EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/134/11

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ C 134, 31.5.2008, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/40


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 134/11)

1.

Komissio vastaanotti 22. toukokuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla ranskalaisen yrityksen Crédit Agricole SA (CA) täysin omistama ranskalainen tytäryhtiö Sofinco SA (Sofinco) ja Ford Motor Companyn määräysvallassa olevan FCE Bank plc:n täysin omistama ruotsalainen tytäryhtiö Saracen HoldCo AB (Saracen) hankkivat asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan ruotsalaisessa yrityksessä Forso Nordic AB (Forso) ostamalla äskettäin perustetun yhteisyrityksen osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Sofinco: kuluttajien rahoituspalvelut,

CA: pankkitoiminta, vähittäispankkitoiminta, rahoituspalvelut, henki- ja vahinkovakuutustoiminta,

Saracen: moottoriajoneuvoja valmistavan ja jakelevan Ford Motor Companyn holdingyhtiö,

Forso: rahoitus- ja hallintopalvelut.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.


Top