EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/236/04

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL C 236, 7.8.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 236/3


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 236/04

1.

Komissio vastaanotti 30 päivänä heinäkuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla tšekkiläiseen konserniin Moravia Steel a.s. (Moravia Steel) kuuluva tšekkiläinen yritys Trinecke Zelezarny a.s. (TZ) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan tšekkiläisen yrityksen ZDB Group a.s. (ZDB) tietyissä osissa ostamalla äskettäin perustetun tšekkiläisen yrityksen ZDB Dratovna a.s. (Dratovna) osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

TZ ja Moravia Steel: erilaisten terästuotteiden valmistus, muun muassa valssilanka ja muut kuumavalssatut pitkät terästuotteet, puolivalmisteet, kuumavalssatut leveät terästuotteet, saumattomat putket sekä vedetty ja kuorittu teräs (esimerkiksi kylmävedetty lanka ja kuoritut terästangot),

Dratovna: kylmävedettyjen lankojen ja niistä tehtyjen tuotteiden valmistus ja jakelu.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).


Top