EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005A1105(01)

Komission lausunto, annettu 4 päivänä marraskuuta 2005, Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan Sizewellin ydinvoimalan käytöstäpoistosta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta suunnitelmasta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti

OJ C 274, 5.11.2005, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 274/9


KOMISSION LAUSUNTO,

annettu 4 päivänä marraskuuta 2005,

Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan Sizewellin ydinvoimalan käytöstäpoistosta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta suunnitelmasta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2005/C 274/04)

Euroopan komissio sai 6. huhtikuuta 2005 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti yleisiä tietoja suunnitelmasta, joka koskee Sizewellin ydinvoimalan käytöstäpoistosta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen loppusijoittamista.

Tarkasteltuaan yleisiä tietoja sekä 20. kesäkuuta 2005 pyytämiään lisätietoja, jotka Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus toimitti 4. heinäkuuta 2005, ja kuultuaan asiantuntijaryhmää komissio antaa seuraavan lausunnon:

1.

Etäisyys laitoksesta lähimmän toisen jäsenvaltion, tässä tapauksessa Ranskan, alueeseen on noin 135 km.

2.

Neste- ja kaasumaisten jätteiden päästöt eivät aiheuta toisen jäsenvaltion väestölle terveyden kannalta merkittävää altistusta tavanomaisen käytöstäpoiston yhteydessä.

3.

Kiinteä keskiaktiivinen jäte varastoidaan paikan päällä ja pitkällä aikavälillä käsitellään Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen asiaa koskevan politiikan mukaisesti. Matala-aktiivinen jäte ja säteilytetyt polttoaine-elementit varastoidaan paikan päällä ennen niiden kuljettamista loppusijoitettaviksi tai jälleenkäsiteltäviksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseviin laitoksiin. Ei-radioaktiivinen kiinteä jäte sekä valvonnasta vapautetut materiaalit loppusijoitetaan tavanomaisena jätteenä tai käytetään uudelleen tai kierrätetään. Tässä yhteydessä noudatetaan aina turvallisuutta koskevissa perusnormeissa (direktiivi 96/29/EURATOM) vahvistettuja vaatimuksia.

4.

Jos edellä mainituissa yleisissä tiedoissa tarkastellun kaltaisen ja laajuisen onnettomuuden seurauksena ympäristöön pääsisi radioaktiivisia päästöjä ennalta arvaamattomasti, muiden jäsenvaltioiden väestön todennäköisesti saamat säteilyannokset eivät olisi terveyden kannalta merkittäviä.

Komissio katsoo, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan Sizewellin ydinvoimalan käytöstäpoistosta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen, joka on missä tahansa muodossa, loppusijoittamista koskevan suunnitelman toteuttaminen tavanomaisen toiminnan yhteydessä tai yleisissä tiedoissa tarkastellun tyyppisessä ja laajuisessa onnettomuustilanteessa ei todennäköisesti aiheuta terveyden kannalta merkittävää veden, maaperän tai ilman radioaktiivista saastumista toisen jäsenvaltion alueella.


Top