EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AP0131

Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa EU:hun koskeva EU:n ja Keski-Afrikan tasavallan vapaaehtoinen kumppanuussopimus *** Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. huhtikuuta 2012 esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Keski-Afrikan tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä (14034/2011 – C7-0046/2012 – 2011/0127(NLE))

OJ C 258E , 7.9.2013, p. 130–130 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 258/130


Torstai 19. huhtikuuta 2012
Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa EU:hun koskeva EU:n ja Keski-Afrikan tasavallan vapaaehtoinen kumppanuussopimus ***

P7_TA(2012)0131

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. huhtikuuta 2012 esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Keski-Afrikan tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä (14034/2011 – C7-0046/2012 – 2011/0127(NLE))

2013/C 258 E/21

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (14034/2011),

ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Keski-Afrikan tasavallan vapaaehtoiseksi kumppanuussopimukseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvonnasta, metsähallinnosta ja puutuotteiden kaupasta Euroopan unioniin (FLEGT) (14036/2011),

ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 3 ja 4 kohdan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0046/2012),

ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen sekä kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A7-0082/2012),

1.

hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.

kehottaa komissiota raportoimaan parlamentille säännöllisesti edistyksestä voimassa olevien vapaaehtoisten kumppanuussopimusten täytäntöönpanossa ja uusien vapaaehtoisten kumppanuussopimusten neuvottelussa ja täytäntöönpanossa;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Keski-Afrikan tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


Top