EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/192/05

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7181 – BNP Paribas Fortis / Bank Gospodarki Żywnościowej) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ C 192, 21.6.2014, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 192/6


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.7181 – BNP Paribas Fortis / Bank Gospodarki Żywnościowej)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2014/C 192/05

1.

Euroopan komissio vastaanotti 16. kesäkuuta 2014 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla viime kädessä ranskalaisen yrityksen BNP Paribas SA määräysvallassa oleva belgialainen yritys BNP Paribas Fortis SA/NV hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun täyden määräysvallan puolalaisessa yrityksessä Bank Gospodarki Żywnościowej S.A (BGŻ) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   BNP Paribas: vähittäis-, yritys- ja investointipankkitoiminta sekä rahoituspalvelujen tarjonta yritys- ja vähittäisasiakkaille, julkisyhteisöille ja rahoituslaitoksille maailmanlaajuisesti,

—   BGŻ: julkisesti noteerattu, pelkästään Puolassa toimiva puolalainen pankki, joka tarjoaa monenlaisia pankki- ja rahoituspalveluja ja on erikoistunut maatalouden, elintarvikealan sekä alueellisten infrastruktuurien rahoittamiseen.

3.

Euroopan komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Euroopan komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava Euroopan komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää Euroopan komissiolle faksilla (numero +32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.7181 – BNP Paribas Fortis / Bank Gospodarki Żywnościowej seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top