EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

EU:n yhteinen julkilausuma – ”Meidän maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme”

UUDEN KONSENSUKSEN TARKOITUS

 • Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus tarjoaa EU:lle ja EU-maille kehityspolitiikkaa koskevan yhteisen vision. Sen tarkoituksena on ohjata EU:n toimielinten ja EU-maiden toimintaa yhteistyössä, jota ne harjoittavat kehitysmaiden kanssa tulevien 15 vuoden aikana, kohti kestävän kehityksen toimintaohjelma 2030:n ja Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamista sekä kohti muihin globaaleihin haasteisiin vastaamista.
 • Köyhyyden poistaminen on yksi kehityspolitiikan päätavoitteista myös uuden konsensuksen puitteissa. Konsensuksessa huomioidaan kuitenkin myös kestävän kehityksen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöulottuvuudet ja korostetaan kehityspolitiikan ja muiden politiikkojen, kuten rauhan ja turvallisuuden, humanitaarisen avun, muuttoliikkeen sekä ilmaston, välisiä yhteyksiä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kehityspolitiikkaa koskevalla eurooppalaisella konsensuksella määritetään kehityspolitiikalle uudet periaatteet osana EU:n toimia kestävän kehityksen toimintaohjelma 2030:n toteuttamiseksi. Jatkona Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittiselle globaalistrategialle ja Lissabonin sopimukseen sisältyville ulkoisen toiminnan säännöille uusi konsensus korostaa tärkeitä läpileikkaavia tekijöitä, joita ovat muun muassa:

 • nuoriso
 • sukupuolten tasa-arvo
 • liikkuvuus ja muuttoliike
 • kestävä energia ja ilmastonmuutos
 • investoinnit ja kauppa
 • hyvä hallintotapa
 • demokratia, oikeusvaltio ja ihmisoikeudet
 • innovatiivinen vuorovaikutus pidemmälle kehittyneiden kehitysmaiden kanssa
 • sekä kotimaisten resurssien hankinta ja käyttö.

Myös selviytymiskyvyn tukeminen kaikilla tasoilla on keskeinen osa uutta eurooppalaista konsensusta. Konsensuksessa on omaksuttu Addis Abeban toimintaohjelmassa sovittu kokonaisvaltainen täytäntöönpanotapa, jossa apua täydennetään muilla resursseilla, sekä vahvistettu lähestymistapa kehityspolitiikkaan liittyvien politiikkojen johdonmukaisuuteen. Konsensus sisältää EU:n ja EU-maiden välisen koordinoidumman lähestymistavan kehityspolitiikkaan, mikä edistää yhteistä ohjelmasuunnittelua ja yhteistä toimintaa. Siinä korostetaan paremmin räätälöityjä kumppanuuksia entistä useampien organisaatioiden ja kumppanimaiden kanssa.

Väliarviointi

 • Konsensuksen täytäntöönpanosta tehdään vuoteen 2024 mennessä väliarviointi, jossa esitetään, miten konsensusta on sovellettu ja mitä sillä on saavutettu kestävän kehityksen toimintaohjelma 2030:n täytäntöönpanon tukena.

TAUSTAA

ASIAKIRJA

Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus ”Meidän maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme”. Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission yhteinen julkilausuma, 7. kesäkuuta 2017

Viimeisin päivitys: 14.11.2017

Top