EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä

Laaja talouskriisi on vaikuttanut EU:n itselleen vuonna 2008 asettamiin tavoitteisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Kriisi pienentää tavoitteen merkitystä Euroopan talouden nykyaikaistamisen ja kilpailukyvyn parantamisen kannalta kriittisenä voimavarana. Sillä on myös vaikutuksia EU:n tavoitteen mahdolliseen nostamiseen 30 prosenttiin osana maailmanlaajuisia toimia.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle - Vaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 20 prosentin tavoitteen ja hiilivuodon riskin arviointi (KOM(2010) 265 lopullinen, 26.5.2010).

TIIVISTELMÄ

Laaja talouskriisi on vaikuttanut EU:n itselleen vuonna 2008 asettamiin tavoitteisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Kriisi pienentää tavoitteen merkitystä Euroopan talouden nykyaikaistamisen ja kilpailukyvyn parantamisen kannalta kriittisenä voimavarana. Sillä on myös vaikutuksia EU:n tavoitteen mahdolliseen nostamiseen 30 prosenttiin osana maailmanlaajuisia toimia.

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa analysoidaan EU:n mahdollisuuksia siirtyä tämänhetkisestä 20 prosentin tavoitteesta kunnianhimoisempaan 30 prosentin tavoitteeseen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Absoluuttiset kustannukset, jotka aiheutuvat 20 prosentin tavoitteen saavuttamisesta, ovat laskeneet. Vuonna 2008 niiden arvioitiin olevan 70 miljardia euroa vuodessa. Vuoteen 2010 mennessä ne olivat laskeneet 48 miljardiin euroon.
  • Edistyminen vuonna 2008 sovitun 20 prosentin vähennystavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2020 mennessä ei ole riittävää, jotta pidempiaikainen tavoite 80-95 prosentin päästövähennyksistä vuoteen 2050 mennessä voitaisiin saavuttaa kaikkein tehokkaimmin. Tämä voi tehdä EU:n toimet vuoden 2020 jälkeen vaikeammiksi ja kalliimmiksi.
  • Mainitun 30 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi on olemassa useita vaihtoehtoja. Niitä ovat:
  • Edellä mainitusta 30 prosentin vähentämistavoitteesta aiheutuvat kustannukset, 20 prosentin tavoitteen saavuttamisesta aiheutuneet kustannukset mukaan lukien, ovat 81 miljardia euroa eli 0,54 prosenttia suhteessa EU:n BKT:hen.
  • Asettamalla 30 prosentin tavoite edistettäisiin teknologista innovointia. Se voisi kasvattaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ja tuoda mukanaan terveyshyötyjä paremman ilmanlaadun kautta.
  • On olemassa erilaisia keinoja estää kasvihuonekaasujen kotimarkkinoiden tuottajia siirtämästä toimintaansa EU:n ulkopuolelle (hiilivuoto), jossa sovelletaan vähemmän tiukkoja standardeja. Niihin kuuluvat maksuttomien päästöoikeuksien jakaminen energiaintensiivisille teollisuudenaloille ja muiden maiden rohkaiseminen ryhtymään toimenpiteisiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Lisätietoja saa kasvihuonekaasupäästöjä koskevilta Euroopan komission verkkosivulta.

Viimeisin päivitys: 26.03.2015

Top