EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0301(07)

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien luettelo — EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 1 , EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 5 , EUVL:ssä C 192, 18.8.2007, s. 11 , ja EUVL:ssä C 271, 14.11.2007, s. 14 , julkaistun luettelon päivitys

OJ C 57, 1.3.2008, p. 31–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 57/31


Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien luettelo — EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 1, EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 5, EUVL:ssä C 192, 18.8.2007, s. 11, ja EUVL:ssä C 271, 14.11.2007, s. 14, julkaistun luettelon päivitys

(2008/C 57/14)

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien luettelo julkaistaan jäsenvaltioiden Schengenin rajasäännöstön 34 artiklan mukaisesti komissiolle toimittamien tietojen perusteella.

Tiedot julkaistaan EUVL:ssä, ja sen lisäksi ne päivitetään kuukausittain oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston verkkosivuilla.

TŠEKKI

EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, julkaistun luettelon korvaaminen

Oleskeluluvat:

 

Asetuksen (EY) N:o 1030/2002 mukainen

Povolení k pobytu

(Oleskelulupa, matkustusasiakirjaan kiinnitetty yhdenmukainen tarra — annettu 1 päivästä toukokuuta 2004 kolmansien maiden kansalaisille pysyvää tai pitkäaikaista oleskelua varten (oleskelun tarkoitus on mainittu tarrassa))

 

Muut:

Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie

(Euroopan unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti — annettu kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat EU:n kansalaisten perheenjäseniä, väliaikaista oleskelua varten)

Průkaz o povolení k trvalému pobytu

(Pysyvä oleskelukortti, vihreä kirja — annettu 27 päivästä huhtikuuta 2006 kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat EU:n kansalaisten perheenjäseniä sekä ETA:n ja Sveitsin kansalaisille (21 päivään joulukuuta 2007 saakka)

Potvrzení o přechodném pobytu na území

(Todistus väliaikaisesta oleskelusta, taitettava asiakirja — annettu 27 päivästä huhtikuuta 2006 EU:n, ETA:n sekä Sveitsin kansalaisille)

Povolení k pobytu

(Oleskelulupa, matkustusasiakirjaan kiinnitetty tarra — annettu 15 päivästä maaliskuuta 200330 päivään huhtikuuta 2004 maassa pysyvästi oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille)

Průkaz o povolení k pobytu pro cizince

(Oleskelulupa, vihreä kirja — annettu vuodesta 1996 1 päivään toukokuuta 2004 maassa pysyvästi oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille ja 1 päivästä toukokuuta 200427 päivään huhtikuuta 2006 ETA:n ja Sveitsin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen pysyvää tai tilapäistä maassa oleskelua varten; annettu Sveitsin kansalaisille pysyvää oleskelua varten)

Průkaz o povolení k pobytu pro cizince

(Oleskelulupa, vihreä kirja — annettu ETA:n ja Sveitsin kansalaisille päivästä, jona Tšekki liittyi Schengen-alueeseen)

Průkaz povolení k pobytu azylanta

(Oleskelulupa henkilöille, joille on myönnetty turvapaikka, harmaa kirja — annettu henkilöille, joille on myönnetty turvapaikka)

Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany

(Oleskelulupa henkilöille, joille on myönnetty toissijainen suojelu, keltainen kirja — annettu henkilöille, joille on myönnetty toissijainen suojelu)

Muut asiakirjat:

Cestovní doklad Úmluva z 28. července 1951

(28. heinäkuuta 1951 tehdyn yleissopimuksen mukainen matkustusasiakirja — annettu 1 päivästä tammikuuta 1995 (1 päivästä syyskuuta 2006 biometrisenä passina))

Cizinecký pas

(Muukalaispassi — jos se annetaan valtiottomalle henkilölle (merkitty sisäsivuille virallisella leimalla ja ilmaisulla ”Úmluva z 28. září 1954/Convention of 28 September 1954” — annettu 17 päivästä lokakuuta 2004) (1 päivästä syyskuuta 2006 biometrisenä passina))

Seznam cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie

(Luettelo koulun järjestämälle matkalle Euroopan unionissa osallistuvista henkilöistä, paperiasiakirja — annettu 1 päivästä huhtikuuta 2006)

Ulkoasiainministeriön myöntämät asiakirjat:

 

Diplomatické identifikační průkazy s označením

(Diplomaatin henkilökortit, joissa on seuraavat koodit)

D — pro členy diplomatického personálu diplomatických misí

(D — lähetystöjen diplomaattikunta

K — pro konzulární úředníky konzulárních úřadů

(K — konsulivirkamiehet)

MO/D — pro úředníky mezinárodních vládních organizací, kteří požívají diplomatických výsad a imunit ve stejném rozsahu jako diplomatičtí zástupci

(MO/D — kansainvälisten valtiollisten järjestöjen virkamiehet, joilla on kansainvälisen sopimuksen tai kotimaansa lainsäädännön perusteella samat erioikeudet ja vapaudet kuin lähetystöjen diplomaattikunnalla)

 

Identifikační průkazy s označením

(Henkilökortit, joissa on seuraavat koodit)

ATP — pro členy administrativního a technického personálu diplomatických misí

(ATP — lähetystöjen tekninen ja hallintohenkilökunta)

KZ — pro konzulární zaměstnance konzulárních úřadů

(K — konsuliedustuston työntekijät)

MO/ATP — pro úředníky mezinárodních vládních organizací, kteří požívají diplomatických výsad a imunit ve stejném rozsahu jako členové administrativního a technického personálu diplomatické mise

(MO/ATP — kansainvälisten valtiollisten järjestöjen virkamiehet, joilla on kansainvälisen sopimuksen tai kotimaansa lainsäädännön perusteella samat erioikeudet ja vapaudet kuin lähetystöjen teknisellä ja hallintohenkilökunnalla)

MO — pro úředníky mezinárodních vládních organizací, kteří požívají výsad a imunit podle příslušné mezinárodní smlouvy

(MO — kansainvälisten valtiollisten järjestöjen virkamiehet, joilla on kansainvälisten sopimusten perusteella erioikeuksia ja vapauksia)

SP, resp. SP/K — pro členy služebního personálu diplomatické mise, resp. konzulárního úřadu

(SP tai SP/K — lähetystöjen tai konsulaattien palveluhenkilöstö)

SSO, resp. SSO/K — pro soukromé služebné osoby členů personálu diplomatické mise, resp. konzulárního úřadu

(SSO tai SSO/K — lähetystöjen tai konsulaattien palveluhenkilöstö)

RANSKA

EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, julkaistun luettelon korvaaminen

1.

Täysi-ikäisillä ulkomaalaisilla on oltava seuraavat asiakirjat:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(Väliaikainen oleskelulupa, jossa erityisesti mainitaan luvallisen oleskelun kulloinenkin syy)

Carte de séjour portent la mention ”compétences et talents”

(Oleskelulupa, jossa maininta ”compétences et talents” (taidot ja erikoisalat))

Carte de séjour portent la mention ”retraité”

(Oleskelulupa, jossa maininta ”retraité” (eläkkeellä))

Carte de résident

(Maassa vakituisesti asuvan henkilökortti)

Carte de résident portent la mention ”résident de longue durée-CE”

(Maassa vakituisesti asuvan henkilökortti, jossa maininta ”résident de longue durée-CE” (maassa pitkäaikaisesti oleskeleva Euroopan yhteisön kansalainen))

Carte de résident délivrée aux ressortissants andorrans

(Andorran kansalaisille myönnetty maassa vakituisesti asuvan henkilökortti)

Certificat de résidence d'Algérien portant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(Algerialaisille myönnetty maassa vakituisesti asuvan henkilötodistus, jossa erityisesti mainitaan luvallisen oleskelun syy)

Carte de résidence d'Algérien portant la mention ”retraité”

(Algerialaisille myönnetty maassa vakituisesti asuvan henkilökortti, jossa maininta ”retraité” (eläkkeellä))

Carte de séjour délivrée aux citoyens de l'Union européenne, aux ressortissants des Etats parties à L'Espace économique européenne et aux ressortissants suisses ainsi qu'aux membres de leur famille

(les membres de la famille peuvent être ressortissants de pays tiers)

(EU:n, ETA:n ja Sveitsin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnetty oleskelulupa

Perheenjäsenet voivat olla kolmansien maiden kansalaisia)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention ”Volontariat associatif”

(Väliaikainen oleskelulupa, jossa maininta ”Volontariat associatif” (”vapaaehtoistyöntekijä”))

Autorisation provisoire de séjour portant la mention ”Etudiant en recherche d'emploi”

(Väliaikainen oleskelulupa, jossa maininta ”Etudiant en recherche d'emploi” (työtä etsivä opiskelija))

Autorisation provisoire de séjour portant la mention ”Parent accompagnant”

(Väliaikainen oleskelulupa, jossa maininta ”Parent accompagnant” (mukana matkustava vanhempi))

Autorisation provisoire de séjour portant la mention ”Bénéficiaire de la protection temporaire”

(Väliaikainen oleskelulupa, jossa maininta ”Bénéficiaire de la protection temporaire” (tilapäisen suojelun kohteena oleva henkilö))

Enintään 1 vuoden pituiset oleskeluluvat on 31. joulukuuta 2006 asti voitu myöntää passiin liimattuna tarrana

Kaikki oleskeluluvat on niiden voimassaoloajasta riippumatta myönnetty 13. toukokuuta 2002 alkaen yhtenäisen eurooppalaisen mallin mukaisina muovitettuina kortteina

Ranskalaisen mallin mukaisten muovitettujen oleskelulupien valmistaminen lopetettiin 12. toukokuuta 2002. Tällaisia lupia on vielä liikkeessä, ja niiden voimassaolo päättyy viimeistään 12. toukokuuta 2012

Cartes officielles valant de titre de séjour, délivrées par le Ministère des Affaires Etrangères

(Ulkoasiainministeriön myöntämät viralliset henkilötodistukset (kortit), jotka kelpuutetaan oleskeluluvaksi)

a)   Titres de séjours spéciaux

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivrée aux Chefs de Mission diplomatique

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”CMD/A”, myönnetään diplomaattiedustustojen päälliköille)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivrée aux Chefs de Mission d'Organisation Internationale

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”CMD/M”, myönnetään kansainvälisten järjestöjen edustustojen päälliköille)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivré aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”CMD/D”, myönnetään kansainvälisten järjestöjen pysyvien valtuuskuntien johtajille)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivrée aux agents du Corps Diplomatique

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”CD/A”, myönnetään diplomaattikunnan jäsenille)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivrée aux Hauts Fonctionnaires d'une organisation Internationale

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”CD/M”, myönnetään kansainvälisten järjestöjen korkeille virkamiehille)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivrée aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”CD/D”, myönnetään diplomaatteihin verrattavassa asemassa oleville kansainvälisten järjestöjen pysyvien valtuuskuntien jäsenille)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivrée aux Fonctionnaires Consulaires

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”CC/C”, myönnetään konsuliedustustojen virkamiehille)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Ambassade

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”AT/A”, myönnetään suurlähetystön tekniselle tai hallintohenkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivrée au personnel Administratif ou Technique d'un Consulat

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”AT/C”, myönnetään konsuliedustuston tekniselle tai hallintohenkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Organisation Internationale

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”AT/M”, myönnetään kansainvälisten järjestöjen tekniselle tai hallintohenkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”AT/D”, myönnetään kansainvälisten järjestöjen valtuuskunnan tekniselle tai hallintohenkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivrée au personnel de Service d'une Ambassade

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”SE/A”, myönnetään suurlähetystön palveluhenkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivrée au personnel de Service d'un Consulat

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”SE/C”, myönnetään konsuliedustuston palveluhenkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivrée au personnel de Service d'une Organisation Internationale

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”SE/M”, myönnetään kansainvälisten järjestöjen palveluhenkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivrée au personnel de Service d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”SE/D”, myönnetään kansainvälisten järjestöjen valtuuskunnan palveluhenkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivrée au Personnel Privé d'un diplomate

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”PP/A”, myönnetään diplomaatin yksityiselle henkilökunnalle)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivrée au Personnel Privé d'un Fonctionnaire consulaire

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”PP/C”, myönnetään konsuliedustuston virkamiehen yksityiselle henkilökunnalle)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Organisation Internationale

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”PP/M”, myönnetään kansainvälisten järjestöjen jäsenen yksityiselle henkilökunnalle)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”PP/D”, myönnetään kansainvälisten järjestöjen pysyvän valtuuskunnan jäsenen yksityiselle henkilökunnalle)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivré aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'une Ambassade

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”EM/A”, myönnetään suurlähetystön palveluksessa toimiville, erityisasemassa oleville opettajille ja sotilashenkilöille)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'un Consulat

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”EM/C”, myönnetään konsuliedustuston palveluksessa toimiville, erityisasemassa oleville opettajille ja sotilashenkilöille)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivrée aux Fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”EF/M”, myönnetään kansainvälisille virkamiehille, joiden kotipaikka on ulkomailla)

b)   Monacon oleskeluluvat

la carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(Väliaikainen oleskelulupa)

la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(Tavanomainen oleskelulupa)

la carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(Etuoikeutettujen henkilöiden oleskelulupa)

la carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(Monacon kansalaisen aviopuolison oleskelulupa)

2.

Alaikäisillä ulkomaalaisilla on oltava seuraavat asiakirjat:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(Alaikäisen ulkomaalaisen matkustusasiakirja)

Titre d'identité républicain

(Ranskan tasavallan henkilöllisyysasiakirja)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(Paluuviisumi; kansalaisuudesta riippumatta ja ilman oleskeluluvan esittämisvelvollisuutta, koska näitä ehtoja ei sovelleta alaikäisiin)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du Ministère des Affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(Ulkoasiainministeriön myöntämän erityiskortin haltijoiden lapsille tarkoitettu diplomaatti-, virka- tai tavallinen passi, johon on liitetty toistuvaisviisumi)

3.

Luettelo koulun järjestämälle matkalle Euroopan unionissa osallistuvista henkilöistä

Huom. 1:

Ensimmäistä oleskelulupaa koskevan hakemuksen vastaanottamistodistukset eivät oikeuta viisumittomaan maahantuloon. Sen sijaan oleskeluluvan pidennystä tai muuttamista koskevan hakemuksen vastaanottotodistus kelpuutetaan, jos se esitetään yhdessä vanhentuneen luvan kanssa.

Huom. 2:

Ulkoministeriön protokollaosaston myöntämiä virkamiestodistuksia (”attestations de fonctions”) ei kelpuuteta oleskeluluviksi, vaan kyseisten asiakirjojen haltijoilla on oltava yleisen lainsäädännön mukainen oleskelulupa.

ITALIA

Oleskeluluvan sijasta voidaan hyväksyä myös

Italian postilaitoksen antama todistus oleskeluluvan uusintahakemuksesta

Todistus hyväksytään ainoastaan yhdessä ulkomaalaisen passin ja umpeutuneen oleskeluluvan kanssa. Todistus on voimassa 14 päivästä joulukuuta 200731 päivään maaliskuuta 2008

LATVIA

EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, julkaistun luettelon korvaaminen

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja

(Pysyvä oleskelulupa — vihreä tarra)

Uzturēšanās atļauja

(Oleskelulupa — tarra, myönnetty 1 päivästä toukokuuta 2004 asetuksen (EY) N:o 1030/2002 mukaisesti)

Nepilsoņa pase

(Ulkomaalaisen passi, violetti)

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja

(Väliaikainen oleskelulupa EU:n, ETA:n tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsenelle, joka on kolmannen maan kansalainen; A5-kokoinen lomake, jossa turvaominaisuudet)

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa pastāvīgās uzturēšanās atļauja

(Pysyvä oleskelulupa EU:n, ETA:n tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsenelle, joka on kolmannen maan kansalainen; A5-kokoinen lomake, jossa turvaominaisuudet)

Ceļotāju saraksts izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā

(Luettelo koulun järjestämälle matkalle Euroopan unionissa osallistuvista henkilöistä)

Ulkoasianministeriön myöntämät henkilökortit:

A-luokan henkilökortti diplomaattikunnalle (punainen)

A-luokan henkilökortit myönnetään edustustojen diplomaattikunnalle (esim. suurlähettiläälle, ensimmäiselle lähetystösihteerille, attasealle) ja heidän perheenjäsenilleen; kortin kääntöpuolella on maininta siitä, että kortin haltijalla on kaikki diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaiset erioikeudet ja vapaudet: ”Šīs apliecības uzrādītājs bauda visas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijā ’Par diplomātiskajām attiecībām’”

B-luokan henkilökortti tekniselle ja hallintohenkilöstölle (keltainen)

B-luokan henkilökortit myönnetään edustustojen tekniselle ja hallintohenkilöstölle; kortin kääntöpuolella on maininta siitä, että kortin haltijalla on diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen 37 artiklan 2 kohdan mukaiset tekniseen ja hallintohenkilöstöön sovellettavat osittaiset erioikeudet ja vapaudet: ”Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas administratīvajiem un tehniskajiem darbiniekiem saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas ’Par diplomātiskajām attiecībām’ 37. panta 2. punktu”

C-luokan henkilökortti kansainvälisten järjestöjen henkilöstölle (valkoinen)

C-luokan henkilökortit myönnetään kansainvälisten järjestöjen henkilöstölle ja heidän perheenjäsenilleen; kortin kääntöpuolella on maininta siitä, että kortin haltijalla on Latvian tasavallan ja asianomaisen kansainvälisen järjestön välisen sopimuksen mukaiset erioikeudet ja vapaudet: ”Šīs apliecības uzrādītājs bauda privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas līgumā starp Latvijas Republiku un attiecīgo starptautisko organizāciju”

D-luokan henkilökortti lähetetyille konsulivirkamiehille (sininen)

D-luokan henkilökortit myönnetään konsulaattien lähetetyille virkamiehille; kortin kääntöpuolella on maininta siitä, että kortin haltijalla on kaikki konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaiset erioikeudet ja vapaudet: ”Šīs apliecības uzrādītājs bauda visas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas 1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvencijā ’Par konsulārajām attiecībām’”

F-luokan henkilökortit (vihreät) — kortteja on kahdenlaisia:

F-luokan henkilökortit myönnetään edustustojen palveluhenkilöstölle; kortin kääntöpuolella on maininta siitä, että kortin haltijalla on diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen 37 artiklan 3 kohdan mukaiset palveluhenkilöstöön sovellettavat osittaiset erioikeudet ja vapaudet: ”Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas vēstniecību apkalpojošam personālam saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas ’Par diplomātiskajām attiecībām’ 37.panta 3.punktu”

F-luokan henkilökortit myönnetään edustustojen henkilöstön yksityiselle henkilökunnalle; kortin kääntöpuolella on maininta siitä, että kortin haltijalla on diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen 37 artiklan 4 kohdan mukaiset palveluhenkilöstöön sovellettavat osittaiset erioikeudet ja vapaudet: ”Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas vēstniecību apkalpojošam personālam saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas ’Par diplomātiskajām attiecībām’ 37. panta 4. punktu”

LIETTUA

EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, julkaistun luettelon korvaaminen

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

(Liettuan tasavallan väliaikainen oleskelulupa — kortti)

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (galioja iki 15.11.2009)

(Liettuan tasavallan pysyvä oleskelulupa — kortti (voimassa 15.11.2009 saakka))

Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje

(Liettuan tasavallan oleskelulupa EU:n jäsenvaltion kansalaisen perheenjäsenelle — kortti)

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje

(Liettuan tasavallassa pitkäaikaisesti oleskelleen henkilön lupa asua Euroopan yhteisössä — kortti)

Asmens grįžimo pažymėjimas

(Palauttamistodistus, ainoastaan Liettuan tasavaltaan paluuta varten — keltainen ja vaaleanvihreä)

”A” kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su raudona šonine juostele) suteikiamas diplomatiniams agentams, konsuliniams pareigūnams ir tarptautinių organizacijų atstovybių nariams, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi diplomatinėmis privilegijomis ir imunitetais

(Akkreditointitodistus, A-luokka (kellertävä/vihertävä/vaaleanpunainen, punaiset kehykset) — myönnetään diplomaateille, konsulivirkamiehille ja kansainvälisten järjestöjen edustustojen jäsenille, joilla on kansainvälisen lain mukaiset diplomaattiset erioikeudet ja vapaudet)

”B” kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su žalia šonine juostele) suteikiamas administracinio techninio personalo nariams ir konsuliniams darbuotojams

(Akkreditointitodistus, B-luokka (kellertävä/vihertävä/vaaleanpunainen, vihreät kehykset) — myönnetään tekniselle ja hallintohenkilöstölle sekä konsulaattien työntekijöille)

”C” kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su geltona šonine juostele) suteikiamas aptarnaujančiojo personalo nariams ir privatiems namų darbininkams

(Akkreditointitodistus, C-luokka (kellertävä/vihertävä/vaaleanpunainen, keltaiset kehykset) — myönnetään lähetystöjen palveluhenkilöstölle ja diplomaattien yksityiselle palveluhenkilöstölle)

”E” kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su pilka šonine juostele) suteikiamas tarptautinių organizacijų atstovybių nariams, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi ribotais imunitetais ir privilegijomis

(Akkreditointitodistus, E-luokka (kellertävä/vihertävä/vaaleanpunainen, harmaat kehykset) — myönnetään kansainvälisten järjestöjen edustustojen jäsenille, joilla on kansainvälisen lain mukaiset rajoitetut erioikeudet ja vapaudet)

SLOVAKIA

EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, julkaistun luettelon korvaaminen

Povolenie na prechodný pobyt vo forme nálepky alebo identifikačnej karty

(Tilapäinen oleskelulupa — tarra tai henkilökortti)

Povolenie na trvalý pobyt vo forme identifikačnej karty

(Pysyvä oleskelulupa — henkilökortti)

Cestovný doklad pre utečenca (Dohovor OSN z 28. júla 1951)

(Pakolaisten matkustusasiakirja (YK:n yleissopimus 28.7.1951))

Cestovný doklad pre osoby bez štátnej príslušnosti (Dohovor OSN z 28. septembra 1954)

(Valtiottomien henkilöiden matkustusasiakirja (YK:n yleissopimus 28.9.1954))

Cudzinecký pas v ktorom sa nachádza povolenie na pobyt vo forme nálepky vydanej osobe, ktorej bola poskytnutá doplnková ochrana na území Slovenskej republiky

(Muukalaispassi, johon on kiinnitetty oleskelulupaa merkitsevä tarra, ja joka myönnetään henkilölle, joka nauttii toissijaista suojelua Slovakian tasavallan alueella)

Zoznam osôb zúčastňujúcich sa na školských výletoch v rámci Európskej únie

(Luettelo koulun järjestämälle matkalle Euroopan unionissa osallistuvista henkilöistä)

Identifikačný preukaz diplomatického zástupcu

(Diplomaatin henkilötodistus)

Identifikačný preukaz administratívneho a technického personálu (vydávaný pre administratívny a technický personál veľvyslanectva alebo konzulátu)

(Henkilökortti, joka myönnetään suurlähetystön tai konsulaatin tekniselle ja hallintohenkilöstölle)

Identifikačný preukaz služobného a súkromného personálu (vydávaný pre služobný personál veľvyslanectva alebo konzulátu alebo pre súkromný personál diplomatického alebo administratívneho a technického alebo služobného personálu veľvyslanectva alebo konzulátu)

(Henkilökortti, joka myönnetään suurlähetystön tai konsulaatin palveluhenkilöstölle ja suurlähetystön tai konsulaatin henkilöstön yksityiselle palveluhenkilöstölle)

Identifikačný preukaz pracovníkov medzinárodných organizácií

(Kansainvälisten järjestöjen henkilöstön henkilökortti)

SLOVENIA

EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, julkaistun luettelon korvaaminen

Dovoljenje za prebivanje (nalepka 74 × 105 mm)

Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na nalepki in se izda kot

(a)

dovoljenje za stalno prebivanje

(b)

dovoljenje za začasno prebivanje

(Oleskelulupa (tarra 74 mm × 105 mm))

(Oleskeluluvan laji merkitään tarraan ja se voi olla

a)

pysyvä oleskelulupa

b)

väliaikainen oleskelulupa)

Dovoljenje za stalno prebivanje (kartonček velikosti 12,5 × 8,8 cm)

Dovoljenje za stalno prebivanje v obliki kartončka se izda tujcu, katerega istovetnost ni sporna, nima in si ne more priskrbeti potne listine svoje matične države. Navedeno dovoljenje tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja državne meje

(Pysyvä oleskelulupa (kortti 12,5 mm × 8,8 mm)

(Pysyvä oleskelulupa kortin muodossa myönnetään ulkomaalaiselle, jonka henkilöllisyys on kiistaton, jolla ei ole passia tai joka ei voi esittää kotimaansa passia. Kyseisellä luvalla ulkomaalainen voi oleskella Slovenian tasavallassa, mutta hän ei voi ylittää valtion rajaa)

Dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EGP (kartična izvedba 91 × 60 mm)

Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na izkaznici in se izda kot:

(a)

dovoljenje za stalno prebivanje

(b)

dovoljenje za začasno prebivanje

(ETA-valtion kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti (91 mm × 60 mm))

(Oleskeluluvan laji merkitään oleskelukorttiin ja se voi olla

a)

pysyvä oleskelulupa

b)

väliaikainen oleskelulupa)

Dovoljenje za prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana (kartična izvedba 91 × 60 mm)

Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na izkaznici in se izda kot:

(a)

dovoljenje za stalno prebivanje

(b)

dovoljenje za začasno prebivanje

(Slovenian kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti (91 mm × 60 mm))

(Oleskeluluvan laji merkitään oleskelukorttiin ja se voi olla

a)

pysyvä oleskelulupa

b)

väliaikainen oleskelulupa)

Seznam potnikov za šolska potovanja znotraj Evropske unije

(Luettelo koulun järjestämälle matkalle Euroopan unionissa osallistuvista henkilöistä)

Ulkoasiainministeriön myöntämät erityisoleskeluluvat:

Diplomatska izkaznica (kartična izvedba 54 × 85 mm)

(Diplomaatin henkilötodistus (kortti 54 mm × 85 mm)

Službena izkaznica (kartična izvedba 54 × 85 mm)

(Virkamiehen henkilötodistus (kortti 54 mm × 85 mm)

Konzularna izkaznica (kartična izvedba 54 × 85 mm)

(Konsulaatin henkilöstöön kuuluvan henkilötodistus (kortti 54 mm × 85 mm)

Konzularna izkaznica za častne konzularne funkcionarje (kartična izvedba 54 × 85 mm)

(Kunniakonsuleiden henkilötodistus (kortti 54 mm × 85 mm)


Top