EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/040/14

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6117 – Assa Abloy/Cardo) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL C 40, 9.2.2011, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/24


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6117 – Assa Abloy/Cardo)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 40/14

1.

Komissio vastaanotti 2 päivänä helmikuuta 2011 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla ruotsalainen yritys Assa Abloy AB hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan ruotsalaisessa yrityksessä Cardo AB ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Assa Abloy AB on ovenavausratkaisujen valmistaja ja toimittaja, jonka tuotteita ovat muun muassa elektroniset ja mekaaniset turvallisuustuotteet, lukot ja niihin liittyvät tuotteet kuten hätäpoistumistieratkaisut ja ikkunahelat,

Cardo AB on teollisuusovien ja logistiikkajärjestelmien, jätevedenkäsittelyjärjestelmien, sellu- ja paperiteollisuuden prosessilaitteistojen ja autotallinovien toimittaja.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6117 – Assa Abloy/Cardo seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).


Top