EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/175/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ C 175, 19.6.2012, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/34


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 175/13

1.

Komissio vastaanotti 11 päivänä kesäkuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla israelilaisen yrityksen Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) määräysvallassa oleva belgialainen yritys European Advanced Technology SA (EAT) ja alankomaalaisen yrityksen the European Aeronautic Defence and Space Company N.V. (EADS) määräysvallassa oleva ranskalainen yritys Airbus Invest S.A.S hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan vastaperustetussa belgialaisessa yhteisyrityksessä (JV) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

EADS: siviili- ja sotilasilma-alusten, kauko-ohjauksisten aseiden, satelliittien, miehittämättömien ilma-alusten, avaruusalusten, elektroniikan ja televiestintälaitteiden tutkimus, suunnittelu, kehittäminen, valmistus, muuntaminen, myynti ja toimituspalvelu,

Airbus: siviili- ja sotilasilma-alusten kehittäminen, valmistus ja myynti,

IAI: ensisijaisesti ohjus- ja avaruusjärjestelmiin, siviili- ja sotilasilma-aluksiin, sotilaselektroniikkaan ja ilma-alusten huoltoon liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta, suunnittelu, valmistus, markkinointi ja muut alaan liittyvät palvelut,

EAT: omistusosuudet ilmailu- ja avaruusteollisuuden alalla, puolustusalalla ja muilla niihin liittyvillä aloilla,

JV: kaupallisia ilma-aluksia varten tarkoitettujen lentäjän ohjaamien puoliautomaattisten hinaustraktoreiden kehittäminen, valmistus ja markkinointi.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).


Top