EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/126/03

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.3814 — RR Donnelley/Astron) — Asiaan sovelletaan mahdollisesti yksinkertaistettua menettelyä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ C 126, 25.5.2005, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 126/8


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.3814 — RR Donnelley/Astron)

Asiaan sovelletaan mahdollisesti yksinkertaistettua menettelyä

(2005/C 126/03)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1.

Komissio vastaanotti 10. toukokuuta 2005 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yritys RRD Inks Limited (”RRD Inks”, Iso-Britannia), joka on yrityksen RR Donnelley & Sons Company määräysvallassa (”RRD”, Yhdysvallat), hankkii neuvoston asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä määräysvallan yrityksessä Astron Group Limited (”Astron”, Iso-Britannia) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

RR Donnelley: kansainväliset painopalvelut; sanomalehtien, aikakauslehtien, luetteloiden ja kirjojen painaminen Euroopassa.

Astron: asiakirjoihin liittyvien prosessien ulkoistaminen, asiakirjojen ja tiedon varastointi, tulostuspalvelut.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu toimi voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskevan lopullisen päätöksen tekoa on kuitenkin lykätty. On huomattava, että asiaan sovelletaan mahdollisesti yksinkertaistettua menettelyä yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (2) nojalla annetun komission tiedonannon mukaisesti.

4.

Komissio kehottaa asianomaisia kolmansia osapuolia esittämään sille mahdolliset ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.3814 — RR Donnelley/Astron, seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun pääosasto

Yrityskeskittymien valvonta — Kirjaamo

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.


Top