EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rooman sopimus (ETY)

Rooman sopimus (ETY)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan talousyhteisön perustamissopimus (ETY:n perustamissopimus)

PERUSTAMISSOPIMUKSEN TARKOITUS

 • Sopimuksella perustettiin Euroopan talousyhteisö (ETY), joka yhdisti kuusi maata (Belgia, Saksa, Ranska, Italia, Luxemburg ja Alankomaat), joiden tavoitteena oli kaupan avulla yhdentyä ja lisätä talouskasvua.
 • Sopimuksella perustettiin yhteismarkkinat, joiden perustana oli seuraavien vapaa liikkuvuus:
  • tavarat;
  • henkilöt;
  • palvelut;
  • pääoma.
 • Samanaikaisesti allekirjoitettiin myös toinen perussopimus, jolla perustettiin Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom).
 • Rooman sopimusta on muutettu useita kertoja, ja nykyisin sen nimi on sopimus Euroopan unionin toiminnasta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Päätavoitteet

 • ETY:n ja yhteismarkkinoiden tavoitteena oli
  • uudistaa kauppaan ja tuotantoon vaikuttavia edellytyksiä kuudessa sopimusvaltiossa; ja
  • pyrkiä Euroopan tiiviimpään poliittiseen yhdentymiseen.

Erityistavoitteet

Allekirjoittajavaltiot päättivät

 • luoda perustan Euroopan kansojen yhä läheisemmälle liitolle;
 • turvata yhteisellä toiminnalla maittensa taloudellisen ja sosiaalisen edistyksen poistamalla väliltään kaupankäyntiä ja muuta toimintaa koskevat esteet;
 • parantaa kansalaistensa elin- ja työoloja;
 • taata vakaan kauppavaihdon ja rehellisen kilpailun;
 • vähentää ETY:n eri alueiden välisiä taloudellisia ja sosiaalisia eroavuuksia;
 • poistaa asteittain kansainvälisen kaupan esteet yhteisellä kauppapolitiikalla;
 • noudattaa YK:n peruskirjan periaatteita;
 • turvata ja lujittaa rauhaa ja vapautta sekä kehottaa niitä Euroopan muita kansoja, joilla on sama ihanne, yhtymään niiden pyrkimyksiin.

Yhteismarkkinat

Rooman sopimuksella

 • luodaan yhteismarkkinat, joihin allekirjoittajavaltiot mukauttavat asteittain oman talouspolitiikkansa;
 • luodaan yhtenäinen talousalue, jolla yritykset pystyvät kilpailemaan vapaasti; ja luodaan perusta tuotteiden ja palvelujen kauppaa koskevien edellytysten lähentämiselle muiden perustamissopimusten (Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY) ja Euratom) soveltamisalaan jo kuuluvien tuotteiden ja palvelujen lisäksi;
 • kielletään kilpailunrajoitukset ja valtiontuet, jotka voivat vaikuttaa kuuden sopimusvaltion väliseen kauppaan;
 • yhdistetään kuuden sopimusvaltion merentakaiset maat ja alueet näihin järjestelyihin ja tulliliittoon niiden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi.

Tulliliitto

 • Sopimuksella poistettiin kuuden allekirjoittajavaltion väliset kiintiöt (tuonnin enimmäismäärät) ja tullit.
 • Siinä määrättiin yhteisestä ulkoisesta tullitariffista ETY:n ulkopuolelta tuotaville tuotteille ja korvattiin siten eri valtioiden aiemmat tariffit.
 • Tulliliittoon liitettiin yhteinen kauppapolitiikka. Politiikkaa toteutetaan kansallisen tason sijaan yhteisön tasolla, ja se erottaa tulliliiton pelkästä vapaakauppaliitosta.

Yhteiset politiikat

 • Rooman sopimuksessa määrättiin alusta alkaen muun muassa seuraavista sopimusvaltioiden yhteisistä politiikoista:
 • Sopimus mahdollisti myös muiden yhteisten politiikkojen kehittämisen tarpeen mukaan. Vuoden 1972 jälkeen ETY toteutti yhteisiä toimia ympäristö-, alue-, sosiaali- ja teollisuuspolitiikan aloilla.
 • Näiden politiikkojen toteuttamisen ohella perustettiin

Toimielimet

MISTÄ ALKAEN PERUSTAMISSOPIMUSTA SOVELLETAAN?

Sopimus allekirjoitettiin 25. maaliskuuta 1957, ja sitä on sovellettu 1. tammikuuta 1958 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan talousyhteisön perustamissopimus (ei julkaistu EUVL:ssä)

Sopimukseen tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys: 14.03.2017

Top