EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC0526(03)

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

OJ C 135, 26.5.2010, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 135/25


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

2010/C 135/11

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTEENVETO

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”LIMONE DI SIRACUSA”

EY-N:o: IT-PGI-0005-0502-11.10.2005

SAN ( ) SMM ( X )

Tässä yhteenvedossa esitetään eritelmän pääkohdat tiedotustarkoituksissa.

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Nimi:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Osoite:

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

P.

+39 0646455104

F.

+39 0646655306

Sähköposti:

saco7@politicheagricole.gov.it

2.   Ryhmittymä:

Nimi:

Consorzio del Limone di Siracusa

Osoite:

c/o SOAT 30 — viale Teracati 39

96100 Siracusa SR

ITALIA

P.

+39 093138234

F.

+39 093138234

Sähköposti:

Kokoonpano:

Tuottaja/jalostaja ( X ) muu ( )

3.   Tuotelaji:

Luokka 1.6:

Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

4.   Eritelmä:

(yhteenveto asetuksen (EY) N:o 510/2006 4 artiklan 2 kohdan mukaisista vaatimuksista)

4.1   Nimi:

”Limone di Siracusa”

4.2   Kuvaus:

Suojattu maantieteellinen merkintä ”Limone di Siracusa” on varattu lajiin Citrus limon (L) Burm kuuluvalle lajikkeelle ”Femminello” ja sen klooneille, joita viljellään 4.3 kohdassa määritellyllä Siracusan maakunnan alueella sijaitsevilla erikoistuneilla viljelmillä.

Korjuuajankohdan perusteella jaoteltaviin hedelmäluokkiin liittyvät ominaisuudet ovat seuraavat:

Primofiore: hedelmät, jotka korjataan 1.10.–14.4. ja joilla on seuraavat ominaisuudet:

Kuoren väri: vaaleanvihreästä sitruunankeltaiseen

Muoto: elliptinen

Koko: keskisuuresta suureen

Hedelmän paino: vähintään 100 g

Hedelmäliha: väri vaihtelee vaaleanvihreästä sitruunankeltaiseen

Mehu: väriltään sitruunankeltaista

Siivilöidyn mehun vähimmäispitoisuus: > 34 % painosta

Hedelmälihan brix-luku: > 7

Happopitoisuus: > 6 %.

”Bianchetto” tai ”Maiolino” (tai ”limone primaverile”): hedelmät, jotka korjataan 15.4.–30.6. ja joilla on seuraavat ominaisuudet:

Kuoren väri: kirkkaankeltainen

Muoto: elliptinen tai munanmuotoinen

Koko: suuri

Hedelmän paino: vähintään 100 g

Hedelmäliha: väriltään keltaista

Mehu: väriltään sitruunankeltaista

Siivilöidyn mehun vähimmäispitoisuus: > 30 % painosta

Hedelmälihan brix-luku: > 6,5

Happopitoisuus: > 5,5 %.

”Verdello” (tai ”limone d’estate”): hedelmät, jotka korjataan 1.7.–30.9. ja joilla on seuraavat ominaisuudet:

Kuoren väri: kirkkaanvihreä

Muoto: elliptinen-pallomainen

Koko: keskisuuresta suureen

Hedelmän paino: vähintään 100 g

Hedelmäliha: sitruunankeltainen

Mehu: väriltään sitruunankeltaista

Siivilöidyn mehun vähimmäispitoisuus: > 25 % painosta

Hedelmälihan brix-luku: > 6

Happopitoisuus: > 5,5 %.

Suojatulla maantieteellisellä merkinnällä ”Limone di Siracusa” varustetut hedelmät on pidettävä kaupan tuoreena, ja niiden on kuuluttava luokkaan Extra tai Prima. Sallitut kokoluokat ovat 3, 4 ja 5.

4.3   Maantieteellinen alue:

SMM-merkinnän saaneen Limone di Siracusan maantieteellinen viljelyalue käsittää seuraavat kunnat: Augusta, Melilli, Siracusa, Avola, Noto, Rosolini, Floridia, Solarino, Sortino ja Priolo Gargallo.

Alue ulottuu alle 10 kilometrin etäisyydelle Joonianmerestä ja sijaitsee alle 210 metrin korkeudessa merenpinnasta. Pohjoisessa se rajoittuu Porcaria-joen eteläpuolisiin laaksoihin ja etelässä Tellaro-joen eteläpuolisiin laaksoihin.

4.4   Alkuperätodisteet:

Kaikkia tuotantoprosessin vaiheita on valvottava rekisteröimällä kaikkien tuotteiden osalta tulevat ja lähtevät määrät. Tällä tavoin sekä merkitsemällä valvontaviranomaisen asianmukaisesti ylläpitämiin luetteloihin viljelyyn käytettävät lohkot, viljelijä-tuottajat ja pakkaajat sekä ilmoittamalla valvontaelimelle tuotetut määrät varmistetaan tuotteen jäljitettävyys. Valvontaelin valvoo tuotantoeritelmän ja siihen liittyvän valvontasuunnitelman määräysten mukaisesti kaikkien rekistereihin merkittyjen fyysisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden toimintaa.

4.5   Tuotantomenetelmä:

Istutustiheyden, viljelymenetelmien ja leikkaamisen avulla on voitava taata sitruunoiden täydellinen tasapainoisuus ja kehitys sekä se, että ne saavat riittävästi ilmaa ja aurinkoa. Istutustiheys voi olla enintään 400 sitruunapuuta hehtaarilla. Dynaamisissa istutuksissa sallittu istutustiheys on 850 puuta hehtaarilla.

Perusrungot ovat seuraavat: ”Arancio amaro”, ”Poncirus trifoliata”, ”Citrange Troyer”, ”Citrange Carrizo” ja ”Citrus macrophylla”, joilla on hyvä geneettinen stabiilius.

Hedelmät on kerättävä puista manuaalisesti.

Ne on irrotettava pienillä saksilla, jotka on tarkoitettu sitruunoiden kannan leikkaamiseen. Sitruunat kerätään suoraan puista perinteisin menetelmin siinä kehitysvaiheessa, jossa niiden aistinvaraiset ja esteettiset ominaisuudet ovat parhaat mahdolliset.

Sitruunoiden sallittu enimmäistuotanto on 29 tonnia hehtaarilta koko tuotantokaudella, kaikki kukinnat mukaan lukien.

4.6   Yhteys maantieteelliseen alkuperään:

Limone di Siracusa -sitruunoiden tyypillisiä ominaisuuksia ovat mehukkuus ja koko, joka vaihtelee keskisuuresta suureen, sekä ympäri vuoden tapahtuva sadonkorjuu. Näihin ominaisuuksiin vaikuttavat alueen maaperä- ja ilmasto-olosuhteet sekä tuotantoalueella viljeltävien lajikkeiden erityispiirteet. Limone di Siracusa -sitruunaa viljellään rannikolla ja eräillä Siracusan maakuntaa halkovien jokilaaksojen alueilla. Siracusan rannikkotasangoilla mitattujen vuotuisten keskilämpötilojen perusteella voidaankin todeta, että alueen ilmasto on lokakuusta maaliskuuhun leuto ja huhtikuusta syyskuuhun kuiva. Koko alueen maaperä onkin erittäin hedelmällinen, suhteellisen syvä, ravinnepitoinen ja runsaasti orgaanisia aineksia sisältävä.

Vesi on sitruunanviljelyn kannalta ratkaisevan tärkeässä asemassa. ”Limone di Siracusan” tuotantoalueen vesivarat ovat peräisin Iblein vuoristotasangolla sijaitsevalta laajalta maanalaiselta valuma-alueelta, joka on koko Sisilian tärkein luonnonvesivarasto, sekä pintavesistä. Veden saatavuudella ja ilmankosteudella on ratkaisevan tärkeä rooli Limone di Siracusa -sitruunoiden laadun määräytymisessä. Riittävän vedensaannin ja kohtalaisen kostean ilman ansiosta hedelmistä tulee mehukkaampia, säännöllisemmän muotoisia ja ohutkuorisia, ja niitä voidaan kerätä vuoden ympäri.

Sisilialla on vahvat perinteet sitrushedelmien viljelyssä. Näitä sukupolvelta toiselle siirtyneitä viljelyperinteitä noudatetaan edelleenkin Siracusan alueella, jolle on kehittynyt todellista erityisasiantuntemusta ”Limone di Siracusan” viljelyssä.

4.7   Valvontaelin:

Valvontaelin täyttää standardissa EN 45011 vahvistetut edellytykset.

Nimi:

Det Norske Veritas Italia

Osoite:

Viale A. De Gasperi 187

95127 Catania CT

ITALIA

P.

+39 095370020

F.

+39 095372871

Sähköposti:

4.8   Merkinnät:

Pakattujen hedelmien osalta on tehtävä seuraavat merkinnät selvin ja näkyvin kirjaimin ainakin pakkauksen yhdelle sivulle joko suoraan pakkaukseen painettuna tai siihen pysyvästi kiinnitettyyn etikettiin: lajike, alkuperä, luokka, kokoluokka ja erä.

Kaikki irtotavarana myytävät sitruunat on merkittävä tarralla.

Pakkausmateriaalina voidaan käyttää pahvia, puuta tai muovia. Kierrätysmuovista valmistettujen pakkausten käyttö on sallittua. Sallittuja pakkauksia ovat verkkosäkit ja -pussit, joihin on kiinnitetty muovinen nauha. Jokaisessa pakkauksessa on oltava ”Limone di Siracusan” tunnus.

Tunnus on horisontaalinen soikio, jonka sisällä on mustavalkoinen kuva Siracusan kreikkalaisesta amfiteatterista, jonka oikealla puolella olevalla näyttämöllä on kaksi sitruunaa. Toinen sitruunoista on kokonainen ja lehdellinen, ja etualalla on sitruunanpuolikas, joka peittää toisen sitruunan osittain. Lehdellisessä sitruunassa on myös kanta, ja neliväripainatuksella painettu lehti on vihreä. Lehti kääntyy kohti merkin keskustaa ja peittää osittain sitruunan, johon se on kannastaan kiinnittynyt.

Soikion sisäpuolella ylhäällä on merkintä ”Limone di Siracusa”.

Merkintöihin on kiellettyä lisätä muita kuin mainittuja luonnehdintoja ja kuvauksia, kuten laatuun liittyviä adjektiiveja ”fine”, ”superiore”, ”selezionato”, ”scelto” tai vastaavia. Tuotetta ylistävien ilmaisujen käyttö ei myöskään ole sallittua.

Image


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.


Top