EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/438/05

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7900 – CVC Capital Partners / USS WAY LP / Moto Holdings) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ C 438, 30.12.2015, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 438/7


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.7900 – CVC Capital Partners / USS WAY LP / Moto Holdings)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 438/05)

1.

Euroopan komissio vastaanotti 18. joulukuuta 2015 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla luxemburgilainen yritys CVC Capital Partners SICAV-FIS SA (CVC Group) ja brittiläinen yritys Universities Superannuation Scheme Limited (USS) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan brittiläisessä yrityksessä Moto Holdings Limited (kohdeyritys) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   CVC Group: sijoitusrahastojen neuvonta- ja hoitopalvelut.

—   USS: edunvalvontapalveluja tarjoava yritys Universities Superannuation Scheme -eläkejärjestelmässä, joka on yksi suurimmista yksityissektorin eläkerahastoista Yhdistyneessä kuningaskunnassa. USS hoitaa yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten akateemisen ja sitä vastaavan henkilöstön suurinta eläkejärjestelmää.

—   Kohdeyritys: huoltoasematoiminta Moto-nimellä moottoriteiden pysähdyspaikoilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.7900 – CVC Capital Partners / USS WAY LP / Moto Holdings seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top