EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1208(02)

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2006 , Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston johtokunnan varajäsenen nimittämisestä eroavan tilalle

OJ C 298, 8.12.2006, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

8.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 298/2


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä marraskuuta 2006,

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston johtokunnan varajäsenen nimittämisestä eroavan tilalle

(2006/C 298/02)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta 18 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

1)

Neuvosto nimitti 3 päivänä kesäkuuta 2002 (2) ja 29 päivänä huhtikuuta 2004 (3) tekemillään päätöksillä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston johtokunnan varsinaiset ja varajäsenet 2 päivänä kesäkuuta 2005 päättyväksi toimikaudeksi. Tätä kautta on pidennetty asetuksen N:o 1112/2005 1 artiklan 5 kohdan nojalla.

2)

Edellä mainitun johtokunnan hallitusten edustajien ryhmässä on vapautunut varajäsenen paikka varajäsenen Bo BARREFELTin erottua.

3)

Ruotsin hallitus on esittänyt ehdokkaan hänen tilalleen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Nimitetään Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston johtokunnan varajäseneksi Bo BARREFELTin tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli asetuksen N:o 1112/2005 1 artiklan 5 kohdan mukaiseen uuden johtokunnan nimittämiseen saakka.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. HEINÄLUOMA


(1)  EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1. Asetus muutettuna asetuksella (EY) N:o 1643/95 (EYVL L 156, 7.7.1995, s. 1) ja asetuksella (EY) N:o 1112/2005 (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 5).

(2)  EYVL C 161, 5.7.2002, s. 5.

(3)  EUVL C 116, 30.4.2004, s. 16.


Top