EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC0422(03)

Ilmoitus – Julkinen kuuleminen – Maantieteellisiä merkintöjä Kolumbiasta ja Perusta

OJ C 103, 22.4.2010, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/20


ILMOITUS – JULKINEN KUULEMINEN

Maantieteellisiä merkintöjä Kolumbiasta ja Perusta

2010/C 103/08

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisestä kauppasopimuksesta käydään parhaillaan neuvotteluja. Neuvotteluissa harkitaan jäljempänä lueteltujen nimien suojaamista maantieteellisinä merkintöinä Euroopan unionissa.

Komissio kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ja kolmansia maita sekä jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa asuvia tai niihin sijoittuneita luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joiden oikeutettua etua asia koskee, esittämään vastaväitteitä tällaisesta suojaamisesta toimittamalla sille asianmukaisesti perustellun lausuman.

Vastaväitteet on toimitettava komissiolle kahden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta. Kommentit on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen: AGRI-B1@ec.europa.eu

Vastaväitteet voidaan ottaa tutkittaviksi ainoastaan jos ne on toimitettu komissiolle edellä mainitussa määräajassa ja niissä osoitetaan, että suojattavaksi ehdotettu nimi

1.

aiheuttaisi ristiriidan kasvilajikkeen tai eläinrodun nimen kanssa, minkä takia kuluttajaa johdettaisiin harhaan tuotteen todellisesta alkuperästä;

2.

olisi kokonaan tai osittain homonyyminen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 (2) mukaisesti Euroopan unionissa jo suojatun nimityksen kanssa; tai sisältyisi johonkin seuraavista sopimuksista, joita Euroopan unioni on tehnyt seuraavassa lueteltujen maiden kanssa:

—   Albania: neuvoston päätös 2006/580/EY (3), tehty 12 päivänä kesäkuuta 2006, kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan välisen väliaikaisen sopimuksen tekemisestä (pöytäkirja 3 tiettyjen viinien vastavuoroisista etuusmyönnytyksistä, viinien nimien vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta),

—   Bosnia ja Hertsegovina: Neuvoston päätös 2008/474/EY (4), tehty 16 päivänä kesäkuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä (pöytäkirja 7);

—   Kanada: neuvoston päätös 2004/91/EY (5), tehty 30 päivänä heinäkuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Kanadan välisen viinien ja väkevien alkoholijuomien kauppaa koskevan sopimuksen tekemisestä;

—   Chile: neuvoston päätös 2002/979/EY (6), tehty 18 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta ja sen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta, ja erityisesti sen 90 artikla, jolla otetaan käyttöön sopimus väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien kaupasta;

—   Kroatia: neuvoston päätös 2001/918/EY (7), tehty 3 päivänä joulukuuta 2001, lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen sen kaupallisten näkökohtien mukauttamisesta eräiden viinien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä, viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevien osapuolten neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi;

—   Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia: neuvoston päätös 2001/916/EY (8), tehty 3 päivänä joulukuuta 2001, lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen sen kaupallisten näkökohtien mukauttamisesta eräiden viinien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä, viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevien osapuolten neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi;

—   Meksiko: neuvoston päätös 97/361/EY (9), tehty 27 päivänä toukokuuta 1997, Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen välisen nimitysten vastavuoroista tunnustamista ja suojaa tislattujen alkoholijuomien alalla koskevan sopimuksen tekemisestä;

—   Montenegro: neuvoston päätös 2007/855/EY (10), tehty 15 päivänä lokakuuta 2007, kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan väliaikaisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä;

—   Etelä-Afrikka: neuvoston päätös 2002/52/EY (11), tehty 21 päivänä tammikuuta 2002, Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan välisen tislattujen alkoholijuomien kauppaa koskevan sopimuksen tekemisestä;

—   Sveitsi: neuvoston ja, tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätös 2002/309/EY (12), tehty 4 päivänä huhtikuuta 2002, seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa, ja erityisesti Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskeva sopimus – liite 7;

3.

saattaisi johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen tunnistamisessa tavaramerkin maineen, tunnettavuuden ja käytössäoloajan pituuden vuoksi;

4.

vaarantaisi kokonaan tai osittain samankaltaisen nimityksen tai tavaramerkin olemassaolon tai vähintään viiden vuoden ajan ennen tämän ilmoituksen julkaisupäivää markkinoilla laillisesti olleiden tuotteiden olemassaolon;

5.

katsotaan saatujen tietojen perusteella yleisnimeksi.

Edellä mainittuja perusteita on arvioitava niin, että huomioidaan Euroopan unionin alue, jolla teollis- ja tekijänoikeuksien osalta tarkoitetaan ainoastaan yhtä tai useampaa aluetta, jolla kyseiset oikeudet on suojattu. Kyseisten nimien mahdollinen suojaaminen Euroopan unionissa edellyttää, että nämä neuvottelut saadaan onnistuneesti päätökseen ja asiasta annetaan sen jälkeen säädös.

Tällä ilmoituksella ei rajoiteta mahdollisuutta hakea rekisteröintiä Kolumbiasta tai Perusta tuleville nimille tapauksen mukaan asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 9 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 110/2008 17 artiklan mukaisesti.

Luettelo viinien, väkevien alkoholijuomien sekä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisistä merkinnöistä (13)

Tuoteluokka

Nimi sellaisena kuin se on rekisteröity Kolumbiassa

Hedelmät

Cholupa del Huila


Tuoteluokka

Nimi sellaisena kuin se on rekisteröity Perussa

Väkevät alkoholijuomat

Pisco

Vihannekset

Maíz Blanco Gigante Cusco

Vihannekset

Pallar de Ica


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16.

(3)  EUVL L 239, 1.9.2006, s. 1.

(4)  EUVL L 169, 30.6.2008, s. 10.

(5)  EUVL L 35, 6.2.2004, s. 1.

(6)  EYVL L 352, 30.12.2002, s. 1.

(7)  EYVL L 342, 27.12.2001, s. 42.

(8)  EYVL L 342, 27.12.2001, s. 6.

(9)  EYVL L 152, 11.6.1997, s. 15.

(10)  EUVL L 345, 28.12.2007, s. 1.

(11)  EYVL L 28, 30.1.2002, s. 112.

(12)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 1.

(13)  Kolumbian ja Perun viranomaisten antamat luettelot parhaillaan käytävissä neuvotteluissa.


Top