EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XG0309(01)

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin Norsunluurannikolla kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2010/656/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 560/2005

OJ C 71, 9.3.2012, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/6


Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin Norsunluurannikolla kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2010/656/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 560/2005

2012/C 71/04

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi henkilöille, jotka mainitaan neuvoston päätöksen 2010/656/YUTP (1), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2012/144/YUTP (2), liitteessä II ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 560/2005 (3), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 193/2012 (4), liitteessä IA, joissa asetetaan tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin Norsunluurannikolla kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä.

Euroopan unionin neuvosto on päättänyt, että edellä mainituissa liitteissä luetellut henkilöt olisi edelleen sisällytettävä luetteloon henkilöistä, joihin sovelletaan päätöksessä 2010/656/YUTP ja asetuksessa (EY) N:o 560/2005 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä.

Asianomaisia henkilöitä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että he voivat hakea asetuksen (EY) N:o 560/2005 liitteessä II mainituilla verkkosivuilla luetelluilta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta lupaa käyttää jäädytettyjä varoja perustarpeita tai tiettyjen maksujen suorittamista varten (vrt. asetuksen 3 artikla).

Asianomaiset henkilöt voivat esittää neuvostolle pyynnön, että ne uvosto harkitsisi uudelleen päätöstään sisällyttää heidät edellä mainittuihin luetteloihin. Pyynnön tueksi on liitettävä asianmukaiset asiakirjat, ja se on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Asianomaisia henkilöitä pyydetään kiinnittämään huomiota myös siihen, että neuvoston päätökseen voi hakea muutosta unionin yleisessä tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 275 artiklan toisessa kohdassa ja 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.


(1)  EUVL L 285, 30.10.2010, s. 28.

(2)  EUVL L 71, 9.3.2012, s. 50.

(3)  EUVL L 95, 14.4.2005, s. 1.

(4)  EUVL L 71, 9.3.2012, s. 5.


Top