EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2004P0002

Gulating lagmannsrettin (Gulatingin laamanninoikeus) 3 päivänä toukokuuta 2004 tekemän päätöksen mukainen pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Reidar Rasmussen m.fl. vastaan Total E&P Norge AS (Asia E-2/04)

OJ C 40, 17.2.2005, p. 15–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/15


Gulating lagmannsrettin (Gulatingin laamanninoikeus) 3 päivänä toukokuuta 2004 tekemän päätöksen mukainen pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Reidar Rasmussen m.fl. vastaan Total E&P Norge AS

(Asia E-2/04)

(2005/C 40/08)

Norjalainen Gulating lagmannsrett (Gulatingin laamanninoikeus) Bergenissä on esittänyt 3 päivänä toukokuuta 2004 tekemäänsä päätökseen perustuvan pyynnön saada EFTAn tuomioistuimen neuvoa-antava lausunto asiassa Reidar Rasmussen m.fl. vastaan Total E&P Norge AS. Pyyntö saapui tuomioistuimen kirjaamoon 13 päivänä toukokuuta 2004 ja koskee seuraavia kysymyksiä:

1.

Voidaanko 14 päivänä helmikuuta 1977 annetun neuvoston direktiivin 77/187/ETY 1 artiklaa soveltaa tilanteessa, jossa yrityksen osa, edellyttäen, että se on järjestetty itsenäiseksi taloudelliseksi yksiköksi, luovutetaan toiselle yritykselle, ja jossa ostajayritys ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluva tytäryhtiö harjoittavat samaa tai vastaavaa toimintaa? Estääkö direktiivin soveltamisen se seikka, että eräät työsuhteet siirretään suoraan luovutuksen tekevästä yrityksestä ostajayritykseen ja toiset tämän tytäryhtiöön?

2.

Onko direktiivin soveltaminen 1 artiklan mukaisesti poissuljettu silloin, kun yrityksen ylläpito- ja tukitoiminnot luovutetaan, mutta tuotantotoimintoja ei luovuteta, ja kun näiden toimintojen työntekijät työskentelevät yhdessä ryhmässä ennen luovutusta ja sen jälkeen?

3.

Voidaanko direktiiviä soveltaa 1 artiklan mukaisesti silloin, kun on kysymys kaasuntuotantoon käytetyn kiinteän offshore-laitoksen ylläpitotehtävien luovutuksesta, jos lukumäärään ja ammattipätevyyteen nähden merkittävä osa luovutuksen tekevässä yrityksessä näissä tehtävissä työskennelleistä työntekijöistä siirretään ostajayritykseen, joka jatkaa näiden ylläpitotehtävien suorittamista samoissa laitoksissa palvelusopimuksen mukaisesti? Onko direktiivin soveltaminen poissuljettu silloin, jos ostajayritys ei ota omistukseensa työkaluja ja välineitä, joita ylläpitotehtävissä työskentelevä henkilöstö on käyttänyt ennen luovutusta ja joiden käyttämistä se on jatkanut luovutuksen jälkeen?

4.

Onko direktiivin 3 artiklan 1 kohdasta johdettavissa, että sellaisten työntekijöiden työsuhteet siirtyvät yrityksen luovutuksen perusteella ja samanaikaisesti sen kanssa luovutuksensaajalle, jotka eivät ole ennen yrityksen luovutusta ilmoittaneet, että he eivät halua työskennellä luovutuksensaajan palveluksessa?


Top