EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2010/038/05

MEDIA 2007 – Kehittäminen, levitys, myynninedistäminen ja koulutus – Ehdotuspyyntö – EACEA/03/10 – tuki eurooppalaisten elokuvien levitykseen maan ulkopuolelle – automaattinen tuki vuonna 2010

OJ C 38, 16.2.2010, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/4


MEDIA 2007 – KEHITTÄMINEN, LEVITYS, MYYNNINEDISTÄMINEN JA KOULUTUS

Ehdotuspyyntö – EACEA/03/10

tuki eurooppalaisten elokuvien levitykseen maan ulkopuolelle – ”automaattinen” tuki vuonna 2010

2010/C 38/05

1.   Tavoitteet ja kuvaus

Tämä ehdotuspyyntöilmoitus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston 15 päivänä marraskuuta 2006 tekemään päätökseen N:o 1718/2006/EY Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelman täytäntöönpanosta (MEDIA 2007).

Yksi ohjelman tavoitteista on kannustaa ja tukea uusien eurooppalaisten elokuvien levitystä niiden tuotantomaan ulkopuolelle tarjoamalla niiden levittäjille rahoitustukea. Tuki on tarkoitettu uudelleeninvestointiin uusiin, muihin kuin kotimaisiin eurooppalaisiin elokuviin, ja se perustuu levittäjien suoritukseen markkinoilla.

Tuen on myös tarkoitus kannustaa tuotannon ja levityksen välisten yhteyksien luomiseen ja siten lisätä eurooppalaisten elokuvien markkinaosuutta ja alan eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä.

2.   Valintakelpoisuus

Tämä ilmoitus on tarkoitettu eurooppalaisille yrityksille, jotka ovat erikoistuneet eurooppalaisten teosten teatterilevitykseen ja joiden toiminta edistää MEDIA-ohjelman edellä mainittuja, neuvoston päätöksen mukaisia tavoitteita.

Hakijan toimipaikan on oltava jossakin seuraavista maista:

jokin Euroopan unionin 27 jäsenvaltiosta,

EFTA-maat,

Sveitsi,

Kroatia.

3.   Tukikelpoiset toimet

Ns. automaattisen tuen järjestelmässä on kaksi vaihetta:

luodaan potentiaalinen rahasto, joka on suhteessa niiden maksullisten pääsylippujen määrään, jotka on myyty muihin kuin kotimaisiin eurooppalaisiin elokuviin ohjelmaan osallistuvissa maissa; kustakin elokuvasta pääsylippujen määrä otetaan huomioon tiettyyn enimmäismäärään asti, joka on mukautettu maittain.

potentiaalisen rahaston uudelleeninvestointi: kunkin yrityksen näin tuottamat varat on sijoitettava uudelleen 1 päivä lokakuuta 2011 mennessä kolmenlaisiin hankkeisiin:

1.

muiden kuin kotimaisten eurooppalaisten elokuvien yhteistuotanto,

2.

muiden kuin kotimaisten eurooppalaisten elokuvien levitysoikeuksien hankkiminen, esimerkiksi vähimmäistakuiden avulla, ja/tai

3.

muiden kuin kotimaisten eurooppalaisten elokuvien editointikustannukset (kopiot, jälkiäänitys ja tekstitys), mainonta- ja myynninedistämiskustannukset.

Hanketyypit 1 ja 2:

Hankkeiden enimmäiskesto on 30 kuukautta.

Hankkeiden on alettava 1 päivänä elokuuta 2010 ja päätyttävä 1 päivänä helmikuuta 2013.

Hanketyyppi 3:

Hankkeiden enimmäiskesto on 42 kuukautta.

Hankkeiden on alettava 1 päivänä helmikuuta 2010 ja päätyttävä 1 päivänä elokuuta 2013.

4.   Myöntämiskriteerit

Valintakelpoisille eurooppalaisille levitysyrityksille määritetään potentiaalinen rahasto sellaisten muiden kuin kotimaisten eurooppalaisten elokuvien pääsylippujen määrän perusteella, joita hakija on levittänyt viitevuonna (2009). Käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa potentiaalinen rahasto lasketaan kiinteän summan perusteella kutakin valintakelpoista tiettyyn elokuvaan myytyä pääsylippua kohden.

Tuki on potentiaalisen rahaston muodossa, joka on levittäjien käytettävissä uudelleeninvestoitavaksi uusiin muihin kuin kotimaisiin eurooppalaisiin elokuviin.

Varat voidaan sijoittaa

1.

uusien, muiden kuin kotimaisten eurooppalaisten elokuvien tuotantoon (elokuvien, joita ei ole vielä saatu valmiiksi uudelleeninvestointihakemuksen päivämääränä),

2.

uusien, muiden kuin kotimaisten eurooppalaisten elokuvien levityksen vähimmäistakuisiin,

3.

uusien muiden kuin kotimaisten eurooppalaisten elokuvien levityskustannuksiin kuten mainontaan ja myynninedistämiseen.

5.   Talousarvio

Käytettävissä oleva budjetti on kokonaisuudessaan 18 150 000 euroa.

Tuelle ei ole enimmäismäärää.

Rahoitus on tuen muodossa. Komission rahoitustuki ei voi olla enempää kuin 40, 50 tai 60 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Virasto varaa itselleen oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja.

6.   Hakemusten jättämisen määräaika

Ehdotukset potentiaalisen rahaston ”tuottamiseksi” on lähetettävä viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2010 (postileiman päivämäärä) seuraavaan osoitteeseen:

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)

Constantin Daskalakis

BOUR 3/66

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se toimitetaan virallista hakulomaketta käyttäen sellaisen henkilön allekirjoittamana, jolla on oikeus tehdä laillisesti sitovia sitoumuksia organisaation puolesta. Kirjekuoreen on selvästi merkittävä teksti

MEDIA 2007 – DISTRIBUTION EACEA/03/10 – AUTOMATIC CINEMA

Sähköpostin tai faksin välityksellä toimitetut hakemukset hylätään.

7.   Tarkemmat tiedot

Ohjeet kokonaisuudessaan sekä hakulomakkeet ovat internet-osoitteessa http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/auto/index_en.htm

Hakemuksissa on noudatettava kaikkia ohjeiden vaatimuksia, ne on toimitettava niille tarkoitetuilla lomakkeilla ja niiden on sisällettävä kaikki ne tiedot ja liitteet, jotka on mainittu pyynnön tekstissä.


Top