EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/071/06

Avoin ehdotuspyyntö – Viite: GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – Cedefopin Euroopan ammatillisen koulutuksen (VET) verkosto

OJ C 71, 9.3.2012, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/8


Avoin ehdotuspyyntö – Viite: GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12

ReferNet – Cedefopin Euroopan ammatillisen koulutuksen (VET) verkosto

2012/C 71/06

1.   Tavoitteet ja kuvaus

Tavoitteena perustaa eurooppalainen ammatillisen koulutuksen verkosto ReferNet tämän ehdotuspyynnön tarkoituksena on valita yksi hakija Irlannista ja yksi Espanjasta (katso kelpoisuuskriteerejä koskeva kohta 3 jäljempänä); Cedefop tekee niiden kanssa nelivuotisen kumppanuuspuitesopimuksen. Kummankin valinnassa menestyneen hakijan kanssa tehdään myös erityinen tukisopimus 8 kuukauden työsuunnitelman toteuttamiseksi vuonna 2012.

Vuonna 1975 perustettu ja vuodesta 1995 lähtien Kreikassa toiminut Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) on Euroopan unionin (EU) erillisvirasto. Cedefopia pidetään ammatilliseen koulutukseen, taitoihin ja valmiuksiin liittyvän tiedon ja asiantuntemuksen arvostettuna lähteenä. Sen tehtävänä on edistää EU:n ammatillista koulutusta (VET) koskevan politiikan kehittämistä ja täytäntöönpanoa.

ReferNet on Cedefopin perustama Euroopan ammatillisen koulutuksen verkosto. ReferNetin tehtävänä on tukea Cedefopia raportoimalla kansallisista VET-järjestelmistä ja toimintalinjojen kehityksestä sekä parantaa ammatillisen koulutuksen ja Cedefopin tuotteiden näkyvyyttä. Siihen kuuluu 29 kansallisiksi kumppaneiksi kutsuttua jäsentä, yksi kustakin EU:n jäsenvaltiosta sekä Islannista ja Norjasta. ReferNetin kansalliset kumppanit ovat edustamansa valtion ammatillisesta koulutuksesta vastaavia keskeisiä laitoksia.

Kumppanuuspuitesopimukset toteutetaan erityisten tukisopimusten kautta. Tämän vuoksi hakijoiden on toimitettava nelivuotista kumppanuutta koskevan ehdotuksen (joka johtaa kumppanuuspuitesopimuksen allekirjoittamiseen vuosiksi 2012–2015, jos ehdotus hyväksytään) lisäksi myös tukihakemus vuoden 2012 toimintaa varten (tämä hakemus voi johtaa erityisen tukisopimuksen allekirjoittamiseen 8 kuukaudeksi vuonna 2012). Hakijan on osoitettava kykenevänsä toteuttamaan kaiken nelivuotiskaudelle suunnitellun toiminnan ja varmistettava riittävä osarahoitus työsuunnitelman toteuttamiseen.

2.   Budjetti ja hankkeen kesto

Puitekumppanuussopimusten nelivuotisena voimassaoloaikana käytettävissä oleva budjetti on arviolta 4 000 000 EUR riippuen kuitenkin budjettivallan käyttäjän vuosittain tekemistä päätöksistä.

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan varattu kokonaisbudjetti (hankkeen kesto: 12 kuukautta) on 955 000 EUR, joka jaetaan EU:n 27 jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kesken.

Tuki vaihtelee maan väkiluvun mukaan ja se myönnetään vuosittaisen työsuunnitelman toteuttamiseen. Vuoden 2012 työsuunnitelmaan varattu kokonaisbudjetti jaetaan maiden kesken väkilukuun perustuvien maaryhmien mukaisesti:

—   Maaryhmä 1: Kypros, Viro, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Slovenia ja Islanti. Tuen enimmäismäärä: 23 615 EUR.

—   Maaryhmä 2: Itävalta, Belgia, Bulgaria, Tšekin tasavalta, Tanska, Suomi, Kreikka, Unkari, Irlanti, Alankomaat, Portugali, Romania, Slovakian tasavalta, Ruotsi ja Norja. Tuen enimmäismäärä: 33 625 EUR.

—   Maaryhmä 3: Ranska, Saksa, Italia, Puola, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta. Tuen enimmäismäärä: 43 620 EUR.

Koska Irlannin ja Espanjan ReferNet-kumppanin toiminta vuonna 2012 kestää alle 12 kuukautta, siihen myönnettävä tuki on pienempi kuin yllä mainittu maakohtainen enimmäismäärä kyseisenä vuonna.

Unionin tuki on rahoitusosuus edunsaajan (ja/tai kanssaedunsaajien) kustannuksiin. Sitä on täydennettävä omalla rahoitusosuudella ja/tai paikallisella, alueellisella, kansallisella ja/tai yksityisellä rahoitusosuudella. Unionin rahoitusosuuden kokonaismäärä ei saa ylittää 70:tä prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Cedefop pidättää oikeuden olla myöntämättä koko käytettävissä olevaa budjettia.

3.   Hakukelpoisuus

Hakijan on täytettävä seuraavat kelpoisuusvaatimukset:

a)

sen on oltava julkinen tai yksityinen organisaatio, jolla on oikeudellinen asema ja oikeushenkilöys (luonnolliset henkilöt eli yksittäiset henkilöt eivät ole tukikelpoisia)

b)

sen on sijaittava jossakin seuraavista maista:

Irlanti,

Espanja.

4.   Määräaika

Kumppanuuspuitesopimusta koskeva hakemus ja vuoden 2012 työsuunnitelma on toimitettava viimeistään 16. huhtikuuta 2012.

Kun vuoden 2012 erityinen tukisopimus on myönnetty, vuoden 2012 työsuunnitelman toteutus alkaa toukokuussa 2012 ja kestää 8 kuukautta.

5.   Lisätietoja

Ehdotuspyynnön yksityiskohtaiset tiedot, hakulomake ja sen liitteet ovat saatavilla 13 päivästä maaliskuuta 2012 lähtien Cedefopin verkkosivustolla osoitteessa

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Hakemuksissa on noudatettava ehdotuspyynnön täydellisessä tekstissä asetettuja vaatimuksia, ja ne on toimitettava annetuilla virallisilla lomakkeilla.

Ehdotusten arvioinnin perustana ovat avoimuuden ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteet.

Asiantuntijakomitea arvioi kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakemukset ehdotuspyynnön täydellisessä tekstissä määriteltyjen määrällisten ja laadullisten valintaperusteiden mukaan.


Top