EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0247

Torjunta-aineiden levityskoneet ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi torjunta-aineiden levityskoneista sekä koneista 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun direktiivin 2006/42/EY muuttamisesta (KOM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))
P6_TC1-COD(2008)0172 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/.../EY antamiseksi direktiivin 2006/42/EY muuttamisesta torjunta-aineiden levityskoneiden osalta
LIITE

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 192–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 184/192


Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009
Torjunta-aineiden levityskoneet ***I

P6_TA(2009)0247

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi torjunta-aineiden levityskoneista sekä koneista 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun direktiivin 2006/42/EY muuttamisesta (KOM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

2010/C 184 E/53

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0535),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0307/2008),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A6-0137/2009),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

panee merkille ehdotukseen liitetyn komission lausuman;

3.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009
P6_TC1-COD(2008)0172

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/.../EY antamiseksi direktiivin 2006/42/EY muuttamisesta torjunta-aineiden levityskoneiden osalta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2009/127/EY.)

Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009
LIITE

Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009
Komission lausuma torjunta-aineiden levityskoneiden standardoinnista

Liitteessä I olevan 2.4. kohdan olennaisten vaatimusten tueksi komissio antaa Euroopan standardointikomitean tehtäväksi yhdenmukaisten standardien kehittämisen torjunta-aineiden levityskoneiden kullekin luokalle käyttäen niiden pohjana parhaita käytettävissä olevia menetelmiä, joiden avulla vältetään ympäristön tahaton altistuminen torjunta-aineille. Toimeksianto edellyttää erityisesti, että standardien avulla saadaan kriteerejä ja teknisiä eritelmiä, jotka koskevat mekaanisen suojan asentamista, tunneliruiskutusta ja ruiskutuksessa käytettäviä ilma-avusteisia laitteita, jotta voidaan estää vesilähteen saastuminen täytön ja tyhjentämisen yhteydessä. Tarkoituksena on myös saada tarkkoja määritelmiä valmistajan ohjeille, jotta voidaan estää torjunta-aineiden kulkeutuminen niin, että otetaan huomioon kaikki olennaiset tekijät, kuten suuttimet, paine, puomin korkeus, tuulen nopeus, ilman lämpötila ja kosteus sekä ajonopeus.


Top