen nimi sen osoittamiseksi, mihin kasvilajiin perusrunko kuuluu. Kaksiosainen tieteellinen nimitys ”Citrus mearda”, jota vanhassa tuote-eritelmässä käytetään viitattaessa ”melangolo-lajin pomeranssipuuhun”, on virheellinen, ja nykyään käytetty ilmaisu ”Citrus x aurantium L.” määrittelee paremmin tämän tieteellisesti hybridiksi todetun ja osoitetun tuotteen. Lausekkeen ”voidaan – – korvata muulla voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti varmennetulla perusrungolla” lisääminen johtuu siitä, että sitrushedelmien viljelijöiden on voitava käyttää myös muita perusrunkoja, koska pomeranssin perusrunkoja on saatavilla aiempaa vähemmän.

3.

”Hoitotoimia” koskevaa virkettä 5.5 kohdassa:

”Maanmuokkaustyö rajoittuu keväisin suoritettavaan haraukseen ja lannoitukseen, joka vielä nykyään suoritetaan yleensä lampaiden ja vuohien lannalla”

muutetaan seuraavasti:

”Maanmuokkaustyö rajoittuu keväisin suoritettavaan haraukseen ja lannoitukseen, joka vielä nykyään suoritetaan yleensä orgaanisella lannalla.”

”Yleensä lampaiden ja vuohien lannalla” suoritettavaa lannoitusta koskevan ilmaisun korvaaminen johtuu tarpeesta tuoda esiin, että lannoitus on suoritettava orgaanisella lannalla, ilman, että on kuitenkaan tarpeen täsmentää lannan luonnetta. Lampaiden ja vuohien lannan saatavuus on nimittäin vaikeutunut entisestään lammas- ja vuohitilojen määrän supistuttua asteittain tuote-eritelmän laatimisajankohdan jälkeen.

4.

”Hoitotoimia” koskevaa virkettä 5.5 kohdassa:

”Hoitotoimiin sisältyy myös viljelmien suojelu epäsuotuisilta sääoloilta, joihin varaudutaan tuulensuojilla, ja tuhohyönteisiltä, pääasiallisesti nokihärmää aiheuttavilta kilpikirvoilta.”

muutetaan seuraavasti:

”Hoitotoimiin sisältyy myös viljelmien suojelu epäsuotuisilta sääoloilta, joihin varaudutaan tuulensuojilla, sekä tuhohyönteisiltä.”

Tämä muutos on tarpeen, jotta tuote-eritelmä voidaan mukauttaa tämänhetkiseen tilanteeseen. Tuhohyönteisten aiheuttamat vauriot eivät johdu enää ”pääasiallisesti” kilpikirvoista ja nokihärmästä, vaan siitä, että sitrushedelmien viljelijöiden kiusana on yhä useampia hyönteislajeja. Lisäksi virheellinen termi ”meteoriche” on korvattu termillä ”meteorologiche”.

5.

”Tuotosta” koskevaa virkettä 5.6 kohdassa:

”Hehtaarikohtainen tuotos saa olla enintään 30 tonnia (Biondo Comune del Gargano) tai 25 tonnia (paikallinen ekotyyppi Duretta del Gargano).”

muutetaan seuraavasti:

”Hehtaarikohtainen tuotos saa olla enintään 30 tonnia (Biondo Comune del Gargano) tai 25 tonnia (paikallinen lajike Duretta del Gargano).”

Ilmaisu ”paikallinen ekotyyppi” on korvattu ilmaisulla ”paikallinen lajike”. Tämä muutos perustuu uuteen agronomiseen tietämykseen, jonka mukaan ”Duretta del Gargano” on oma lajikkeensa.

Merkinnät

—   Tuote-eritelmän 8 artikla

6.

Kohta

”Tuote voidaan saattaa markkinoille hedelmien ja vihannesten kauppaan sovellettavia yleisiä ja metrologisia sääntöjä noudattaen:

1.

irtotavarana siten, että jokaisessa hedelmässä on oltava tunnus ”I.G.P. ”Arancia del Gargano””, tai

2.

pakattuna, jolloin vähintään 80 prosentissa pakkaukseen sisältyvistä hedelmistä on oltava kyseinen merkintä.

Jos tuotteet pakataan, laatikoiden on oltava lujatekoisia, vetoisuudeltaan vähintään 1 kg ja enintään 25 kg, ja niiden on oltava valmistettuja kasvikunnasta peräisin olevasta materiaalista, kuten puusta tai pahvista. Myyntipakkauksissa on oltava seuraavat maininnat: ”Arancia del Gargano”, jota seuraa kaupan pidettävän ekotyypin nimi ”Biondo Comune” tai ”Duretta”;”

muutetaan seuraavasti:

”Tuote voidaan saattaa markkinoille hedelmien ja vihannesten kauppaan sovellettavia yleisiä ja metrologisia sääntöjä noudattaen:

1.

Pakattuna, jolloin vähintään 80 prosenttia pakkaukseen sisältyvistä hedelmistä on varustettava etiketillä, tai käärepakkauksessa. Laatikoiden on oltava lujatekoisia, vetoisuudeltaan vähintään 1 kg ja enintään 25 kg, ja niiden on oltava valmistettuja kasvikunnasta peräisin olevasta materiaalista, kuten puusta tai pahvista.

2.

Kun kyse on jalostukseen tarkoitetuista appelsiineista, joiden koko on 9–13 cm, yksittäisiä hedelmiä ei tarvitse varustaa merkinnöillä. Pakkauslaatikoissa, käärepakkauksissa, verkkopusseissa ja muissa vastaavissa pakkauksissa on joka tapauksessa oltava voimassa olevassa lainsäädännössä vaadittujen merkintöjen lisäksi maininta ”I.G.P. ”Arancia del Gargano”, jalostukseen tarkoitettu tuote” selkein, lähtemättömin ja muista merkinnöistä selvästi erottuvin kirjaimin.

Edellä 1 kohdassa mainituissa pakkauksissa on oltava seuraavat maininnat:

”Arancia del Gargano”, jota seuraa kaupan pidettävän lajikkeen nimi ”Biondo Comune” tai ”Duretta”

tunnus

maininta ”I.G.P.”, myös auki kirjoitettuna

tuottajan/jakelijan nimi, toiminimi, pakkaajan osoite ja alkuperäinen nettopaino.”

Suojatun maantieteellisen merkinnän tunnuksen kiinnittämisestä jokaiseen appelsiiniin aiheutuvien kustannusten tai ajanhukan välttämiseksi tuottajat ovat pyytäneet poistamaan pakkaustyypin, jossa hedelmät myydään irtotavarana siten, että jokaisessa hedelmässä on oltava SMM-tunnus. Pienillä perhetiloilla appelsiinien kauppakunnostus tapahtuu nimittäin hyvin usein käsin. Näin ollen on päätetty säätää yhdestä ainoasta pakkaustyypistä, jossa hedelmät myydään pakattuina, varmistamalla kuitenkin, että vähintään 80 prosenttia hedelmistä varustetaan merkinnöillä. Edellä mainittua 80 prosentin vaatimusta sovelletaan myös yksittäin käärepakattuihin hedelmiin.

Termi ”ekotyyppi” korvataan termillä ”lajike” 5 kohdassa tarkoitetun muutoksen mukaisesti.

Jalostukseen tarkoitettuja appelsiineja varten on otettu käyttöön erityissäännöksiä. Uuden 2 kohdan lisäämistä perustellaan tarpeella hyödyntää kaupallisessa tarkoituksessa hedelmiä, joiden koko on 9–13 cm, ilman, että tuottajat velvoitetaan varustamaan jalostukseen tarkoitetut tuotteet merkinnöillä. Hedelmien alkuperän ja jäljitettävyyden varmistamiseksi käytettävissä pakkauksissa tai käärepakkauksissa on oltava nimi ”I.G.P. ”Arancia del Gargano””, jota seuraa maininta ”jalostukseen tarkoitettu tuote”.

7.

Jalostetuista tuotteista käytettävän nimen ”I.G.P. ”Arancia del Gargano”” käyttäjiä koskeva viimeinen kohta:

”SMM-nimisuojan saaneen tuotteen käyttäjät ovat saaneet luvan käyttää kyseistä nimeä sen rekisteröinnin kautta myönnettyjen teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoilta, jotka ovat maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta muodostaneet nimen suojaamisesta vastaavan ryhmittymän. Sama vastaava ryhmittymä merkitsee nimet asianmukaisiin rekistereihin ja huolehtii suojatun nimen asianmukaisesta käytöstä. Jollei tällaista ryhmittymää ole muodostettu, edellä mainituista toimenpiteistä huolehtii maa- ja metsätalousministeriö, joka on asetuksen (ETY) N:o 2081/92 täytäntöönpanosta vastaava kansallinen viranomainen.”

on poistettu, koska se ei ole merkityksellinen tuote-eritelmän sisällön kannalta.

Muu

Tekninen mukauttaminen

—   Tuote-eritelmän 6 artikla

8.

Seuraava virke:

”Kasvimaantieteen kannalta alue, jonka erityispiirteenä on rehevä kasvillisuus, kuuluu kasvillisuuskaistaleeseen, joka saattaa kuulua ”quercino ilicis” -alueen kehittyneempään osaan.”

muutetaan seuraavasti:

”Ympäristön ominaisuudet ovat seuraavat: Välimeren makro-bioilmastovyöhykkeelle ominainen ilmasto ja Välimeren meso-bioilmastovyöhykkeelle ominainen ilmasto (ylempi Välimeren meso-bioilmastovyöhyke); alemman puolikostean vyöhykkeen ombroterminen diagrammi.”

Virkkeen uudelleenmuotoilua perustellaan tarpeella kuvata viljely-ympäristöä teknisesti ja tieteellisesti tarkoituksenmukaisemmilla ilmaisuilla ottamalla huomioon Garganon alueen ilmastoa koskeva uusi tietämys.

Valvonta

9.

Viittaukset asetukseen (EU) N:o 1151/2012 on päivitetty.

10.

Eritelmään on lisätty maininta valvontaelimestä, joka vastaa eritelmän tarkastamisesta.

Tunnus

Tuotteen tunnus, joka lisätään yhtenäisen asiakirjan 3.6 kohtaan, esitetään ohessa:

Image

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

”ARANCIA DEL GARGANO”

EU-nro: PGI-IT-02283 – 24.1.2017

SAN ( ) SMM ( X )

1.   [SAN:n tai SMM:n] nimi tai nimet

”Arancia del Gargano”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Italia

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1   Tuotelaji

Luokka 1.6 Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

”Biondo comune del Gargano” -ekotyyppiin ja paikalliseen ”Duretta del Gargano” -ekotyyppiin kuuluva tuore hedelmä, josta käytetään paikallista nimitystä ”arancia tosta”.

”Arancia del Garganon” tärkeimmät ominaisuudet ovat:

Biondo Comune del Gargano:

pyöreä tai päärynämäinen muoto

suhteellisen ohut, sitkeä, jokseenkin sileä ja väriltään voimakkaan kullankeltainen kuori

hedelmän keskiosan halkaisija vähintään 60 mm

mehutuotos käsin puristettuna vähintään 35 prosenttia.

Kuoren valkoinen osa on pehmeä ja keskimääräisen kiinnittynyt; emin vartalo on epäsäännöllinen, keskimittainen ja osittain kuoppainen; malto ja mehu ovat väriltään oranssinkeltaisia, ja niiden sokeripitoisuus on vähintään 9 prosenttia ja happopitoisuus alle 1,2 prosenttia. Sokeripitoisuuden Brix-arvo on vähintään 10 ja Brix-kypsyyden ja vedettömän sitruunahapon välinen suhde vähintään 6.

Yksinomaan jalostukseen tarkoitettujen appelsiinien halkaisijan on oltava vähintään 50 mm.

Arancia duretta:

pyöreä tai soikea muoto; muodosta riippuen käytetään paikallisia nimityksiä duretta tonda tai a viso lungo

värityksensä voimakkuudelta vaihteleva, kirkkaan oranssinkeltainen erittäin sileä ja hienonystyräinen kuori

hienojakoinen, pienistä mehurakkuloista koostuva meripihkanvärinen malto, jolle on ominaista lohkeavuus; vähän tai ei lainkaan siemeniä, happopitoisuus alle 1,2 prosenttia

hedelmän keskiosan halkaisija 55–60 mm

mehutuotos käsin puristettuna vähintään 35 prosenttia

sokeripitoisuus vähintään 10 prosenttia

sokeripitoisuuden Brix-arvo vähintään 11 ja Brix-kypsyyden ja vedettömän sitruunahapon välinen suhde vähintään 6,2.

Kummankin edellä kuvatun tyypin hedelmien on oltava aina vähintään 100 gramman painoisia, ja kuoren värityksen on oltava yhtenäinen. Kukkaperän alaosa on voimakkaan vihreä.

3.3   Rehu (vain eläinperäiset tuotteet) ja raaka-aineet (vain jalostetut tuotteet)

3.4   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

Kaikkien ”Arancia del Garganon” tuotantovaiheiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella.

Sadonkorjuu tapahtuu käsin tai saksia käyttäen.

3.5   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt

Tuote voidaan saattaa markkinoille hedelmien ja vihannesten kauppaan sovellettavia yleisiä ja metrologisia sääntöjä noudattaen:

1.

Pakattuna, jolloin vähintään 80 prosenttia pakkaukseen sisältyvistä hedelmistä on varustettava etiketillä, tai käärepakkauksessa. Laatikoiden on oltava lujatekoisia, vetoisuudeltaan vähintään 1 kg ja enintään 25 kg, ja niiden on oltava valmistettuja kasvikunnasta peräisin olevasta materiaalista, kuten puusta tai pahvista.

2.

Kun kyse on jalostukseen tarkoitetuista appelsiineista, joiden koko on 9–13 cm, yksittäisiä hedelmiä ei tarvitse varustaa merkinnöillä. Pakkauslaatikoissa, käärepakkauksissa, verkkopusseissa ja muissa vastaavissa pakkauksissa on joka tapauksessa oltava voimassa olevassa lainsäädännössä vaadittujen merkintöjen lisäksi maininta ”I.G.P. ”Arancia del Gargano”, jalostukseen tarkoitettu tuote” selkein, lähtemättömin ja muista merkinnöistä selvästi erottuvin kirjaimin.

Tuotteiden jäljitettävyyden ja valvonnan varmistamiseksi maantieteellinen pakkausalue on 4 kohdassa mainittu tuotantoalue.

3.6   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, merkitsemistä koskevat erityiset säännöt

Myyntipakkauksissa on oltava seuraavat maininnat:

”Arancia del Gargano”, jota seuraa kaupan pidettävän lajikkeen nimi ”Biondo Comune” tai ”Duretta”

maininta ”I.G.P.” (SMM), myös auki kirjoitettuna

tuottajan/kauppiaan nimi, toiminimi, pakkaajan osoite ja alkuperäinen nettopaino

jäljempänä oleva tunnus:

Image

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

Maantieteellinen tuotanto- ja pakkausalue sijaitsee Foggian maakunnassa (Puglia) ja käsittää Vico del Garganon, Ischitellan ja Rodi Garganicon kunnat ja erityisesti Vico del Garganosta Rodi Garganicoon ja Ischitellaan ulottuvan Garganon kallioniemen pohjoisen rannikkokaistaleen ja siihen rajoittuvan sisämaan.

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen

SMM-rekisteröintihakemus perustuu kyseisen hedelmän kiistattomaan maineeseen.

Hedelmätarhojen sijaintialueen ilmasto-olosuhteet ovat laadun kannalta erittäin merkittävä tekijä. Koska ilmasto ei ole liian kuuma, hedelmät ja puut eivät altistu kovin helposti vakaville kasvitaudeille. Toinen ilmastoon liittyvä tekijä on Garganon sitrushedelmien poikkeuksellinen kypsymisajankohta: toisin kuin muilla Italian sitrushedelmien viljelyalueilla, hedelmät eivät kypsy tammi-, helmi- tai maaliskuussa vaan useita kuukausia myöhemmin, huhti-toukokuun lopusta aina elokuuhun asti. Tärkeä tekijä on myös ”Arancia del Garganon” erinomainen säilyvyys, jonka ansiosta alueen appelsiinit pysyivät pilaantumatta muinoin 30 tai jopa 40 päivää kestäneen kuljetuksen Chicagoon tai New Yorkiin.

”Arancia del Garganon” ainutlaatuisten aistinvaraisten ominaisuuksien ja tyypillisen muodon ohella sen kehittymiseen ja maineeseen ovat olennaisella tavalla vaikuttaneet tuotantoalueen maaperä- ja ilmasto-olosuhteet (kalkkikiven sekainen punainen maa-aines, joka sisältää erityisen runsaasti rautaa ja mangaania, viljelmien sijainti yleensä laaksojen rinteillä ja laaksoissa, äkillisen lämpötilan alenemisen aiheuttavat kylmät tuulet) sekä aikojen myötä merkittävän maatalousperinteen kehittymiseen johtanut ihmisen jatkuva toiminta.

Jo antiikin ajoista lähtien ”Arancia del Garganon” maine on kiirinyt alueen ulkopuolelle, ja lukuisat kirjailijat, kuten Gabriele d’Annunzio, ovat maininneet sen teoksissaan. 1700-luvulta alkaen Garganon sitrushedelmille on omistettu merkittävä juhlakulkue, joka vielä nykyäänkin järjestetään vuosittain helmikuussa sitrushedelmätarhojen suojeluspyhimyksen Pyhän Valentinuksen kunniaksi ja jossa siunataan appelsiini- ja sitruunapuut ja niiden hedelmät. Lukuisat säilyneet luettelot, valokuvat, julisteet ja esitteet kertovat Garganon erinomaisten ja ainutlaatuisten sitrushedelmien huikeasta maineesta myös Italian rajojen ulkopuolella.

Ensimmäiset historialliset viittaukset sitrushedelmien viljelyyn alueella ovat vuodelta 1003, kun Barin herttua Melo halusi osoittaa normanneille Garganon maataloustuotannon rikkauden lähettämällä näille Garganon ”pomi citrini” -hedelmiä, toisin sanoen pomeransseja (hapanappelsiini). Sitrushedelmien kauppa Vico del Garganon ja Rodi Garganicon kuntien ja Venetsian välillä kehittyi kukoistavaksi 1600-luvulla. Kauppa jatkui edelleen vilkkaana 1800-luvulla, ja ”Arancia del Garganon” maine kantautui muihin Euroopan maihin ja aina Amerikan mantereelle asti.

Tuote-eritelmän julkaisutiedot

(asetuksen 6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta)

Italian hallitus on aloittanut kansallisen vastaväitemenettelyn julkaisemalla 3. joulukuuta 2016 Italian tasavallan virallisen lehden numerossa 283 ehdotuksen suojatun maantieteellisen merkinnän ”Arancia del Gargano” eritelmän muuttamisesta. Eritelmän täydellinen teksti on saatavissa internetosoitteessa

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

tai

menemällä suoraan maa- ja metsätalousministeriön kotisivulle (www.politicheagricole.it), valitsemalla ensin ”Prodotti DOP e IGP” (ylhäällä oikealla), sen jälkeen ”Prodotti DOP, IGP e STG” (näytön vasemmassa laidassa) ja lopuksi ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE”.


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.


Top