EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XG1220(01)

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2011/72/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 101/2011 tarkoitettuja rajoittavia toimenpiteitä

OJ C 373, 20.12.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 373/20


Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2011/72/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 101/2011 tarkoitettuja rajoittavia toimenpiteitä

2013/C 373/07

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi henkilöille, jotka mainitaan Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annettujen neuvoston päätöksen 2011/72/YUTP (1) liitteessä ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 101/201 (2) liitteessä I.

Neuvosto aikoo muuttaa neuvoston päätöksen 2011/72/YUTP liitteen ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 101/2011 liitteen I kohdissa – lukuun ottamatta 1, 4, 5, 25 ja 46 kohdassa mainittujen henkilöiden – luetteloon merkitsemisen perusteluja seuraavasti:

”Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallistumista julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä osallisuutta julkisen viran haltijan vaikutusvallan väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä kolmannelle osapuolelle.”

Neuvosto aikoo muuttaa neuvoston päätöksen 2011/72/YUTP liitteen kohdassa 1 ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 101/2011 liitteessä I mainittujen henkilöiden luetteloon merkitsemisen perusteluja seuraavasti:

”Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee julkisten varojen väärinkäyttöä julkisen viran haltijan toimesta, julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöä tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan vaikutusvallan väärinkäyttöä tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.”

Asianomaiset henkilöt voivat toimittaa neuvostolle 7. tammikuuta 2014 mennessä huomautuksia sekä niitä tukevaa asiakirja-aineistoa seuraavaan osoitteeseen:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

Mahdollisesti toimitetut huomautukset otetaan huomioon neuvoston säännöllisin väliajoin päätöksen 2011/72//YUTP 5 artiklan mukaisesti ja asetuksen (EY) N:o 101/2011 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti suorittaman uudelleentarkastelun yhteydessä.


(1)  EUVL L 28, 2.2.2011, s. 62.

(2)  EUVL L 31, 5.2.2011, s. 1.


Top