EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002G0216(01)

Neuvoston päätöslauselma, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, pelastuspalvelualan koulutusyhteistyön tehostamisesta

OJ C 43, 16.2.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

32002G0216(01)

Neuvoston päätöslauselma, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, pelastuspalvelualan koulutusyhteistyön tehostamisesta

Virallinen lehti nro C 043 , 16/02/2002 s. 0001 - 0002


Neuvoston päätöslauselma,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2002,

pelastuspalvelualan koulutusyhteistyön tehostamisesta

(2002/C 43/01)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

PALAUTTAA MIELIIN neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 31 päivänä lokakuuta 1994 antaman päätöslauselman pelastuspalvelun alalla toteutettavan yhteisön yhteistyön tehostamisesta ja erityisesti siinä ilmaistun toiveen pelastuspalvelun alalla toimivien koulujen ja kansallisten koulutuskeskusten välisen yhteistyön kehittämisestä(1),

PALAUTTAA MIELIIN neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 26 päivänä helmikuuta 2001 antaman päätöslauselman Euroopan unionin valmiuksien vahvistamisesta pelastuspalvelun alalla, jossa toistettiin, että pelastuspalvelun alalla toimivien koulujen ja kansallisten koulutuskeskusten välisen yhteistyön olisi edistyttävä nopeammin(2),

KOROSTAA, että yhteistyön aikaansaamista tarkoittavien hallitustenvälisten aloitteiden ansiosta on jo voitu määritellä tämän yhteistyön tarpeet ja sisältö mutta nyt vaaditaan enemmän käytännön tuloksia,

ON VAKUUTTUNUT kaikilla tasoilla annettavan koulutuksen merkityksen lisääntymisestä kansalaisten suojelemisen parantamiseksi luonnon ja teknologian aiheuttamilta riskeiltä,

PALAUTTAA mieliin ehdokasmaiden toistaman toivomuksen pelastuspalvelualan koulutusyhteistyön aloittamisesta jäsenvaltioiden ja komission kanssa,

KATSOO, että tehokkuuden kannalta on toivottavaa lisätä pelastuspalvelutoimissa oleville henkilöille tarkoitettujen koulutusohjelmien ja -kurssien välistä yhteisvaikutusta tavoitteena luoda yhteisiä ohjelmia,

KATSOO, että tavoitellun yhteistyön aikaansaamista nopeutettaisiin jäsenvaltioissa olevien pelastuspalvelun alalla toimivien koulujen ja koulutuskeskusten muodostaman yhteisön sellaisen verkon luomisella, joka olisi perustana esimerkiksi myöhemmin perustettavalle nämä koulutuslaitokset yhdistävälle Euroopan pelastuspalvelualan koulutuskeskukselle,

KATSOO, että neuvoston viimeaikaiset pelastuspalvelua koskevat päätökset ja erityisesti neuvoston päätös, tehty 23 päivänä lokakuuta 2001, yhteisön mekanismin perustamisesta tiiviimmän yhteistyön edistämiseksi pelastuspalvelualan avustustoimissa(3), muodostavat puitteet, joiden avulla on mahdollista helpottaa pelastuspalvelun alalla toimivien koulujen ja koulutuskeskusten verkoston perustamista jäsenvaltioissa, erityisesti järjestämällä kokeiluhanke, jonka tarkoituksena on kyseisen verkoston luominen,

KATSOO, että koulujen ja koulutuskeskusten verkosten sisällä voitaisiin toteuttaa myös laajempi hanke, jonka tarkoituksena olisi Euroopan virtuaalisen pelastuspalvelualan koulutuskeskuksen sekä pelastuspalvelualaa koskevien yhteisön toimintaohjelmien puitteissa kehitetyn asiantuntijavaihtojärjestelmän luominen,

KEHOTTAA KOMISSIOTA:

(1) tarkastelemaan aloitteita, joiden tarkoituksena on perustaa jäsenvaltioihin pelastuspalvelualalla toimivia kouluja ja koulutuskeskuksia ensimmäisessä kolmen vuoden pituisessa koevaiheessa, hyödyntäen erityisesti pelastuspalvelualla koskevien yhteisön toimintaohjelmien puitteissa kehitetyistä aloitteista saatua kokemusta,

(2) pohtimaan mahdollisuutta myöntää aloitteelle rahoitustukea yhteisön pelastuspalvelun alan toimintaohjelman perustamisesta 1 päivän tammikuuta 2000 ja 31 päivän joulukuuta 2004 väliseksi ajaksi 9 päivänä joulukuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen(4) nojalla tai mainitun yhteisön mekanismin perustamisesta tiiviimmän yhteistyön edistämiseksi pelastuspalvelualan avustustoimissa tehdyn neuvoston päätöksen nojalla koulutukseen myönnettävän rahoituksen pohjalta,

(3) ottamaan ehdokasmaat mukaan työskentelyynsä,

(4) harkitsemaan kokeiluvaiheen päättyessä sekä saavutettujen tulosten perusteella pelastuspalvelualan pitkän ajan yhteistyöhön tähtäävää aloitetta, johon pyritään esimerkiksi perustamalla edellä mainitun verkon toiminnan vakiinnuttava Euroopan pelastuspalvelualan koulutuskeskus.

(1) EYVL C 313, 10.11.1994, s. 1.

(2) EYVL C 82, 13.3.2001, s. 1.

(3) EYVL L 297, 15.11.2001, s. 7.

(4) EYVL L 327, 21.12.1999, s. 53.

Top