EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC1114(03)

Henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteistoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/9/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ C 271, 14.11.2007, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 271/11


Henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteistoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/9/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot)

(2007/C 271/07)

ESO:n viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi

(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin viitenumero

Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa

(Huomautus 1)

CEN

EN 1709:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Ennen käyttöönottoa tehtävä tarkastus, kunnossapito ja käyttötarkastukset

 

CEN

EN 1908:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Kiristyslaitteet

 

CEN

EN 1909:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Pelastaminen ja evakuointi

 

CEN

EN 12385-8:2002

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 8: Henkilökuljetukseen tarkoitettujen köysiratalaitteistojen köydet. Säikeistä punotut veto- ja kiristysköydet

 

CEN

EN 12385-9:2002

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 9: Henkilökuljetukseen tarkoitettujen köysiratalaitteistojen köydet. Suljetut vetoköydet

 

CEN

EN 12397:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitettujen köysiratojen turvallisuusvaatimukset. Käyttö

 

CEN

EN 12927-1:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 1: Köysien ja köysiliitosten valinta

 

CEN

EN 12927-2:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 2: Varmuuskertoimet

 

CEN

EN 12927-3:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 3: 6-säikeisen veto- ja kuljetusköyden pujotusliitos

 

CEN

EN 12927-4:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 4: Pääteliitokset

 

CEN

EN 12927-5:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 5: Varastointi, kuljetus, asennus ja kiristys

 

CEN

EN 12927-6:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 6: Hylkäämisperusteet

 

CEN

EN 12927-7:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 7: Tarkastus, korjaus ja huolto

 

CEN

EN 12927-8:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 8: Rikkomaton aineenkoetus

 

CEN

EN 12929-1:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Yleiset ohjeet. Osa 1: Kaikkia laitteita koskevat vaatimukset

 

CEN

EN 12929-2:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Yleiset ohjeet. Osa 2: Lisävaatimukset pendeli-köysiradoille, joissa ei ole kannatusköysijarrua

 

CEN

EN 12930:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Laskelmat

 

CEN

EN 13107:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Rakenteet

 

CEN

EN 13223:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Käyttökoneistot ja muut mekaaniset laitteet

 

CEN

EN 13243:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Sähkölaitteet käyttökoneistojen sähkölaitteita lukuun ottamatta

 

EN 13243:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN 13796-1:2005

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Siirtolaitteet. Osa 1: Köysipuristimet, kulkulaitteistot, tarraajat, kabiinit, tuolit, vaunut, huoltokorit, vetolaitteet

 

EN 13796-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 13796-2:2005

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Siirtolaitteet. Osa 2: Köysipuristimien vetokokeet

 

CEN

EN 13796-3:2005

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Siirtolaitteet. Osa 3: Väsytyskokeet

 

Huomautus 1

Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointielin poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huomautus 3

Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi (sarake 3) käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta direktiivin oleellisten vaatimusten mukaisuudesta.

Huom:

Tietoja standardien saatavuudesta saa joko Euroopan standardointielimiltä tai kansallisilta standardointilaitoksilta, joita koskeva luettelo on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (2), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY (3), liitteenä.

Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla yhteisökielillä.

Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista saa Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Eurooppalaiset standardointielimet:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, puhelin (32-2) 550 08 11; faksi (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, puhelin (32-2) 519 68 71; faksi (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, puhelin (33) 492 94 42 00; faksi (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18.


Top